Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Ledenondersteuning en communitybuilding

Stroomversnelling is naast kennisdrager, inspirator, aanjager en voortrekker van verduurzaming van de gebouwde omgeving ook een netwerkplatform. Met het programma ‘Ledenondersteuning en communitybuilding’ bouwt Stroomversnelling aan een actieve gemeenschap van koplopers en vroege volgers waarin we opgedane kennis en instrumenten ontsluiten via een diversiteit van kanalen. 

De leden van Stroomversnelling beproeven nieuwe werkwijzen, producten en diensten zoals het werken met NOM Keur, de EPV, de afnameovereenkomst, 5e generatie warmte-/koudenetten, WijkUitvoeringsPlannen en natuurinclusief renoveren op gebouw of wijkniveau. Middels kennisdeling naar leden, matchmaking, en waar nodig directe mediation rond projecten van leden, biedt Stroomversnelling ondersteuning gebaseerd op de kennis en ervaring die in een groot aantal uiteenlopende projecten is opgedaan.

Het smeden en op kracht houden van een community van koplopers en vroege volgers wordt door Stroomversnelling gefaciliteerd door verschillende activiteiten. De verschillende werkvormen die hiervoor worden ingezet betreffen onder andere: 

  • Ervaring- en ontwikkeltafels
  • Samenwerkdagen 
  • Webinars 
  • Bestuurdersbijeenkomsten en de ALV
  • Nieuwsbrieven

De focus voor 2023 ligt op de verspreiding van de opgedane kennis dieper en breder in de community, vooral bij ledenorganisaties. Concreet wordt dat doorvertaald naar onder andere:

  • Ondersteuning van de implementatie van nieuw/geüpdatet instrumentarium gerelateerd aan het werken met de EPV 2.0 
  • Opzet van de ontwikkeltafel Duurzame VGO-aanpak