Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Bewoners EPV-woningen hebben minder last van stijgende energieprijzen

In de afgelopen maanden steeg de prijs van aardgas spectaculair. Ook het tarief voor elektriciteit ging flink omhoog. Veel huishoudens gaan het komende jaar honderden euro’s méér betalen aan energie dan in het afgelopen jaar. Maar bewoners van EPV huurwoningen hebben veel minder last van de huidige onrust op de energiemarkt.

Effect energieprijzen op woonlasten
Op 1 januari 2020 kostte 1 m3 aardgas een bewoner zo’n € 0,70. Als een bewoner op dit moment een nieuw jaarcontract afsluit, is dat meer dan € 1 per m3: een stijging van ruim 40%. Elektriciteit kostte op 1 januari 2020 € 0,21 per kWh. Momenteel is dat € 0,26 per kWh, een stijging van ruim 20%. Een bewoner van een gasgestookte woning, die nu een nieuw energiecontract afsluit, gaat het komend jaar dan ook honderden euro’s meer betalen aan energie dan in het afgelopen jaar.

Bewoners van een EPV-huurwoning daarentegen zien de energiekosten nauwelijks stijgen. Net als bij de huur is er meestal wel sprake van een indexatie van de energieprestatievergoeding.


Figuur 1: stijging maandlasten t.o.v. 2020 voor een gemiddelde gasgestookte woning en een NOM-woning (uitgaande van zelfde woningtype en gelijk gedrag)* bij een nieuw energiecontract

Corporaties streven naar betaalbaarheid
Voor woningcorporaties is betaalbaarheid een belangrijke doelstelling. Door verouderde, tochtige en vochtige woningen te verduurzamen naar nul-op-de-meter en hiervoor EPV te innen, kan deze doelstelling daadwerkelijk worden gerealiseerd. De bewoners krijgen niet alleen een comfortabele en gezonde woning, maar ze hebben ook veel minder last van de schommelingen op de energiemarkt. Een duidelijke win-win situatie dus.

Effect stijging energiebelastingen
Ongeacht wat de marktprijs van aardgas doet, zal de belasting op aardgas de komende jaren stijgen. Het PBL verwacht daarom een gemiddelde stijging van het aardgastarief tot 2030 met zo’n 2,3% per jaar (bovenop inflatie). Als je in een goed geïsoleerd huis woont, of zelfs helemaal geen aardgas meer gebruikt, heb je daar als consument uiteraard veel minder last van.

Effect salderen op woonlasten
Bewoners van EPV woningen hebben wél te maken met mogelijke wijzigingen in het salderingsbeleid. De salderingsregeling blijft in de huidige vorm gehandhaafd tot 1 januari 2023. Daarna wordt de regeling tot 2031 mogelijk stapsgewijs afgebouwd naar nul – als onder een nieuw kabinet het betreffende wetsvoorstel wordt aangenomen tenminste.

Als het aan Stroomversnelling ligt, wordt de regeling niet afgeschaft, maar omgebouwd. Mocht saldering uiteindelijk toch volledig worden afgeschaft, dan leidt dat tot een verhoging van de energierekening van een EPV woning. Stroomversnelling heeft onderzocht wat het effect hiervan is op de energierekening. Dit blijkt significant, maar behapbaar te zijn voor woningcorporaties. Zie voor meer informatie ook dit onderzoek van bureau DGMR.

Update 8 oktober 2021
Sinds het plaatsen van dit bericht heeft de stijging van de energieprijzen doorgezet. Bij het afsluiten van een nieuw contract kost 1 m3 aardgas een bewoner nu minimaal € 1,40. Een kWh elektriciteit kost minimaal € 0,36. Het effect op de maandlasten van een nieuw of variabel contract is daarmee flink toegenomen. Een enkele leverancier heeft er zelfs voor gekozen de tarieven van een variabel contract al per 1 oktober te verhogen in plaats van 1 januari. Daarmee wordt extra duidelijk hoe belangrijk verduurzaming van bestaande woningen is om betaalbaarheid van wonen te borgen.


Figuur 2: stijging maandlasten t.o.v. 2020 voor een gemiddelde gasgestookte woning en een NOM-woning (uitgaande van zelfde woningtype en gelijk gedrag)* bij een nieuw energiecontract dd 8 oktober 2021

*de voorbeeldberekening is op basis van een gemiddelde huishouden in een rijwoning: 100 m2 Go. Verbruik gasgestookte woning 1.400 m3 aardgas en 3.100 kWh. Voor de nieuwe situatie uitgaande van de maximale EPV-vergoeding van €1,51 / m2 Go. Zie ook gaslicht.com.

Deel dit bericht via social media: