Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Woningwaardeverbetering: tools voor koopwoningen

In 2050 moet de Nederlandse woningvoorraad CO2-neutraal en aardgasvrij zijn. Een enorme klus. Mede als gevolg van de recente zware aardbeving in Groningen wordt het maatschappelijk debat over de energietransitie met steeds meer ‘sense of urgency’ gevoerd, maar hoe krijgen we die miljoenen Nederlandse huizenbezitters nou zo ver dat ze daadwerkelijk gaan investeren in energiebesparende maatregelen? De Stroomversnelling kwam onlangs met een publicatie over objectgebonden financiering als kansrijke oplossingsrichting. Maar voordat je als particulier over financiering gaat nadenken wil je eerst weten wat een NOM-renovatie doet met je woningwaarde.

Tijdens het Energy-Up event namen Jan-Pieter Redert (NWWI) en Peter Linders (KMIDB) de recente ontwikkelingen op het gebied van NOM-taxatie en woningwaardeverbetering onder de loep. De beide heren zijn al sinds 2014 betrokken bij diverse trajecten die als doel hebben ervoor te zorgen dat taxateurs de waardering van NOM-renovaties in de vingers krijgen. Ze zijn allebei lid van de Stuurgroep Woningwaarde, die bestaat uit branche- en beroepsorganisaties van taxateurs, het NWWI en een afvaardiging van geldverstrekkers en gemeenten.

Peter Linders begint met een kort overzicht van wat er tot nu toe is gedaan om te komen tot een realistische, breed gedragen waardering: “In de periode van 2014 tot 2017 heeft Stroomversnelling 12 zogenaamde velddagen georganiseerd, waarbij taxateurs ervaring konden opdoen met NOM-renovaties. We hebben gekeken naar verschillende typen eengezinswoningen om meer inzicht te krijgen in de mogelijke waardestijging als gevolg van energiebesparing. Voor een aantal taxateurs was zo’n velddag bijvoorbeeld hun eerste kennismaking met een warmtepomp. Dankzij deze ervaringen zijn we inmiddels een stuk verder, maar zeker in 2014 was het nog erg moeilijk om NOM concreet te krijgen, want uiteindelijk bepaalt de markt de prijs.”

Nieuwe tools voor taxateurs

De Stuurgroep Woningwaarde heeft in de afgelopen jaren diverse nieuwe tools ontwikkeld voor waardebepaling. De netto contante waarde van de beoogde energiebesparing kan inmiddels op eenvoudige wijze worden berekend en er zijn aanpassingen doorgevoerd in het model taxatierapport met betrekking tot energiebesparende voorzieningen. In 2016 zag de uniforme verbouwingsspecificatie het licht.  Deze is inmiddels uitgebreid met een aparte categorie  ‘energiebesparende voorzieningen’ zodat de consument goed kan aangeven welke maatregelen hij wil laten uitvoeren. Geldverstrekkers, WEW en taxateurs hebben deze methode in de volle breedte omarmd. De verbouwingsspecificatie is integraal gekoppeld aan het huidige en toekomstige taxatierapport. Verder wordt op 1 april 2018 het nieuwe model taxatierapport woonruimte geïntroduceerd.

Tenslotte zullen taxateurs vanaf die datum een energiebijlage bij het rapport voegen waarin de reeds uitgevoerde energiemaatregelen zijn opgenomen, en ook wordt aangegeven welke maatregelen nog mogelijk zijn. Op die manier wordt de consument steeds geholpen om een beter inzicht te krijgen op het gebied van energiebesparing. Er zijn dus al heel wat concrete stappen gezet.

Ondanks de introductie van deze nieuwe tools is het bepalen van de marktwaarde op dit moment toch nog relatief lastig. “Het eerste waar je naar kijkt is de historie, maar er is nog nauwelijks historie, dus moet je naar een alternatief kijken, zoals de netto contante waarde,” aldus Peter Linders. “Pas als er 10.000 a 20.000 NOM-woningen zijn verkocht kom je erachter of de inschatting van de taxateurs klopt,” vult Jan-Pieter Redert aan.

Energie én esthetiek

Een taxateur kijkt uiteraard verder dan de energetische winst. De esthetiek en de inpassing in de openbare ruimte tellen evenzeer mee. “Een woning is pas echt ideaal voor een NOM-aanpak als er tenminste 14 anderen dichtbij staan die ook aan de voorwaarden voldoen,” stelt Peter Linders. Hij laat een paar foto’s zien van de bekende spuuglelijke daken die zonder oog voor de omgeving zijn volgepropt met zonnepanelen: “Dit gaat em zeker niet worden. Zo gaat de woningwaarde eerder omlaag dan omhoog.” Maar ook de foto van een ‘eenzame theemuts’ te midden van een rij niet-gerenoveerde woningen roept vragen op. Het tegenovergestelde zie je ook: een rij gerenoveerde woningen, waarin er één ontbreekt. Bijvoorbeeld omdat de eigenaar de renovatie niet kon betalen. Hoe kijken we hier over tien jaar tegenaan? Dat valt niet met zekerheid te zeggen.

Tools voor particulieren


Jan-Pieter Redert wijst ook op de energiebesparingsverkenner van RVO,  een interactieve tool die door de Stuurgroep Woningwaarde en RVO gezamenlijk is ontwikkeld. Particulieren (en andere partijen) kunnen voor één object of meerdere objecten tegelijk inschatten wat het effect zal zijn van energiebesparende voorzieningen. “Je zoekt naar een natuurlijk moment voor zo’n ingreep. Je gaat bijvoorbeeld maatregelen treffen bij een verhuizing,” zegt Jan-Pieter. “Daarom wordt ook de hypotheekadviseur nu standaard bij de voorlichting betrokken. Extra financiële mogelijkheden komen steevast aan bod: Heeft u al gedacht aan energetische maatregelen? Dat is mogelijk interessant voor u, want dan heeft u ook recht op extra financiering, de waarde van uw woning stijgt, etcetera. Door tools als de eerder genoemde energiebesparingsverkenner in je hele aanpak te integreren speel je veel meer op de bal. Het moet volstrekt normaal worden dat je de juiste energetische maatregelen neemt als je verhuist.”

Deel dit bericht via social media: