Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Deelsessies De Shift op 1 april

Op donderdag 1 april organiseert Stroomversnelling een sprankelend online event, De Shift, over het betaalbaar programmeren en inkopen van toekomstbestendig wonen. Tijdens de deelsessies van De Shift leiden experts en vakgenoten je door de stappen van het verduurzamen van corporatiebezit. Van plannen en inkopen tot financieren en besluiten. Maak tijdens het event je keuze voor de deelsessie die aansluit op jouw uitdagingen in het versnellen van de energietransitie. Klik hier voor het volledige programma van De Shift, de energietransitie plannen en inkopen.

direct inschrijven voor De Shift

Deelsessies ronde 1Deelsessies ronde 2

One small step 09:50 – 10:40 uur
De stappen naar een geprogrammeerde energietransitie

 

 • Waarom een Nulmeting voor woningen, en hoe dan?

Het nut en de uitvoering uitgelegd door ervaringsdeskundigen.
Met Lars Boelen (Paris Proof Plan) en Harmke Bekkema (Stroomversnelling)
meer over deze sessie
Wat is het voordeel van het uitvoeren van een nulmeting? Wie hebben daar wat aan en wat levert het hun op? EN, hoe doe je het. Welke voorbereiding vraagt het, welke metingen voer je uit en hoe zien de resultaten eruit? Wat is de top 10 van bevindingen en wat kan je daarover zeggen? Wat moet je ku(e)nnen als “Nulmeter”?
 • Plannen maken & scenario’s ontwikkelen als een pro

Hoe plan en programmeer je de vastgoedportefeuille naar CO₂ neutraal.
Met Daniël Duijvestijn (De Renovatieversneller) en Niels Sijpheer (Stroomversnelling)
meer over deze sessie
Wat is er nodig om plannen op te stellen voor je vastgoedportefeuille die meetbaar bijdragen aan de CO2 doelen en waarmee ook de benodigde aantallen behaald kunnen worden. Welke criteria gebruik je hiervoor, hoe integreer je technische en financiële kaders? Welk deel van je bezit doe je in stappen, welke zijn dat?
 • Van prestatiegerichte uitvraag naar resultaat gericht aanbod

Ambitieuze (energie)prestaties uitvragen en realiseren in nieuwbouw en renovatie.
Met José van der Loop (Stroomversnelling) en Simon Verduijn (Stroomversnelling)

meer over deze sessie
De uitvraag is een transactiemoment en hét belangrijkste en bepalende moment in het bouwproces waar bouwer en woningcorporatie bij elkaar komen. Door dit moment prestatiegericht in te zetten kan er betere samenhang gecreëerd worden tussen de vraagstukken op gebouwniveau, wijkniveau (TVW) en gebiedsniveau (RES) én vanuit programma’s. Dat vraagt om anders kijken naar de uitvraag! Hoe doe je dat?
 • Contractkeuzes om de (energie)prestatie te contracteren

Welke vragen moet je jezelf stellen en waarom?
Met Susan van Hooft (vastgoedjurist) en Yael Aartsma (Stroomversnelling)

meer over deze sessie
Alle in de uitvraag relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest krijgen hun weerslag in het contract. Daarmee dient de basisvorm van het contract al bij het begin van het aanbestedingsproces op tafel te liggen, zodat het gaandeweg gevuld en opgesteld kan worden en een goede weerslag geeft van de gemaakte afspraken. Het opnemen van prestaties kan in bijna iedere vorm van de bekende bouwcontracten, al is de ene variant beter geschikt dan de andere. Hoe maak je keuzes en waarom?
 • Onderhoud en beheer van duurzame installaties

Wat kost dat en wat betekent dat voor de (energie)prestaties?
Met Marten Witkamp (Stroomversnelling) en Karim El Guallai (BAM Facility Management)

meer over deze sessie
In het afgelopen jaar is onder 20 partijen onderzoek gedaan naar wat het betekent om de warmtepomp, WTW, PV en monitoring te onderhouden en beheren. Wat kost het, wanneer kan je defecten verwachten, hoe los je ze op en andere inzichten. Daarnaast speelt het onderwerp ‘onderhoud en beheer op afstand’ ook steeds vaker. In deze sessie worden de onderzoeksresultaten gedeeld en toegelicht.
 • Financieringsmogelijkheden voor woningcorporaties

Welke financiële ruimte is er om de energietransitie te financiëren en wat komt erbij kijken om dit te organiseren.
Met Ivo Opstelten (Stroomversnelling) en Rob Rötscheid (WSW- Waarborgfonds Sociale Woningbouw)

Ivo Opstelten

meer over deze sessie
Er zijn veel mogelijkheden voor financiering. Wat er past op uw opgave, wat dit financieel betekent en hoe je hier achter komt wordt in deze sessie nader toegelicht.
 • Bestuurderstafel – de betaalbare energietransitie bezien vanuit bestuurlijke besluitvorming

De energietransitie staat gepland, hoe betalen we en besluiten we dat?
Met Bert Krikke (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties), Leen van Dijke (Stroomversnelling) en Sjoerd Klijn Velderman (Stroomversnelling)

meer over deze sessie
Woningcorporaties staan voor de opgave om programma’s op corporatieniveau en zelfs regioniveau te maken. Wat is de rol van bestuurders in het gepland krijgen van de energietransitie – op welke gronden kan je tot een besluit komen? Wat betekent dit financieel op lange termijn? Hoe neem je nu een goed besluit en welke handvatten kan je als bestuurder je medewerkers meegeven? En in geval van bundelen op regionaal niveau, hoe ga je dan om met zeggenschap?

naar deelsessies ronde 2 >>

Eagle has landed 11:20 – 11:55 uur
afwisselende praktijkcases

 

 • NOM in Stappen

Hoe is dit gegaan in de praktijk van de bouwer?
Met Werner Schultink (VolkerWessels) en Ivo Opstelten (Stroomversnelling)

Ivo Opstelten

meer over deze sessie
De eerste bouwer met NOM in Stappen op een concept is een feit. In deze sessie wordt toegelicht wat daarbij komt kijken en hoe je dat doet.
 • De energieprestatievergoeding (EPV) in de praktijk

Hoe krijg je de EPV voor elkaar als woningcorporatie en hoe ziet de toekomst van de EPV eruit?
Met Rob Swartjes (Woningstichting Valburg), Eveline Molier (Ministerie Binnenlandse Zaken) en Niels Sijpheer (Stroomversnelling)

meer over deze sessie
Vanuit de praktijk van een woningcorporatie wordt toegelicht op welke wijze de EPV succesvol is toegepast en welke lessen inmiddels zijn geleerd. Ook besteden we aandacht aan de regeling zelf: wat werkt goed, wat verdient aandacht en wat gaat er mogelijk veranderen?
 • Dakenstroom van Casade, Apollo is geland in Brabant

De winst van programmatisch werken en bouwstroom gerealiseerd.
Met Karin Priem (Casade) en Lianda Sjerps-Koomen (Stroomversnelling)

meer over deze sessie
Een ‘Apollo programma’ voor energieneutraal, vernuftig en toch voor iedereen te doen. De winst, de verankering. Lessen uit o.a. dakenstroom en renovatiestroom. #hoe dan achter de schermen bij woningcorporatie en ketenpartners.
 • Regierol van de gemeente in de energietransitie

Deze deelsessie komt wegens ziekte helaas te vervallen.
 • 2×2=5, pak hem beet 6!

Van vraagbundeling naar bouwstromen met woningcorporaties als katalysator.
Met Margriet Drijver (De Renovatieversneller), Henk Peter Kip (Mitros en Aedes) en Sjoerd Klijn Velderman (Stroomversnelling)

meer over deze sessie
Hoe krijgen we vraagbundeling wèl voor elkaar? Op welke punten moeten we elkaar vinden en wanneer moeten compromissen worden gesloten? Hoe genereer je bouwstromen, welke bestuurlijke dilemma’s levert dat op en hoe ga je daarmee om?
 • Warmtenet op komst of niet? Wij gaan door en wachten niet af

Stel dat het warmtenet er niet komt, hoe zijn woningen dan programmatisch voorbereid op warmtepompen of andere oplossingen.
Met Peter Lassche (Plavei), Robin Sommers (Plavei) en José van der Loop (Stroomversnelling)

meer over deze sessie
Welke keuzes maak je om woningen voor te bereiden op meerdere oplossingen? Warmtenet of warmtepomp en welke maatregelen horen daarbij? Hoe is isolatie voor beide opties benaderd? Hoe zijn verschillende scenario’s uitgevraagd en met welke prestatiecriteria? Koersen op verschillende scenario’s vraagt om andere besluitvorming en nieuwe oplossingen vragen om nieuwe kennis en een interne leercurve!
 • ‘Field lab’, vergelijken van scenario’s op basis van monitoring

Gemonitorde uitkomsten van de vergelijking tussen twee verschillende aanpakken. Nieuwe schil en spouw, dak en vloer.
Met Renée van Noort (Factoryzero), Bert Schipper (Welbions) en Rens Verbruggen (Stroomversnelling)

meer over deze sessie
Woningcorporatie Welbions en leverancier Factory Zero laten zien dat verschillende aanpakken naar all-electric goed werken. Monitoringsdata en ervaringen van bewoners tonen aan dat woningen daarvoor niet altijd een nieuwe schil nodig hebben. Wat werkt goed, hoe presteren de energieconcepten en hoe helpt de monitoring om prestaties te valideren.

<< terug naar deelsessies ronde 1