Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Innovaties voor Warmte in Wijken

Events derden

Overal in Nederland wordt steeds meer ervaring opgedaan met het verduurzamen van de warmtevraag in woonwijken. Dat zijn waardevolle bevindingen waar anderen van kunnen leren. Daarom organiseert TKI Urban Energy in 2022 een webinarreeks waarin uiteenlopende praktijkvoorbeelden aan bod komen. Zoals proeftuinwijken waar een creatieve aanpak is gekozen, waar verrassende innovaties zijn toegepast om belemmeringen weg te nemen, waar kansrijke samenwerkingen hebben geleid tot opschaling, en waar gepionierd is met technische, financiële, maatschappelijke en organisatorische oplossingen.

Het eerste webinar in deze reeks, op 14 februari 2022 van 15:00 – 16:15 uur, staat in het teken van de financiering van een warmtenet. Gebleken is wat voor uitdaging dit is. Bovendien speelt bij gemeenten de vraag hoe regie te houden op warmtelevering wanneer er voor lange termijn een concessie verleend wordt. In dit webinar staat de innovatieve aanpak GROWE centraal; Geen Risico voor Overheid wel Eigenaarschap. Deze aanpak is ontwikkeld aan de hand van ervaringen in EnergieRijkDenHaag en de proeftuin aardgasvrije wijken in Katwijk. Gerwen van der Linden (gemeente Katwijk) en Caspar Boendermaker (Specialist Business Development & Duurzaamheid bij BNG Bank) lichten de aanpak toe en beantwoorden vragen van deelnemers aan het webinar.

Deel dit bericht via social media: