Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Wijk bij Duurstede werkt aan breed draagvlak voor energietransitie

Op 13 juni heeft wethouder Hans Marchal namens de gemeente Wijk bij Duurstede de Stroomversnelling ledenovereenkomst getekend. Wijk bij Duurstede heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Om die ferme doelstelling te kunnen bereiken heeft de gemeente inmiddels een stappenplan ontwikkeld. Wethouder Marchal weet echter dat er nog enige politieke moed voor nodig zal zijn om daadwerkelijk de stappen te zetten die leiden tot verzilvering van die stip op de horizon.

Wijkaanpak
De gemeente heeft inmiddels ruime ervaring met nul-op-de-meter nieuwbouwprojecten. En ook de opgave om bestaande wijken van het aardgas af te koppelen wordt voortvarend opgepakt. De wijk Noorderwaard-Noord is als eerste projectgebied aangewezen om ervaring op te doen met de transitie naar aardgasvrij. Deze typische bloemkoolwijk uit begin jaren ’80 heeft een beperkt aantal woningtypen en de bewoners hebben een relatief ‘groen karakter’. Dat blijkt onder andere uit de hoeveelheid PV-panelen die de bewoners de afgelopen jaren hebben aangebracht.

Goed luisteren naar kritische bewoners
Hans Marchal is nauw betrokken bij de verduurzaming van Noorderwaard-Noord. Hij vertelt over de communicatie met de bewoners in de wijk: “We zijn heel positief begonnen, er was een goede flow, maar we merkten ook dat er gaandeweg meer kritische en zelfs cynische reacties uit de buurt kwamen. Dat heeft onder andere te maken met het politieke debat in Den Haag over verduurzaming en de gepolariseerde standpunten die de afgelopen maanden in de krant en op tv te horen waren. Daarnaast ervaren de bewoners onze plannen soms als dwingend. Dat luistert heel nauw. Je hoeft bij wijze van spreken maar één regel tekst verkeerd op te schrijven en je raakt een verkeerde snaar: je creëert onbedoeld verwarring of boosheid. We hebben de afgelopen maanden al een flink aantal bewoners op het gemeentehuis uitgenodigd om te luisteren naar hun zorgen. Daar leren we van. Het gaat in veel gevallen over de juiste formulering en woordkeuze. Zo zijn we bezig om stap voor stap te proberen draagvlak te creëren in de wijk. Juist de kritische mensen moet je er goed bij betrekken.”

Zonnevelden en windmolens
In Wijk bij Duurstede is nog geen warmtetransitievisie vastgesteld. Het is dus nog niet bekend wat het alternatief voor aardgas per wijk gaat worden. Naar verwachting wordt all electric een belangrijk deel van de oplossing. Dus geen aansluiting op een warmtenet, maar vooral zelf wind- en zonne-energie opwekken. Een burgerpanel heeft de afgelopen tijd meegedacht over de voorwaarden waaronder er zonnevelden kunnen worden aangelegd. Dat heeft volgens de wethouder flink bijgedragen aan het open discussiëren over dit soort oplossingen. “Windmolens liggen politiek wat gevoeliger,” weet Marchal.

Samenwerking met Stroomversnelling
“Wij zijn lid geworden van Stroomversnelling omdat we het een mooi netwerk vinden, en het is ook sterk in de lobby. We willen hier in Wijk bij Duurstede niet zelf het wiel opnieuw gaan uitvinden. We denken dat we veel kunnen leren van de ervaringen van andere Stroomversnellingleden. We hebben onlangs een Kennisversnellingsdag georganiseerd in ons oude Stadhuis. Dat was echt een geslaagde dag. We hebben alvast goed van gedachten kunnen wisselen over allerlei vraagstukken die bij onze mensen leven. Ik weet zeker dat we nog veel meer gaan leren dankzij deze samenwerking.”

Deel dit bericht via social media: