Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Gebouwgerichte verduurzaming

Gebouwgerichte verduurzaming benadert de uitdagingen van de energietransitie vanuit het vastgoed perspectief. Of in gewone mensentaal de losse woning, het appartement, het woningblok of een appartementencomplex. We werken aan de omslag van projectmatig werken, naar programmatische werken aan vastgoedtransformatie door inkoop van duurzaam aanbod op basis van prestaties. Prestaties(turing) is een belangrijk uitgangspunt in gebouwgerichte verduurzaming; voorrekenbare en nameetbare prestaties van een woning op de lange termijn en met het einddoel in beeld.

Binnen gebouwgerichte verduurzaming werken we onder andere aan:

  • Het doorbouwen op het proces om te komen tot een geplande energietransitie voor vastgoedeigenaren. We werken aan de noodzakelijke kennisontwikkeling met onze leden en partners. In het vervolg op de Shift willen we handvatten bieden aan de markt om samen met stakeholders en hun diverse belangen de energietransitie te versnellen;
  • Kwaliteitskaders en instrumenten voor verduurzaming van gebouwen. Voortbouwen op de kennis en ervaring van leden om tot een breder en generiekere ‘prestatiekeur’ te komen. Een instrument waarbij de markt prestatiegericht renovatieconcepten kan ontwikkelen en de gebouweigenaren deze met vertrouwen kan inzetten naar een CO2 neutrale eindsituatie.
  • Het organiseren van ontwikkeltafels en ervaringstafels over gebouwgerichte verduurzaming in de koop- en huursector gericht op het ontwikkelen van (kennis)producten.
  • Circulaire en Biobased (installatie) oplossingen: perspectief (route) hoe de impact van materiaalgebruik is te verlagen. In 2023 komen tot een uitvraag-module circulaire (materialen en) installaties. Een module die voor vragers en aanbieders concrete handvatten biedt om circulariteit in projecten toe te passen, bijvoorbeeld als onderdeel van een PvE.
  • Het inzetten en omvormen van jaarlijkse MJOB activiteiten naar een Duurzaam MJOB.