Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Brede Warmtecoalitie roept op tot breed toegankelijke warmtemarkt

Op woensdag 10 juni is door een brede warmtecoalitie van bijna 40 partijen een manifest aangeboden aan Tweede Kamerleden. In het manifest worden de Kamerleden opgeroepen om de diversiteit in de warmtemarkt te vergroten. In de huidige contouren van de aankomende Warmtewet 2.0 wordt dit volgens de warmtecoalitie onmogelijk gemaakt. Door onder andere de ontwikkeling van open netten mogelijk te houden en warmte-coöperaties te stimuleren kan de ontwikkeling van echt duurzame warmtenetten versneld worden. De Kamerleden Sienot (D66), Van der Lee (Groenlinks), Harbers (VVD), Mulder (CDA) en Dik-Faber (CU) namen het manifest van een afvaardiging van de coalitie in ontvangst.

 

De grootschalige aanleg van warmtenetten kan alleen slagen als gemeenten en burgers achter de plannen staan. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit binnen de voorgestelde contouren van de nieuwe Warmtewet 2 gaat lukken. Het huidige ontwerp van de wet beperkt de toekomst van de warmtevoorziening door een model uit het verleden toe te passen. In de contouren van de Warmtewet wordt namelijk een verplichting gesteld voor integraal verantwoordelijke warmtebedrijven, zelfs met een aanwijzing voor tientallen jaren. De warmtecoalitie stelt dat dit niet bijdraagt aan het creëren van draagvlak en duurzaamheid en innovatie in de weg staat.

Volgens Leen van Dijke van Stroomversnelling, één van de initiatiefnemer van deze brede warmtecoalitie , maakt deze wet innovatieve samenwerkingen onmogelijk, terwijl deze essentieel zijn om zowel op technisch als sociaal vlak duurzaam warmtenetten te realiseren.

Via haar manifest vraagt de coalitie de Tweede kamerleden niet te kiezen voor een one size fits all model van integrale warmtebedrijven, maar juist om diversiteit in de warmtemarkt mogelijk te maken. Het is van belang dat de nieuwe Warmtewet ruimte geeft aan initiatieven van energie-coöperaties, kleinschalige en open warmtenetten stimuleert, en gebruik maakt van de kennis en ervaring van alle partijen die actief willen zijn in de warmteketen. Concreet betekent dit dat er geen verplichting gesteld moet worden voor warmtebedrijven om zogenaamd integraal verantwoordelijk te zijn. Op deze wijze kan de benodigde opschaling van warmtenetten gerealiseerd worden mét lokaal draagvlak. Publiek en private partijen staan klaar om dit samen te organiseren, maar dan moet de wet dit wel mogelijk maken.

Matthijs Sienot, Kamerlid Klimaat en Energie van D66, reageert enthousiast op het manifest: “Fantastisch om te zien dat zoveel organisaties samenwerken. Zo komen er nieuwe en goedkopere technieken, en leren we van elkaar. Samen zorgen we ervoor dat het voor iedereen zo makkelijk en goedkoop mogelijk is om met schone energie je huis te verwarmen. En als je kiest voor schoon, dan moet de energierekening omlaag in plaats van omhoog.”

Op dit moment ziet de coalitie steeds meer succesvolle ‘open’ warmtenetten, netten in nieuwe samenwerkingsvormen en warmtenetten in coöperatief bezit die op enthousiasme kunnen rekenen. Dit zijn belangrijke voorbeelden van innovatieve samenwerkingen die tot daadwerkelijke realisatie van duurzame warmtenetten hebben geleid. Juist in deze fase van de warmtetransitie moet er daarom volop ruimte geboden worden voor deze ontwikkelingen. Het faciliteert meer marktwerking, betrokkenheid en meer keuzevrijheid. Dat leidt volgens de coalitie tot de noodzakelijke stimulerende concurrentie, versnelling van de uitrol en uiteindelijk kostenreductie van duurzame warmtenetten.

De Warmtecoalitie

De warmtecoalitie bestaat uit 39 partijen en vertegenwoordigt de volle breedte van de maatschappij van private partijen, netwerkbedrijven, woningcorporaties, warmte-coöperaties, milieu partijen, tot consumentenorganisaties en bewonersverenigingen. Via dit manifest vragen wij de politiek niet te kiezen voor een one size fits all model van slechts integrale warmtebedrijven, maar juist om diversiteit in de warmtemarkt mogelijk te maken en te zorgen voor een echte versnelling.

Bekijk hier de video van de overhandiging.

Deel dit bericht via social media: