Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Uitnodiging: Samenwerkdag 7 maart

Donderdag 7 maart a.s. organiseren we de eerste Stroomversnelling samenwerkdag van dit jaar. We kijken ernaar uit om gezamenlijk verder te werken aan vraagstukken en onderwerpen die de verduurzaming in Nederland versnellen!

Je kunt je hier aanmelden voor de Samenwerkdag van 7 maart. Let wel: de Samenwerkdagen van Stroomversnelling zijn uitsluitend bedoeld voor medewerkers van organisaties die zijn aangesloten bij Stroomversnelling. (Wil je als niet-lid een keer deelnemen aan een Samenwerkdag? Stuur dan een e-mail naar info@stroomversnelling.nl met een korte motivatie.)

Programma Samenwerkdag

12.00-13.00 uur – Ontvangst met lunch in De Roskam in Houten

13.00-13.30 uur – Plenair: Q&A Klimaatakkoord | Leen van Dijke

13.30-14.45 uur – Deelsessies ronde 1
• Workshop gemengd bezit | Felix van Gemen & Maurice Coen
• TKI Urban Energy over subsidie aardgasvrije wijken | Michiel van der Vight

14.45-15.00 uur – Pauze

15.00-16.15 uur – Deelsessies ronde 2
• Waar staan we met BENG ? | Ivo Opstelten
• Juiste keuzes maken in de wijkaanpak | Leonie van der Steen

16.15-16.45 uur – Plenair: wrap up van de dag

16.45-17.45 uur – Borrel

Aanmelden Samenwerkdag 7 maart

Workshop: Gemengd Bezit | Felix van Gemen en Maurice Coen
Voor woningcorporaties is het verduurzamen van gemengd bezit een lastige opgave. Zelfs als het alleen maar gaat over een rijtje woningen met een enkele uitgeponde woning. Daarom is er nog maar weinig praktijkervaring mee. Met het belang van de wijkbenadering, nu aardgas uitgefaseerd wordt, komt het vraagstuk van gemengd bezit in een versnelling.

Er zitten financiële, technische, organisatorische en sociale vraagstukken aan vast, waardoor er niet één oplossing is. We kennen een klein aantal voorbeelden van oplossingsrichtingen. Ook zijn er een handvol initiatieven gestart die deze opgave kunnen ontstroeven. In deze workshop maken we met elkaar het beeld compleet van de uitdagingen, de mogelijke oplossingsrichtingen, voorbeelden en bestaande initiatieven. De uitkomsten van deze sessie gaan we inzetten om te bepalen hoe we als vereniging verder invulling gaan geven aan dit vraagstuk. Dus heb je ervaringen, concrete plannen en/of ideeën over dit onderwerp? Dan zien we je inbreng graag tegemoet tijdens deze workshop!

Deelsessie: DEI-regeling voor aardgasvrij-innovaties | Michiel van der Vight 
Heb jij een goed idee voor een innovatief product of innovatieve dienst voor het aardgasvrij maken van woningen of wijken? Sta je op het punt om een eerste prototype te ontwikkelen maar zoek je nog co-funding om het werkelijkheid te kunnen maken? Dan ben je bij TKI Urban Energy aan het goede adres. TKI Urban Energy zoekt innovatieve marktpartijen die willen inschrijven op de tender ‘Korte termijn innovaties naar aardgasvrij’. Vanaf 1 april 2019 gaat deze first-come firste-serve tender open. Er is 12,5 miljoen Euro beschikbaar voor consortia met een goed plan. Tijdens deze sessie vertelt TKI je alles over de regeling en hoe je jouw kans op succes kan vergroten. Vanzelfsprekend is er ook alle ruimte om Michiel vragen te stellen omtrent deze tender.

Deelsessie: Waar staan we met BENG? | Ivo Opstelten
Na jaren van voorbereiding stapt Nederland definitief af van de EPN en van verschillende berekeningsmethodieken voor de prestatiebepaling van nieuwbouwwoningen (middels de EPC) en bestaande woningen (middels de EI). Eind 2018 is de nieuwe berekeningsmethodiek NTA8800 gepubliceerd en vanaf 1 januari 2020 moet de minimale prestatie van alle nieuwbouwwoningen aan de hand hiervan bepaald worden. De invoering hiervan, maar wellicht meer nog het stelsel van prestatie indicatoren (BENG 1, 2 en 3) en de hoogte van de lat die daarmee werd voorgesteld door de Rijksoverheid, heeft veel commotie opgeleverd. Begin dit jaar is er een internetconsultatie over de voorgenomen BENG-eisen. Stroomversnelling grijpt dit moment aan om, samen met andere organisaties aan vraag- en aanbodzijde, een helder signaal af te geven. Niet de bewoner of het klimaat moet straks de rekening gaan betalen van eisen die onder de maat liggen van wat veel bouwpartijen nu al kunnen en doen. In deze deelsessie geven we een beeld van de laatste stand van zaken en stemmen we graag met jou af welke vervolgstappen noodzakelijk zijn voor de gewenste marktontwikkeling.

Deelsessie: Juiste keuzes maken in de wijkaanpak | Leonie van der Steen
Wat zijn de belangrijkste keuzemomenten bij een wijkaanpak? Waar hebben beslissingen van de woningcorporaties bijvoorbeeld effect op netbeheerders of vice versa? Aan de Stroomversnelling ontwikkeltafel ‘Wijken met nieuwe energie’ werken we aan een overzicht van cruciale keuzemomenten in de wijkaanpak; een zogenaamde knooppuntenkaart. Dankzij dit inzicht worden deelnemers aan de wijkaanpak zich meer bewust van de complexiteit en de afhankelijkheid van andere partijen.

In 2018 hebben we met deelnemers, startend vanuit de modellen van Energie Samen, Smart Energy City en Stroomversnelling, een basismodel ontwikkeld. Gezamenlijk hebben we vijf doelstellingen benoemd die bereikt moeten zijn om de wijkaanpak succesvol af te ronden. Deze gaan over keuzes omtrent betaalbaarheid, het energiesysteem, de rol van aanbieders, bewoners en professionele vastgoedeigenaren. Wil je in gesprek gaan over een van deze onderwerpen? Of ben je op zoek naar inspiratie en/of ervaringen met de wijkaanpak? Dan zien we je graag bij deze deelsessie!

Plaats en Tijd
De samenwerkdag vindt plaats in De Roskam, Plein 25, 3991 DL Houten. De ontvangst is vanaf 12.00 uur met een lunch. Het programma begint om 13.00 uur en zal eindigen rond 16.45 uur waarna we afsluiten met een borrel.

Route en parkeren
Kijk op Google Maps voor de route. Bij de Roskam is er ruime gelegenheid om vrij te parkeren op het eigen terrein. Aan de linkerzijde van het pand kun je naar de achtergelegen parkeerplaats rijden. Ook kun je parkeren als je De Roskam aan je rechterhand houdt en links De Passage volgt.

Openbaar vervoer
Neem eventueel vanaf station Houten U-OV-bus 44 richting Vianen Lekbrug via de Meerpaal en stap uit bij bushalte De Erven/De Schaft in Houten. Hiervandaan is het 8 minuten lopen naar De Roskam.

Deel dit bericht via social media: