Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Samenwerkdag Wet collectieve warmte

Samenwerkdagen

De voorgenomen inwerkingtreding van de Wet collectieve warmte (Wcw) is volgens de huidige planning 1 januari 2025. Na kritiek op het eerdere wetsvoorstel en de internetconsultatie in 2020 is het wetsvoorstel collectieve warmte ingrijpend aangepast. De huidige versie van het wetsvoorstel roept veel vragen op; de Wet collectieve warmte is dan ook het centrale thema tijdens deze editie van de Samenwerkdag.  

Programma

9.30 uur Inloop

10.00 uur Opening en verenigingsnieuws door Ivo Opstelten

10.10 uur De rol van de voorgenomen Wet collectieve warmte door Klaas Vegter

10.20 uur Inzoomen op de Wet collectieve warmte door Jeroen Roos

10.40 uur Deelsessies:

  • Samenwerken in de publieke realisatie van warmtenetten

In het nieuwe wetsvoorstel van de Wcw wordt de regierol van gemeenten benadrukt. Maar warmtegemeenschappen krijgen ook een wettelijk vastgelegde plek in collectieve warmtevoorziening. Dit heeft impact op de samenwerking met andere betrokken partijen in de warmtetransitie, zoals woningcorporaties en netbeheerders. Tijdens de Samenwerkdag zoomen we in op de vraag: Hoe geef je in lijn met de Wcw vorm aan de samenwerking tussen gemeenten, bewoners(initiatieven), woningcorporaties en netbeheerders

  • De business case van collectieve warmtenetten

Veel woningcorporaties zullen straks met huurders en exploitanten tot businesscases voor collectieve warmteoplossingen moeten gaan komen. Met de huidige regelgeving en financieringsmiddelen lijkt dat nog onvoldoende kansrijk. Vanuit Stroomversnelling is, via het programma Verbouwstromen, een voorstel ingediend voor een EPV-warmte. Er is behoefte om hier concretere vorm aan te geven. Herkennen en delen betrokken partijen het probleem van lastig rond te krijgen businesscases voor collectieve warmtenetten? Kunnen woningcorporaties van een EPV-warmte profiteren of zijn er andere oplossingen nodig? En in hoeverre zijn de huidige verduurzamingsproposities van aanbieders en toeleveranciers toegespitst op een verbinding op collectieve warmte- en koudevoorziening?

Aan de hand van twee casussen brengen we het probleem in kaart en bespreken we de mogelijke oplossingen, zoals een EPV-warmte.

11.30 uur Pauze

11.50 uur Deelsessies vervolg

12.40 uur Terugkoppeling deelsessies en afsluiting programma

13.00 uur Lunch

14.00 uur Einde Samenwerkdag

Deel dit bericht via social media: