Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Samenwerkmiddag

Samenwerkmiddag

We starten de Samenwerkmiddag met een informele lunch. Tijdens de plenaire sessie bespreken we de Renovatieversneller. Verder kan je in 2 rondes deelnemen aan twee van de vier deelsessies; EPV in de praktijk , Circulariteit en en de energietransitie, Nieuwe positionering van Beheer en Onderhoud en de Wijkaanpak. We sluiten de dag met een wrap-up en borrel.

Programma

12:00 – 13:00 Gezamenlijke lunch

13:00 – 13:15  Plenair: actualiteit | Hans van Velthoven

13:15 – 14:15 Subsessies

  • EPV in de praktijk | Ivo Opstelten
  • Circulariteit en de energietransitie | Wanda van Enst & Lisa van Welie

14:15 – 14:45 Pauze

14:45 – 15:15 Plenair: Renovatieversneller | Lianda Sjerps-Koomen

15:15 – 16:30 Subsessies

  • Nieuwe positionering Beheer en Onderhoud | José van der Loop en Simon Verduijn
  • Wijkaanpak | Saskia Tegnell

16:30 – 17:00 Plenair: Wrap up van de dag.

17:00 – 18:00 Borrel

Deelsessies

EPV IN DE PRAKTIJK | IVO OPSTELTEN
Er is weer veel te doen geweest rond de Energieprestatievergoeding (EPV). De regelgeving wordt sinds 2,5 jaar in de praktijk gehanteerd, en het Ministerie van BKZ heeft behoefte aan een evaluatie om te zien of de huidige regeling effectief en doelmatig bijdraagt aan de doelen van de EPV. Een deel van de inmiddels opgedane praktijkervaringen werd opgenomen in het rapport ‘Evaluatie wet EPV’ dat in opdracht van BKZ is opgemaakt door CE Delft. De overheid heeft zeer recent ook Stroomversnelling, Aedes en de Woonbond benaderd om gezamenlijk input te leveren voor mogelijke aanpassingen van de EPV.

Tijdens deze samenwerksessie bespreken we de belangrijkste bevindingen uit het rapport van CE Delft en inventariseren we de ervaringen van de corporaties en bouwers onder onze leden. Ook gebruiken we deze sessie om Stroomversnelling-leden te betrekken in het belangrijke proces rondom mogelijke aanpassing van de EPV – in samenwerking met BZK. Omdat dit een lopend proces is, kun je input die je nu al wilt delen beknopt mailen naar iopstelten@stroomversnelling.nl.

CIRCULARITEIT EN DE ENERGIETRANSITIE | WANDA VAN ENST & LISA VAN WELIE 
Steeds meer partijen zijn overtuigd van de noodzaak en de mogelijkheden van circulair bouwen, maar de praktijk lijkt weerbarstiger. Toch moeten we blijven bewegen richting de overheidsdoelstelling ‘Nederland circulair in 2050’. Daarom gaan we tijdens deze sessie in discussie met een panel, bestaande uit vertegenwoordigers van onder andere Portaal en Bouwgroep Dijkstra Draisma. We gaan in op de toegevoegde waarde van circulariteit in renovaties en nieuwbouwprojecten, we bespreken de knelpunten die een brede uitrol en standaardisering van circulariteit tegenhouden, we inventariseren welke toepassingen we nu al zien, en welke (proces en praktijk-)innovaties er nog nodig zijn. Wil je meepraten over ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen of ben je zoek naar inspiratie voor jouw circulaire project? Dan zien we je graag op 23 mei bij deze deelsessie!

NIEUWE POSITIONERING VAN BEHEER EN ONDERHOUD EN DE ENERGIEPRESTATIE(VERGOEDING) | JOSE VAN DER LOOP & SIMON VERDUIJN
Beheer en Onderhoud speelt een grote rol bij het maken van prestatieafspraken en in het bijzonder bij de energieprestatie(vergoeding). In deze sessie krijgt je inzicht in de belangrijkste aandachtspunten. Bijvoorbeeld: hoe maak je effectieve afspraken (bv. in SLA’s), hoe ga je om met herinvesteringen, wie draagt welke risico’s en wat is de verhouding tot regulier onderhoud? Garantie geven vraagt om Beheer en Onderhoud maar hoe groot is de impact? Deze deelsessie wil een perspectief bieden rond de nieuwe positionering van Beheer en Onderhoud, en is zeker ook bedoeld om ervaringen met elkaar te delen.

WIJKAANPAK DEEL 2: ERVARINGEN DELEN  | SASKIA TEGNELL
Als vervolg op de samenwerkmiddag van 7 maart gaan we verder met de Knooppuntenkaart; een belangrijke tool om de wijkaanpak aan te jagen. Wat zijn de belangrijkste keuzemomenten in een wijkaanpak? Waar hebben beslissingen van de woningcorporaties bijvoorbeeld effect op netbeheerders of vice versa? Aan de ontwikkeltafel ‘Wijken met nieuwe energie’ werken we aan een overzicht van cruciale keuzemomenten. Dankzij het inzicht en het overzicht dat de Knooppuntenkaart biedt worden deelnemers aan de wijkaanpak zich meer bewust van de complexiteit en de afhankelijkheid van andere partijen. Aan de ontwikkeltafel hebben we vijf onderwerpen (rode draden) benoemd, die cruciaal zijn om de wijkaanpak succesvol te realiseren. Deze onderwerpen gaan over keuzes omtrent betaalbaarheid, het energiesysteem, de rol van aanbieders, bewoners en professionele vastgoedeigenaren.

Wil je ervaringen horen van koplopers die bezig zijn met een wijkaanpak, of wil je je eigen ervaring delen en meer leren over hoe de knooppuntenkaart jou in de wijkaanpak kan ondersteunen? In deze sessie gaan we verhalen delen aan de hand van de Knooppuntenkaart en we gaan interactief aan de slag met keuzes die je tegenkomt in het proces. Interessant? Dan zien we je graag bij deze sessie!

PLENAIRE SESSIE: TENDER RENOVATIEVERSNELLER | MARGRIET DRIJVER (INTERIM BESTUURDER LEFIER) EN LIANDA SJERPS-KOOMEN
Of je nu een warmtenet wilt of nul-op-de-meter (NOM): het bundelen en samenbrengen van vraag en aanbod, en het maken van slimme afspraken zijn cruciaal voor een aantrekkelijke oplossing. Margriet Drijver (interim-bestuurder bij woningcorporatie Lefier) is door het ministerie van BZK aangesteld als ‘bestuurlijk boegbeeld’ voor het traject Renovatieversneller. De Renovatieversneller bundelt de vraag van corporaties naar o.a. warmtepompen en isolatie, om zo de verduurzaming flink te versnellen. En gericht op volume, kosteneffectiviteit en kwaliteit. Tijdens deze plenaire sessie spreken we Margriet Drijver over de aanpak van de Renovatieversneller. Welke ervaring is er tot nu toe, wat staat er op de planning, wat is er nog nodig en hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we het beste uit de samenwerking halen?