Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Beter wonen voor dezelfde prijs: stap dichterbij voor huurders en kopers

Hoe? Dat is te lezen in twee brochures die Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling vandaag overhandigde. De brochure met daarin alle mogelijkheden voor financiering van Nul op de Meter voor huiseigenaren werd overhandigd aan Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Verenging van Banken. Birgitte van Hoesel, directeur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, nam de brochure over financiering van Nul op de Meter voor woningcorporaties in ontvangst.

Beter wonen met Nul op de Meter

Stroomversnelling heeft samen met woningcorporaties, banken en andere partijen stappen gezet om een totale woning make-over makkelijker te maken. Voor huiseigenaren zijn er verschillende mogelijkheden om Nul op de Meter te financieren, en daarmee voor huurders, is er ook perspectief. Want een Nul op de Meter renovatie blijkt voor veel naoorlogse woningen in alle opzichten het gunstigst uit te pakken. De Klimaattop in Parijs heeft de urgentie voor vergaande verduurzaming van onze woningvoorraad alleen maar onderstreept.
 .
“Het is nu echt zaak om in een hogere versnelling te gaan,” zei Derk Loorbach, hoogleraar transities aan de Erasmus Universiteit, gisteren nog in Eén Vandaag naar aanleiding van de Klimaattop en het Energieakkoord, waarin Stroomversnelling als voorbeeld werd genoemd.

Minister Blok moedigt woningcorporaties aan te kiezen voor Nul op de Meter

“Het pionierswerk naar Nul op de Meter woningen in de huursector is gedaan. De eerste voorbeelden van rijtjeshuis tot portiekflat staan inmiddels door het land. Nu is het moment dat ook andere corporaties hun ambities kunnen tonen én waarmaken. Ik moedig hen daartoe aan en hoop van harte dat zij dat zullen doen. Het levert huurders een comfortabelere woning en meer financiële zekerheid op. Met elkaar halen we zo ook nog eens onze ambitieuze energiebesparingsdoelen. Ik wijs ook nog op het Fonds Energiebesparing Huursector (FEH) dat gebruikt mag worden bij Stroomversnelling en dat de wetgeving voor de Energieprestatievergoeding (EPV) in de laatste fase zit.”, aldus minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst.

Advies voor woningeigenaren

Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, roept alle woningcorporaties op om hun koudwatervrees te overwinnen en mee te doen. “Corporaties kiezen er nu vaak voor om stapsgewijs te investeren in verbetering, bijvoorbeeld van label F naar label B. Maar uit de business case van Stroomversnelling blijkt dat woningcorporaties er juist verstandiger aan doen om woningen direct naar Nul op de Meter te brengen. Bovendien: de huurders staan ervoor in de rij.”

Leen van Dijke, overhandigde vandaag de brochure
“Hoe financiers van banken en intermediairs kunnen bijdrage aan Nul op de Meter”,
aan Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Verenging van Banken.

Oproep aan woningcorporaties

Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, roept alle woningcorporaties op om hun koudwatervrees te overwinnen en mee te doen. “Corporaties kiezen er nu vaak voor om stapsgewijs te investeren in verbetering, bijvoorbeeld van label F naar label B. Maar uit de business case van Stroomversnelling blijkt dat woningcorporaties er juist verstandiger aan doen om woningen direct naar Nul op de Meter te brengen. Bovendien: de huurders staan ervoor in de rij.”

Leen van Dijke, overhandigde vandaag de brochure
” Businesscase en finaciering van Nul op de Meter voor corporaties”
aan Birgitte van Hoesel, directeur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw’.

De brochures worden de komende tijd actief verspreid onder woningcorporaties, gemeenten, banken en bouwers.

Stroomversnelling

Stroomversnelling wil Nul op de Meter (NOM) renovaties voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar maken. Stroomversnelling is een brede beweging van onder meer bouwers, woningcorporaties, banken, makelaars en gemeenten, die een Deal hebben gesloten onder het Energieakkoord (2013). Stroomversnelling ontwikkelt een industriële aanpak die het goedkoper en sneller maakt om woningen te renoveren. Het kan al in één dag. De woning wekt na renovatie evenveel energie op als nodig is voor een gemiddeld huishouden. Daardoor staat de energiemeter bij normaal gebruik over het jaar genomen op nul.

Deel dit bericht via social media: