Agenda

04
juli
2017

Inspiratiebijeenkomst verduurzaming hoogbouwflats

Verduurzamingsopgave voor hoogbouwflats Binnen het project ‘conceptuele verduurzaming hoogbouwflats’ gaan Platform31 en Stroomversnelling samen met corporaties, marktpartijen, gemeenten en bewoners […]

Verduurzamingsopgave voor hoogbouwflats

Binnen het project ‘conceptuele verduurzaming hoogbouwflats’ gaan Platform31 en Stroomversnelling samen met corporaties, marktpartijen, gemeenten en bewoners aan de slag met de opgave om dit deel van de woningvoorraad te verduurzamen. Hoe creëren we draagvlak bij bewoners? Hoe groot is de opgave? Hoe past de hoogbouw binnen de doelstellingen van corporaties? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe ziet de business case eruit? Wat zijn risico’s en randvoorwaarden?

De bijeenkomst

Platform31, Stroomversnelling en Aedes nodigen u graag uit voor een inspiratiebijeenkomst op dinsdag 4 juli 2017. Tijdens deze ochtend schetsen we de opgave, huidige oplossingen, bespreken we denkrichtingen voor concept ontwikkeling en ons programma. Daarbij voorzien we u graag van informatie en doen we ook zelf inspiratie op voor het project. Aan de hand van de ervaringen en kennis van de deelnemers willen we ook het project aanscherpen.

Benadering

Duurzaamheidsambities kunnen per corporatie en complex verschillen. Een complex kan in één keer of in stappen verduurzaamd worden naar label B, label A, Nul op de Meter of CO2-neutraal. Als richting wordt de Versnellingsagenda van Aedes aangehouden. Het bekijken van deze scenario’s is evenals het creëren van draagvlak onder de bewoners een onderdeel van dit project en de voor- en nadelen komen ook aan de orde tijdens de bijeenkomst.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van en samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes. De te ontwikkelen werkwijze en middelen bestaan uit 3 onderdelen: draagvlakcreatie bij de bewoners, het komen tot technische conceptoplossingen opgebouwd per labelstap en het prestatief of functioneel in de markt aanbesteden van de door de corporatie gekozen uitvoering. Meer informatie hierover vindt u op onze projectpagina.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor corporaties en huurdersorganisaties die in de planning hebben om in 2017, 2018 of 2019 één of meer hoogbouwcomplex te renoveren en te verduurzamen. Het gaat om complexen vanaf vijf woonlagen die zijn gebouwd in de periode 1945 – 1975. Medewerkers van zowel de vastgoed als de sociale afdeling zijn van harte welkom. Deze bijeenkomst is vrijblijvend en staat los van deelname in het project.

Meer informatie & aanmelden

Heeft u nu al een vraag of casus waarover u graag advies wilt? Of wilt een succesproject delen? Breng ze in via niels.gastkemper@platform31.nl Indien u zeker wilt zijn van definitieve deelname aan het project kunt u zich natuurlijk nu ook al inschrijven.

deelnemen
Huis ANNE (Vrijmarktplein 41 naast Utrecht CS)
06
juli
2017

Samenwerkdag 6 juli

Op 6 juli vindt de laatste samenwerkdag voor het zomer reces plaats! Deze samenwerkdag heeft in de middag een andere […]

Op 6 juli vindt de laatste samenwerkdag voor het zomer reces plaats! Deze samenwerkdag heeft in de middag een andere structuur dan dat jullie gewend zijn.

We houden namelijk een matchingsmiddag. Wat dat exact inhoud vind je in de uitnodiging.

Kom daarom allemaal naar Het Huis Utrecht op 6 juli.

Het wordt een samenwerkdag om niet te missen. Meld je dus snel aan!

 
Aanmelden Samenwerkdag 6 juli 2017
Bezig met versturen
14
september
2017

Samenwerkdag 14 september

De Samenwerkdagen zijn het maandelijkse moment waarop leden elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen, samenwerken, ontwikkelen en ideeën en leerervaringen delen.

De Samenwerkdagen zijn het maandelijkse moment waarop leden elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen, samenwerken, ontwikkelen en ideeën en leerervaringen delen.

12
oktober
2017

Samenwerkdag 12 oktober

De Samenwerkdagen zijn het maandelijkse moment waarop leden elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen, samenwerken, ontwikkelen en ideeën en leerervaringen delen.

De Samenwerkdagen zijn het maandelijkse moment waarop leden elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen, samenwerken, ontwikkelen en ideeën en leerervaringen delen.

09
november
2017

Samenwerkdag 9 november

De Samenwerkdagen zijn het maandelijkse moment waarop leden elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen, samenwerken, ontwikkelen en ideeën en leerervaringen delen.

De Samenwerkdagen zijn het maandelijkse moment waarop leden elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen, samenwerken, ontwikkelen en ideeën en leerervaringen delen.

09
november
2017

Kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen

Het OTB van de TU Delft en Platform31 nodigen u uit voor het jaarlijkse Wooncongres op 9 november 2017. Het thema van deze editie is: kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen.

Het OTB van de TU Delft en Platform31 nodigen u uit voor het jaarlijkse Wooncongres op 9 november 2017. Het thema van deze editie is: kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen.
Hoewel de kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad over het algemeen goed te noemen is, heeft de recente recessie die kwaliteit flink onder druk gezet. Zowel woningcorporaties als particuliere woningeigenaren zijn geconfronteerd met een teruglopend budget voor woningverbetering. De herstructurering van wijken en buurten is in de crisis sterk stilgevallen. Door de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad te verbeteren, kunnen gemeenten en woningcorporaties ook invloed uitoefenen op de leefbaarheid in wijken.Daarnaast staat Nederland voor de opgave om de woningvoorraad verder te verduurzamen en zo de kwaliteit van het corporatiebezit te verbeteren. Er zal de komende decennia fors worden ingezet op de renovatie van woningen om de energievraag voor verwarming te reduceren en over te gaan naar duurzame energie. Doel van de afgesloten Green Deal Gasloze wijken is om in 2030 een groot deel van de woningvoorraad van het gas te halen. Dit heeft ook impact op de manier van wonen en comfortbeleving.
Het aantal huishoudens in Nederland is flink gegroeid en de groei zal tot 2040 nog doorzetten. Mensen wonen steeds vaker en steeds langer zelfstandig en ze worden ook nog eens steeds ouder.
Belangrijke vraag is hoe al deze huishoudens de komende jaren willen wonen. Anders gezegd: welke woonkwaliteit wensen zij? En als we dat dan weten, welke woonkwaliteit moet dan worden verbeterd of toegevoegd?Is er bijvoorbeeld meer behoefte aan kleine woningen, de zogenaamde tiny houses of micro-appartementen? Hoe haalbaar en aantrekkelijk zijn Nul op de Meter woningen? Is er meer behoefte aan woonmilieus met een goede ruimtelijke kwaliteit en wat verstaan we daar dan precies onder? Hoe zorgen we voor voldoende keuzevrijheid en een goede kwaliteit-prijsverhouding? Woonkwaliteit blijft een opgave.

Programma & Aanmelden

http://www.platform31.nl/bijeenkomsten/otb-platform31-wooncongres-2017

deelnemen
De Haagse Hogeschool