Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Waarom we de salderingsregeling niet moeten áfbouwen maar ómbouwen

Alle zeilen moeten worden bijgezet om de energietransitie te versnellen en van het Russisch gas af te komen. Volgens Stroomversnelling is het onverstandig om de salderingsregeling nu af te bouwen. Er is alle reden om het besluit van het vorige kabinet te heroverwegen.

Waarom moeten we de salderingsregeling niet afbouwen?

  • De wereld staat er anno 2022 anders voor. Door de aanscherping van de klimaatdoelen voor 2030 (60 procent CO2-reductie in 2030) en de oorlog in Oekraïne zijn alle vormen van hernieuwbare elektriciteitsproductie hard nodig, ook zonne-energie op daken.
  • De versnelling vraagt óók decentrale opwekcapaciteit. In 2030 is er een grote hoeveelheid hernieuwbare elektriciteitsproductie nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen. Het is niet verstandig om het behalen van de doelen geheel afhankelijk te maken van grootschalige zon- en windprojecten. Decentrale opwekking, zoals zonnepanelen op daken, moet gestimuleerd blijven worden.
  • Afschaffen is verkeerde zuinigheid. Door de salderingsregeling miste de overheid in 2021 in totaal 540 miljoen euro aan energiebelasting. De vrees was dat dit bedrag zou oplopen met de toename van het aantal zonnepanelen op daken. De belasting op elektriciteit is echter de afgelopen jaren fors verlaagd en gaat nog verder omlaag. Dit leidt automatisch tot minder gemiste belastinginkomsten. Bovendien is het bedrag van 540 miljoen euro relatief. Het bedrag om huishoudens voor de huidige hoge energieprijzen te compenseren is dit jaar 10 keer zo hoog als het bedrag om kleinschalige duurzame opwek te stimuleren. En dat terwijl de echte oplossing voor huishoudens hiermee geen stap dichterbij komt.
  • Meer draagvlak voor de energietransitie is goud waard. Dankzij zonnepanelen zijn inmiddels 1,5 miljoen huishoudens bij de energietransitie betrokken. Zij ervaren er zelfs direct voordeel van. Dit heeft enorme impact op het draagvlak voor de energietransitie. De komende jaren zijn er ingrijpende maatregelen nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen. Die worden een stuk haalbaarder als er draagvlak is bij de bevolking.
  • De salderingsregeling kan slimmere prikkels geven. De salderingsregeling moet bij de tijd blijven. De juiste prikkels maken zonnepanelen voor elke woningeigenaar/ bewoner bereikbaar en stimuleren huishoudens om de energie te benutten op het moment van opwek.

Hoe kunnen we de salderingsregeling ombouwen?
Door de basis van de salderingsregeling in stand te houden, blijft er een stimulans om te investeren in decentrale hernieuwbare elektriciteitsproductie. Om de juiste prikkels te geven, zijn er 3 aanpassingen nodig:

  • Stimuleer het gebruik van elektriciteit op het moment van productie. Voorkom pieken op het elektriciteitsnet door de nettarieven (verder) te differentiëren. Koppel de nettarieven aan het daadwerkelijk geleverde en gevraagde vermogen, zodat huishoudens directer worden geprikkeld om pieken te voorkomen. Koppel de prijs die bewoners ontvangen voor de stroom die ze over hebben aan de marktprijs op dat moment, bijvoorbeeld via dag- en nachttarieven.
  • Vergroot de reikwijdte van de salderingsregeling. Maak het voor bewoners van appartementen- en flatgebouwen mogelijk om virtueel te salderen. Bied woningeigenaren zonder spaargeld laagdrempelige financiële regelingen om zonnepanelen aan te schaffen.
  • Koppel de salderingsregeling aan de isolatiestandaard voor woningen en/of het volledig energieneutraal zijn (klaar voor 2050). Daarmee wordt de salderingsregeling het vliegwiel voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

 Meer weten? Lees de Position Paper Salderingsregeling van Stroomversnelling

Deel dit bericht via social media: