Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

De Alliantie sluit zich aan bij Stroomversnelling

Woningcorporatie de Alliantie heeft zich aangesloten als lid van Stroomversnelling. Bestuursvoorzitter Rob Haans hoopt samen met andere corporaties nog meer tempo te maken met verduurzaming. De Alliantie ontwikkelde hiervoor een eigen methodiek die de kosten verlaagt en de productiviteit verhoogt.

De Alliantie bezit zo’n 55.000 woningen in Amsterdam en de regio’s Almere, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek. Verduurzaming van die woningen staat hoog op de agenda bij de corporatie. De afgelopen vier jaar werden 3.300 woningen verduurzaamd. De komende jaren komen daar nog eens 4.000 woningen bij. Dit is het resultaat van een innovatieve manier van ketensamenwerking: E-Sequent. De E staat voor energetische verbeteringen aan woningen, oftewel verduurzaming door het isoleren van daken, gevels en soms vloeren.

Niet opnieuw het wiel uitvinden
Met Sequent wordt bedoeld dat werkzaamheden repeterend worden uitgevoerd.  Zo gaat de dakdekker van woning naar woning en wordt er gewerkt met vaste teams. De productiestroom krijgt vorm door opeenvolgende processen, zogenaamde ‘treintjes’. “Per woning bekijken we wat er moet gebeuren, maar hanteren daarbij steeds dezelfde modellen en werkmethoden”, vertelt bestuursvoorzitter Rob Haans. “Hiermee wordt voorkomen dat steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden. In plaats van unieke processen zijn er herhalende verbeterprocessen.”

Nu al gemiddeld label B
Deze gestandaardiseerde ketenaanpak zorgt voor een hogere efficiency en lagere kosten en doorlooptijden. Haans: “Dit zou niet lukken zonder goede communicatie met bewoners. Daaraan besteden we veel aandacht, waardoor zij er achter staan en snel hun goedkeuring geven. Eind dit jaar zitten we met ons woningbezit gemiddeld op label B.  Daarmee leveren we nu al reeds onze bijdrage aan het Convenant Energiebesparing Huursector: daarin is afgesproken dat de totale voorraad huurwoningen van corporaties eind 2021 gemiddeld een label B moet hebben.”

Meerdere wegen
Maar ook de jaren erna staat er nog veel te gebeuren. De overheid wil immers dat iedere woning vanaf 2050 C02-neutraal is. Haans: “Die doelstelling kan op verschillende manieren worden bereikt. Stroomversnelling focuste aanvankelijk vooral op ‘Nul-op-de-meter’ (NOM), terwijl dat niet altijd de oplossing is. Het maakt bijvoorbeeld verschil of een woning bij een (toekomstig) warmtenet ligt: dan hoef je niet voor NOM te kiezen. Bovendien moeten de oplossingen voor onze bewoners woonlastenneutraal zijn. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Die gedacht leeft nu meer bij Stroomversnelling, er wordt nu ook naar andere varianten dan NOM gekeken. Dat past ons beter en daarom worden we nu ook lid.”

Samen schaalvoordeel behalen
De Alliantie hoopt binnen Stroomversnelling veel kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast ziet Haans mogelijkheden om samen op te schalen en nog meer tempo te maken met verduurzaming van woningen. “We kunnen met andere corporaties en Verenigingen van Eigenaars bekijken hoe we goed werkende oplossingen gezamenlijk kunnen oppakken. Samen solide business cases maken en daarmee schaalvoordeel en versnelling van de energietransitie kunnen realiseren. Met onze 55.000 woningen kunnen we in grotere volumes meedraaien. Ook delen we graag onze ervaringen met E-Sequent. Energieoplossingen vragen om nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen. Daaraan leveren we graag onze bijdrage.”