Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Betrek de netbeheerder op tijd!

Een nul-op-de-meterproject heeft een behoorlijke impact op het elektriciteitsnet. PV-panelen leveren op bepaalde momenten stroom terug aan het net terwijl bijvoorbeeld de warmtepomp juist op bepaalde momenten stroom van het net afhaalt. Ook moet de gas-aansluiting afgesloten worden. Door de grote impact op het elektriciteitsnet zullen vrijwel zeker aanpassingen aan het net nodig zijn, mogelijk zal zelfs het net verzwaard moeten worden. De netbeheerder speelt daarom een grotere rol dan men waarschijnlijk gewend is bij een traditioneel bouw- of renovatieproject. Het is daarom belangrijk de netbeheerder zo vroeg mogelijk te betrekken bij een NOM-project. Hieronder lees je hoe de netbeheerder betrokken is per stap in het Nul op de Meer proces.

Starten: Laat de dingen samenvallen

Als de netbeheerder al vroeg aan tafel zit, kan in goed overleg gekeken worden of aanpassingen aan het net tot een minimum beperkt kunnen worden. Aanpassingen aan het net zijn afhankelijk van de locatie en de status van het lokale net. Idealiter worden projecten zo gepland dat deze samenvallen met toch al gepland onderhoud/renovatie van het net. Dit bespaart (maatschappelijke) kosten en de schop hoeft maar één keer de grond in.

Het kan ook zijn dat een zware renovatie of zelfs vervanging van het gasnetwerk op korte termijn noodzakelijk is. Dit kan dan eventueel gelijk lopen met het afkoppelen van de gasaansluiting van bewoners.

NOM-verbouwing kopen: Wel of niet het net verzwaren

Op het moment dat een project concreet wordt, is het belangrijk dat de aanbieder het technisch ontwerp van zijn E-installatie voorlegt aan de netbeheerder. Het totale opwekvermogen van de PV-installatie en het piekvermogen van de warmtepomp, zijn bijvoorbeeld belangrijke parameters. Deze kunnen sterk verschillen per project en per aanbieder. De verschillen kunnen essentieel zijn voor de netbeheerder. Het kan uitmaken of het lokale net, niet of wel verzwaard moeten worden. Een verzwaring moet voorbereid worden dus geldt: hoe eerder de exacte gegevens bekend zijn hoe kleiner de kans op vertraging.

Renovatie voorbereiden: Gas afsluiten, PV aansluiten

Als de renovatie start, is de netbeheerder als het goed is al op de hoogte van het project en dus voorbereid. Er moet echter een aantal noodzakelijke operationele zaken geregeld worden. Zo moet er bij de netbeheerder gemeld worden dat de gasaansluiting wordt afgesloten en de PV-aansluiting juist moet worden aangemeld zodat er gebruik gemaakt kan worden van de salderingsregeling. Voor grote projecten kunnen dit tijdrovende processen zijn. Vandaar dat het belangrijk is tijdig contact te zoeken met de netbeheerder om misverstanden te voorkomen.

Dit artikel verscheen eerder in ons NOMagzine, nummer 3.

Bekijk het proces op Energielinq

Bovenstaand is ook te vinden op Energielinq.nl. Bij elke stap in het nul-op-de-meterproces staat beschreven welke rol de netbeheerder heeft. Klik op netbeheerder en vervolgens op bijvoorbeeld Kennismaken.

 

 


 • Handige documenten

  >Handleiding bulkaanvraag aansluitingen netbeheer
  Handleiding voor het doen van een bulkaanvraag op www.mijnaansluiting.nl door woningcorporaties aangesloten bij de Landelijke Stroomversnelling.
  Ga naar de handleiding

  > Contactmatrix: Wie is mijn netbeheerder?
  Nul op de Meter projecten vereisen een ander soort communicatie met de netbeheerder dan men misschien gewend is voor andere projecten. Vandaar dat de netbeheerders hiervoor specifiek hun organisatie ingericht hebben. Afhankelijk van het verzorgingsgebied waarin u gevestigd bent, kunt u in deze contactmatrix vinden hoe u met uw netbeheerder in contact kunt komen.
  Ga naar de contactmatrix

  > Experts nodig?
  Raadpleeg een van de Stroomversnellingsexperts netbeheer: Vincent Dekker en Paul Zwetsloot helpen je verder.


   

 

Deel dit bericht via social media: