Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Update Europees en nationaal beleid

In deze rubriek komen de belangrijkste politieke actualiteiten van de afgelopen weken kort aan bod.

Europees Parlement stemt in met klimaatwetten
Het Europees Parlement heeft op 18 april definitief ingestemd met drie belangrijke klimaatwetten uit het Fit for 55-pakket: de herziening van het emissiehandelssysteem (ETS), de CO₂-grensheffing op producten van buiten Europa (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) en de ontwikkeling van een Sociaal Klimaatfonds. De Europese lidstaten kunnen nu starten met de uitvoering van de wetten, die ertoe moeten leiden dat de Europese industrie verduurzaamt zonder de concurrentiepositie in de wereld te verliezen.

Omdat de kosten voor verwarmen en vervoer voor huishoudens naar verwachting zullen stijgen, voorziet het pakket ook in een Sociaal Klimaatfonds van 87 miljard euro. Dat fonds moet mensen helpen die in energie- of transportarmoede leven. EU-leden moeten plannen indienen die aangeven hoe zij de hun toebedachte miljoenen en miljarden willen uitgeven om huishoudens te helpen.

Zie ook “Fit for 55: EP neemt belangrijke wetten aan om klimaatdoel voor 2030 te behalen

Ivo Opstelten reageert op ‘Pakket van Jetten’
Minister Jetten heeft op 26 april een pakket aanvullende maatregelen gepresenteerd dat moet leiden tot 22 megaton extra CO₂-reductie in 2030. Het pakket bestaat uit 120 maatregelen. Er wordt 28 miljard euro voor uitgetrokken. De financiering moet komen uit het Klimaatfonds, en deels ook uit de subsidiegelden voor de SDE die nog in kas zijn. Het pakket wordt door het kabinet getypeerd als “ambitieus, rechtvaardig en uitvoerbaar”. Minister Jetten voegde daaraan toe: “Dit is hét moment om te versnellen. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij”.

Ivo Opstelten: “In de Kamerbrief staat met zoveel woorden dat er normering aankomt voor woningkwaliteit, aansluitend bij natuurlijke momenten zoals transactiemomenten en vergunningsaanvragen. In deze brief wordt in feite al de hint gegeven dat het straks bij een koop-verkoop moment niet langer vrijblijvendheid troef is, als het gaat om duurzaamheid. In Vlaanderen bijvoorbeeld, wordt momenteel al de regel gehanteerd dat je binnen vijf jaar na een transactiemoment je woning moet aanpakken. Mogelijk krijgen we op termijn ook in Nederland een dergelijke bepaling. Wat mij betreft is de onderstaande passage uit de Kamerbrief het meest opmerkelijk:”

“We geven met wettelijke verplichtingen duidelijkheid over duurzame eisen aan woningen en bedrijfsgebouwen, inclusief maatschappelijk vastgoed, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Daarbij hanteren we zoveel als mogelijk redelijke termijnen en sluiten we zoveel mogelijk aan bij natuurlijke momenten, zoals een transactie of renovatie. We vragen daarbij meer tempo van professionele gebouweigenaren dan van particuliere woningeigenaren. Commerciële gebouweigenaren dienen voor 2027 de 15% en voor 2030 de 25% slechtste gebouwen uit hun voorraad te verbeteren.”

“Stroomversnelling juicht dit toe. Als je dergelijke maatregelen gaat invoeren mag je daar zeker wat van verwachten, al zal veel afhangen van de precieze wijze van uitvoering. Andere welkome ontwikkelingen zijn de verbreding van het 0% rentetarief naar inkomens tot 60.000 euro binnen het Warmtefonds, en de rentekorting voor VvE’s. Daarnaast herhaalt de brief iets wat al min of meer in de prestatieafspraken tussen Aedes, de Woonbond en BZK is vastgelegd, als het gaat om EFG-labels. Van BZK ontving ik hierover een aanvulling, in reactie op de Kamerbrief van Jetten.”

“Vanaf 2029 worden de EFG-labels in huurwoningen uitgefaseerd en moeten huurwoningen bij renovatie direct geïsoleerd worden tot de isolatiestandaard. Voor koopwoningen komt vooralsnog geen tussentijdse wettelijke verplichting voor verduurzaming, maar we stimuleren verduurzaming naar de isolatiestandaard extra met de verplichte opname van financieringsopties, verduurzaming als onderdeel van het hypotheekadvies, differentiatie in leennormen én de introductie van de Zero Emissions Buildings-norm per 1-1-2050 voor alle gebouwen.

“Tenslotte zien we dat er redelijk wat budget is gereserveerd voor verduurzaming in de gebouwde omgeving. De vraag is dan welke verdeling van de gelden het meest effectief is, als het gaat om maximale CO₂-reductie. Dit kunnen we nog niet uit de huidige plannen destilleren, dus op dit punt zijn we benieuwd naar de nadere uitwerking.”

Zie ook: Extra pakket maatregelen dicht gat tot klimaatdoel 2030

Deel dit bericht via social media: