Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Corporatie Stadlander verlengt lidmaatschap Stroomversnelling

Woningcorporatie Stadlander is één van de organisaties die aan de wieg hebben gestaan van de huidige Brede Stroomversnelling. Inmiddels verhuurt de corporatie zo’n 400 nul-op-de-meter woningen, mede op basis van de Energieprestatievergoeding (EPV). Onlangs besloot Stadlander om het Stroomversnelling lidmaatschap te verlengen. Waarom is dat lidmaatschap nog steeds waardevol voor Stadlander? We vroegen het aan scheidend directeur Ton Ringersma en duurzaamheidsmanager Marco Bakx.

U bent al jaren lid van Stroomversnelling. Valt er voor u nog steeds voldoende te halen bij de vereniging?
Ton Ringersma: Wij hebben onlangs weer afgesproken dat we doorgaan met Stroomversnelling. Het is wél iets om even bij stil te staan. Je moet je afvragen of de kosten nog tegen de baten opwegen. Maar er zijn wat ons betreft een aantal belangrijke redenen om aangesloten te blijven. Op de eerste plaats vinden we dat er gewoon een organisatie als de Brede Stroomversnelling moet zijn. Een plek waar alle partners en organisaties gezamenlijk aan tafel zitten, een club die voor een deel zelf de richting bepaalt door te kijken op welke terreinen er vooruitgang kan worden geboekt. Of het nu gaat om politieke lobby of om het delen van de praktijkkennis die wordt opgedaan. Neem bijvoorbeeld de huidige discussie over hoogbouw, of de wijkaanpak.”

U bent ook aangeschoven bij de ontwikkeltafel Wijken met nieuwe energie?
Marco Bakx: “Klopt, ik heb aan die tafel plaatsgenomen. Het feit dat Stroomversnelling deze ontwikkeltafel organiseert is voor ons ook een belangrijke reden om het lidmaatschap te verlengen. Op dit gebied liggen voor ons als corporatie immers grote uitdagingen. Het creëren van toekomstbestendige wijken is een hele opgave. Een stevige langetermijnvisie is dan noodzakelijk. Stadlander is al vele jaren actief in wijkontwikkeling en stedelijke vernieuwing. We hebben er dus al veel ervaring in opgedaan, ook in combinatie met energetische maatregelen. Maar de uitdaging wordt alleen maar groter. Het was voor ons een bewuste keuze om aan deze ontwikkeltafel deel te nemen, om hiermee een positie te nemen in het belangenspel van alle partijen die betrokken zijn bij de energietransitie op wijkniveau.”

“We zijn daarnaast ook bij de Monitoring ontwikkeltafel betrokken. We beheren inmiddels zo’n 400 nul-op-de-meter woningen, dus we hebben al veel data, maar tegelijk zijn er vragen over het beschikbaar stellen en uitwisselen van die data. We werken met verschillende monitoring-systemen. Dat is niet optimaal. Eenduidige protocollen en een eenduidige ontsluiting staan voor ons dan ook hoog op de agenda. Die situatie ontstaat deels doordat je ervaring opdoet met zaken die er een paar jaar geleden nog niet waren. En als je één van de eerste bent, dan loop je tegen dit soort praktijkproblemen aan.”

Wat is uw advies voor corporaties die nog moeten beginnen met de ‘grote verduurzamingsopgave’?
Ton Ringersma: “Er zijn nog veel corporatiebestuurders die met een gebrek aan kennis te maken hebben. Niet alleen intern, maar ook in het netwerk van uitvoerende partners ontbreekt het vaak nog aan expertise over de aanpak. Ik zou het liefst zien dat we in de sector een zodanig kennisniveau krijgen bij bestuurders en uitvoerders dat ze snel goede beslissingen kunnen nemen. Dus niet alleen zelf lid worden van Stroomversnelling, maar ook de onwetende collega’s snel van meer expertise laten voorzien. Misschien zouden we tot een nieuw soort gecertificeerde (NOM) adviseur kunnen komen, net zoals je certificaten hebt voor financiële experts. Je wil immers een deugdelijk en objectiveerbaar advies, dat helpt bij het nemen van belangrijke beslissingen voor de lange termijn. Niet alleen door onze woningen technisch te transformeren naar energiezuinige en aardgasloze woningen, maar juist ook door daarbij rekening te houden met elkaars belangen en de positie van de bewoner. Dat gezegd hebbend: nog langer blijven wachten en uitstellen is wat mij betreft zeker geen optie meer. We moeten nu aan de slag!”

Deel dit bericht via social media: