Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Stroomversnelling wil gedegen onderzoek naar brand Presikhaaf

Stroomversnelling betreurt het zeer dat er afgelopen week een hevige brand is ontstaan in de wijk Presikhaaf in Arnhem. “Het gaat om jaren ‘60-woningen die in 2015 naar nul-op-de-meter zijn gerenoveerd door Stroomversnelling-leden. Dit ernstige ongeval heeft onze bijzondere aandacht,” aldus Ivo Opstelten, directeur van Stroomversnelling.

Er zijn inmiddels Kamervragen gesteld naar aanleiding van de brand. Ivo Opstelten vindt dat minister Hugo de Jonge daar correct op heeft gereageerd. “De minister is niet van plan om naar aanleiding van dit ongeval meteen de regelgeving aan te passen. Hij wil eerst goed laten onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is. Stroomversnelling sluit zich aan bij dit standpunt. We vinden het vreselijk voor de mensen die het slachtoffer zijn geworden van deze brand. Des te belangrijker dat we vanuit een gedegen onderzoek boven tafel krijgen wat er gedaan kan worden om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen.”

NOM Keur en brandveiligheid
Ivo Opstelten vervolgt: “We willen met name weten of de regelgeving gefaald heeft en of wat we in 2018 rondom brandveiligheid hebben opgenomen in het Themablad Brandveiligheid van het NOM Keur tekort schiet. We weten niet of de uitvoering in Arnhem substantieel afweek van wat Stroomversnelling in dit Themablad heeft laten optekenen. We willen dus duidelijkheid over de vraag of, en zo ja in hoeverre de handvatten die in het Themablad Brandveiligheid geboden worden de situatie in Presikhaaf – achteraf gezien – hadden kunnen verbeteren.”

“De brand lijkt niet te zijn veroorzaakt door het gehanteerde NOM-concept, maar het vuur kon zich wél verspreiden naar naburige woningen, ook nadat de brandweer al aan het blussen was. De brand was kennelijk moeilijk te blussen, of het was moeilijk om de verspreiding van het vuur tegen te gaan. Daar zou een relatie kunnen liggen met het concept. Een belangrijke vraag is wat mij betreft of de brand zo hevig was omdat de brandweer tijdens het blussen geen brandscheiding kon maken tussen de woningen, als gevolg van aansluitende pv-panelen, of dat er ook andere oorzaken zijn aan te wijzen.”

“Ook willen we meer weten over de gehanteerde blusmethode. Ik ben benieuwd waarom er niet met schuim is geblust. Niet om met de vinger te wijzen naar de brandweer, het is zorgelijk genoeg dat het zo lang duurde voordat de woningen geblust waren, maar de brandveiligheidsexperts die hebben meegewerkt aan het Themablad Brandveiligheid hebben hier een uitspraak over gedaan. Het is waarschijnlijk beter om daken met pv-panelen te blussen met schuim. Ik wil dus graag weten waarom de brandweer niet met schuim heeft geblust. Is dit advies in de praktijk lastig op te volgen? Moet de brandweer misschien beter worden toegerust omdat er in de toekomst veel meer woningen zullen komen met pv-panelen op het dak? Ook dat zijn relevante vragen.”

“Verder is het zo dat een deel van de rij woningen door de brand is aangetast, maar dus niet de hele rij. Blijkbaar was het toch mogelijk om de brand tot op zekere hoogte te compartimenteren. De vraag is wat we daarvan kunnen leren. Ook omdat we weten dat er bij deze renovatie wel degelijk gebruik is gemaakt van brandvertragende materialen. Er is destijds dus serieus aandacht besteed aan het aspect brandveiligheid. Ten slotte is het ook nog onduidelijk of er bijvoorbeeld consequenties zijn voor renovatieconcepten anders dan NOM.”

Ivo Opstelten besluit: “Stroomversnelling zal alle deskundigheid die bij de leden en partners aanwezig is inzetten om de onderzoeksresultaten te analyseren. Als uit het onderzoek verbeterpunten naar voren komen zullen we die uiteraard opnemen in het Themablad Brandveiligheid.”

Deel dit bericht via social media: