Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

VerNOMmen en splitsen woning voor mantelzorg is twee vliegen in één klap

Het splitsen van een woning zodat er een mantelzorgwoning ontstaat die ook Nul op de Meter is. Het is mogelijk. Dat is één van de conclusies in de evaluatie van de Pilot Duurzaam Thuis van de woningcorporatie Woonwijze in Vught. Doel van de pilot was om een woning enerzijds naar Nul op de Meter te renoveren en anderzijds voor langer thuis wonen geschikt te maken.

Bij de pilot waren naast Woonwijze de gemeente Vught en de marktpartij Toekomst Thuis betrokken. Platform31 en het team van Stroomversnelling Langer Thuis hebben de pilot begeleid. Om het huis geschikt te maken voor langer thuis wonen is ervoor gekozen de woning, onderdeel van een blok van zeven huizen, te splitsen. De benedenwoning zou met een X-tender (NOM-ready aanbouw) inclusief een slaap- en badkamer worden uitgebreid. Ook zou het huis voor rollatorgebruik geschikt worden gemaakt.

Mantelzorg

De bovenwoning is na de splitsing inzetbaar om iemand te huisvesten die mantelzorg levert aan de bewoners op de begane grond. De overige zes woningen in het rijtje zouden een standaard Nul op de Meter-renovatie krijgen. Zouden, want de pilot waarmee in het voorjaar van 2016 een begin is gemaakt, is uiteindelijk niet tot een uitvoering gekomen. Voornaamste reden voor de voortijdige beëindiging is dat de stichtingskosten de bedrijfswaarde na renovatie overstijgen, waardoor de businesscase niet sluitend werd. Een belangrijke les is dat de maximale resterende levensduur van de woning vijftien jaar moet zijn, bij voorkeur minder.

Richting

Ondanks het feit dat de pilot niet is uitgevoerd, hebben alle partijen wel veel van het traject geleerd. De evaluatie van de pilot kan daarom een goede richting geven voor dergelijke projecten in de toekomst. Zo is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat het splitsen van de woning een qua regelgeving complex en omslachtig traject is. Bijvoorbeeld alleen al de bestemmingsplanprocedure duurt 26 weken, omdat de gesplitste woning juridisch als een nieuwbouw wordt gezien. Door de woning specifiek voor mantelzorg te bestempelen kan een snellere procedure van maximaal 8 weken worden doorlopen. Echter, voor een mantelzorgwoning moet een bestaande sociale relatie tussen de bewoner en mantelzorger worden aangetoond. De woning mag dus niet zomaar verhuurd worden aan een willekeurige nieuwe bewoner, deze moet dan ook een mantelzorgrelatie aangaan. Dit is vanuit het perspectief van verhuurbaarheid voor de woningcorporatie geen aantrekkelijke situatie.

Energiebehoefte

Als het gaat om de techniek heeft de pilot onder andere duidelijk gemaakt, dat bij splitsing de energiebehoefte per vierkante meter hoger wordt. Van één huishouden gaat de woning naar twee huishoudens. Er is dus meer opwekvermogen nodig, terwijl het dakoppervlak gelijk blijft. Dit maakt Nul op de Meter technisch een grotere uitdaging. Verder bleek wel dat met het Nul op de Meter maken van zes reguliere woningen in het bouwblok financiële ruimte ontstaat, die ingezet kan worden ten behoeve van de businesscase van de duplex-woning. Dat was een belangrijke onderzoeksvraag in deze pilot. Kan je twee vliegen in één klap slaan; het antwoord is ja.

De evaluatie

De hele evaluatie met alle geleerde lessen staat op Energielinq en is hier te downloaden.

 

Deel dit bericht via social media: