Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Hoe vraag je de energieprestatie uit? En hoe bied je aan?

Na de workshop ben je in staat prestatie eisen te formuleren waarbij de gewenste energieprestaties na oplevering glashelder zijn en een bouwer vrij is zelf de oplossing te kiezen. Als bouwer ben je in staat vol vertrouwen garanties af te geven op de prestaties die gevraagd worden.

Schrijf je direct in

Waarom deze online workshop

Je wilt woningen renoveren of nieuw bouwen die comfortabel, gezond en energiezuinig zijn en je wilt dat ze betaalbaar blijven voor huurders. Als corporatiemedewerker sta je dan voor de uitdaging hoe je komt van traditioneel aanbesteden tot een proces waarbij je garantie krijgt op de prestaties die je hebt gevraagd. En als bouwer wil je de vrijheid om hiervoor integrale en efficiënte oplossingen te ontwikkelen en aan te bieden. 

Hoe kom je als corporatie dan tot de juiste vraag aan een bouwer? En hoe beantwoord je als bouwer deze vraag van een corporatie? Op zo’n manier dat de bouwer ruimte krijgt voor een goede oplossing en de corporatie garantie heeft op de prestaties na de oplevering. 

Inschrijven voor de training

Wat leer je in de workshop

Voor corporaties 

Medewerkers van woningbouwcorporaties leren in deze workshop hoe je een goed plan ontwikkelt voor een project rekening houdend met:

 • de ambitie en mogelijkheden van jouw organisatie
 • de lokale en regionale context van het project
 • de staat van het gebouw, techniek en onderhoud
 • de wensen en eisen van huurders

Vervolgens gaan we aan de slag met hoe je dit plan vertaalt naar een uitvraag. Je leert:

 • Meetbare energie- en comfort prestaties opstellen (van wensen naar prestaties)
 • Het beschrijven van bewijslast ter onderbouwing
 • Wat er nodig is voor het krijgen van vertrouwen in aanbod
 • Beoordelen van aangeboden prestaties en wat daarbij nodig is

Voor bouwers

Bouwers en ontwikkelaars leren in deze training om renovatieconcepten prestatiegericht aan te bieden. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:

 • (Woon)wensen omzetten in prestaties
 • Beschrijven van beoogde prestaties en het onderbouwen ervan 
 • Weten welke bewijslast passend is bij jouw concept
 • Lange termijn prestatiegarantie afgeven met een goed gevoel
 • Grip krijgen op energie- en geldstromen 

Tenslotte maken we kennis met de mogelijkheden die het modelcontract “de  Afnameovereenkomst” biedt voor contractering.

Algemeen

De workshop middagen zijn gericht op het praktisch toepasbaar maken van het geleerde in opgaven. Tijdens de workshop worden casussen en voorbeelden gebruikt om in een actieve sfeer gezamenlijk te leren. 

Programma en data

Het programma is deels gescheiden en deels in gezamenlijkheid voor deelnemers van corporaties en bouwers.

 • Data voor medewerkers van corporaties: 18 juni en 16 juli
 • Data voor medewerkers van bouwers: 2 juli en 16 juli

Programma voor medewerkers van corporaties op 18 juni

 • Introductie over (energie) prestaties uitvragen  
 • Prestatiegericht denken in de context van energie, comfort en betaalbaarheid
 • Aan de slag met een casus
 • Wrap up

Programma voor medewerkers van bouwers op 2 juli

 • Introductie over (energie) prestaties uitvragen
 • Prestatiegericht aanbieden in de context van energie, comfort en betaalbaarheid
 • Aan de slag met een casus
 • Wrap up

Programma voor de gezamenlijke terugkom-middag op 16 juli

Een spannend onderdeel op de laatste dag van de workshop is dat je als corporatie en bouwer samen oefent hoe je functionele prestatie-eisen formuleert. En je ziet hoe de ander die interpreteert. 

 • Ophalen bevindingen  
 • Elkaars vragen en antwoorden begrijpen in de context van vraag en aanbod
 • Verdiepende vragenronde voor deelnemers
 • Afsluiting en verkenning tot mogelijk vervolg

Trainers

 • Niels Sijpheer is expert op het gebied van energiestromen in gebouwen en installaties en als trainer ruim 20 jaar actief in de gebouwde omgeving
 • Jose van der Loop is expert aanbesteden en Afnameovereenkomst en is ruim 15 jaar actief in de bouw als procesbegeleider in transitieopgaven
 • Simon Verduijn werkt samen met corporaties en gemeenten aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving, hij helpt corporaties renovaties voorbereiden met ambitieuze energieambities

Prijs en voorwaarden

Deelnemers die lid zijn van Stroomversnelling of in bezit zijn van NOM keur betalen voor de workshop € 50,- ex BTW. Overige deelnemers betalen € 100,- ex BTW. 

De workshop omvat 1 middag gericht op jouw doelgroep (corporatie of bouwer) én 1 gezamenlijke terugkom-middag. 

De online workshop wordt verzorgd middels ZOOM. Bij tenminste 10 deelnemers per doelgroep van corporaties en bouwers kan de workshop doorgang vinden.

Heb je nog vragen? Zoek contact met Niels Sijpheer via nsijpheer@stroomversnelling.nl. Ook voor een maatwerkoplossing zoals een in-company training kun je contact opnemen met Niels Sijpheer.

 

Schrijf je in voor de training