Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

De EPV en de NTA8800

In de afgelopen maanden hebben wij van diverse partijen te horen gekregen dat de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) grenswaarden, zoals per 1 januari dit jaar vastgesteld, tot problemen leiden. Verschillende projecten blijken opeens in een andere EPV-staffel te vallen. Vanwege de ontstane situatie heeft Stroomversnelling overleg gevoerd met het Ministerie van BZK. Minister Ollongren heeft in een kamerbrief aangegeven dat er een overgangsregime gaat gelden voor de indeling van woningen in de verschillende vergoeding categorieën van de EPV.

Concreet wordt in de brief aangegeven dat:

  1. de staffelaanpassing plus NTA8800 aanwijzing voor bepaling bij oplevering zal worden teruggetrokken;
  2. (tegelijkertijd) de toepassing van de NEN7120 met oude staffelgrenzen voor (in ieder geval) dit jaar terug in het leven wordt geroepen.

De officiële bekendmaking via de Staatscourant volgt naar verwachting zeer binnenkort. In de kamerbrief is ook te lezen dat dit zal gaan gelden met terugwerkende kracht, vanaf 1 juli dit jaar. Hiermee kunnen de woningen dus, als het project wordt opgeleverd zoals berekend op basis van aanbod in 2020 volgens NEN 7120, onder de op basis daarvan geplande staffel-indeling vallen.

De oude, en dus nu weer van kracht zijnde EPV oplevertoets staat ook berekening op basis van het Nader Voorschrift toe, maar vaak leidt dat tot een slechtere staffel indeling (door luchtdichtheid en koudebruggen). De nieuwe – nu niet meer van kracht zijnde – oplevertoets laat/liet dat niet toe, omdat het Nader Voorschrift feitelijk niet meer van toepassing kon zijn (doordat het bij NEN7120 hoorde).

Deze wijziging leidt echter naar verwachting tot een extra oplevertoets, namelijk volgens de oude methode, voor meerdere projecten, maar gelet op het alternatief is het naar onze verwachting toch de best denkbare oplossing voor dit moment. Het voorstel van Stroomversnelling, waarin marktpartijen konden kiezen welke van de beide methodes (NEN7120 of NT8800) zij wilden gebruiken bij oplevering (inclusief de verschillende staffelgrenzen), bleek juridisch niet haalbaar naar wij hebben begrepen.

Bijvangst van dit alles is dat het Ministerie het belang dat in de markt gehecht wordt aan een goed werkende EPV heel hoog acht. Dat helpt gelukkig ook weer om de EPV 2.0 nog beter en breder toepasbaar te maken. Via de ontwikkeltafel prestatiegericht bouwen en via nieuwsbrieven zullen we onze leden daarover zo goed mogelijk op de hoogte houden.

Deel dit bericht via social media: