Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Dit jaar duizendste woning van het gas af bij Lefier

Woningcorporatie Lefier is één van de organisaties die aan de wieg stonden van de huidige vereniging Brede Stroomversnelling. Onlangs werd het lidmaatschap hernieuwd. De naam Lefier bestaat uit ‘lef’ en ‘fier’. En niet onterecht. De corporatie kiest voor een krachtige rol, door vol in te zetten op toekomstbestendige, levendige woonomgevingen. Er wordt in de komende tien jaar ongeveer een miljard euro geïnvesteerd in nieuwbouw, duurzaam verbeteren en nul-op-de-meter.

Lefier verhuurt woningen in de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Stadskanaal, Borger-Odoorn en Emmen ruim 33.000 eenheden: de regio waar de aardgas-problematiek het meest gevoelig ligt. “Als alles meezit hebben we dit jaar de duizendste woning gasloos,” meldt Directeur Vastgoed Pieter Witzenburg met gepaste trots. “Als corporatie met veel bezit in aardbevingsgebied voelen wij ons daartoe verplicht naar de bewoners.”

“Verduurzaming met als ambitie CO2-neutraal in 2040 of 2050 is voor alle corporaties een moeilijke puzzel. Wij denken dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. We hebben inmiddels een breed palet aan oplossingen waar we gebruik van maken om onze lange termijn doelstelling te halen. Alle nieuwbouw is bij ons uiteraard aardgasvrij en bij voorkeur NOM. Bestaand bezit in stedelijk gebied isoleren we en sluiten we aan op collectieve netwerken. In landelijk gebied ligt de focus op NOM-renovatie en sloop-nieuwbouw,” aldus Witzenburg.

Gaat u deelnemen aan de ontwikkeltafel wijkaanpak van Stroomversnelling?
“Jazeker, dat is één van onze speerpunten. Er is al een warmte-masterplan op wijkniveau voor de stad Groningen en ook andere gemeenten maken stappen. Maar we moeten nu een volgende stap zetten naar een integrale aanpak van wijken, waar de corporatie vaak de rol van startmotor heeft. Het is van belang dat de kennis en de praktijkervaringen die we opdoen goed gebundeld en gedeeld worden. Als Lefier hebben we veel bezit in stedelijk gebied, en daar willen we veelal collectieve bronnen gaan gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld collectieve WKO of warmtenet via geothermie of restwarmte zijn. Wij hebben al heel veel kennis ontwikkeld op dit gebied, en de ontwikkeltafel is een prima platform om die kennis te delen en verder te brengen.”

Vormen de stijgende bouwkosten een probleem voor de ambities van Lefier?
“Lefier investeert momenteel 100 miljoen euro per jaar in nieuwbouw en verduurzaming. Dat bedrag indexeren we aan de stijging van de bouwprijzen. Uiteraard zijn er uitdagingen met de stichtingskosten in relatie tot onze investeringsratio’s. Daar wordt ook terecht aandacht voor gevraagd door Aedes. Maar wij gaan door met investeren. We temporiseren niet, we gaan niet anticyclisch zitten wachten op de volgende crisis om dan pas in actie te komen. Door serieus werk te maken van professioneel opdrachtgeverschap kan er volgens ons nog van alles verbeteren: de faalkosten in de bouw- en vastgoedsector kunnen verder omlaag, je kunt kleiner en slimmer bouwen, kijken naar betere contractvorming, en ook door gezamenlijk in te kopen samen met andere corporaties kunnen we de kosten beter beheersen.”

Deel dit bericht via social media: