Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

'Een investeringspotentieel van 260 miljard!’

Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is het energieverbruik in woningen en gebouwen zoveel mogelijk terug te
dringen. Beter nog, zoveel mogelijk bestaande woningen moeten vanaf nu gerenoveerd worden naar Nul op de Meter. Dit gaat langzamer dan veel partijen van te voren bedacht hadden, ondanks een sluitende business case.

Volgens Ivo Opstelten, Lector Nieuwe Energie aan de Hogeschool Utrecht en betrokken bij Stroomvers
nelling op het gebied van NOM-financiering, zijn de doelstellingen van 2050 haalbaar. Hij zegt dit in een interview op
Ensoc. ‘We hebben beloofd om in 2050 het energiegebruik in woningen en gebouwen naar nul te brengen, of om ze energi
eneutraal te maken, waarbij ze evenveel energie opwekken als ze gebruiken. Dit is haalbaar als elk renovatiemoment wordt aangegrepen om de energievoorziening te verduurzamen.’

Omdenken naar investeringspotentieel

Kritiek op het feit dat er op dit moment nog te weinig woningen gerealiseerd zijn in de praktijk geeft Opstelten een andere insteek, partijen zien het investeringspotentieel niet: ‘Huishoudens betalen jaarlijks 13 miljard aan energie, terwijl de technische prestaties van aanpassing in hun huizen minstens vijftien (installaties) tot wel veertig (schilmaatregelen) jaar meegaan. Dat betekent een investeringspotentieel van 260 miljard!’

Factor mens

Technisch is er volgens Opstelten dus veel mogelijk en komen er nieuwe oplossingen zoals seizoensopslag van energie die voor de gebouwde omgeving belangrijk zijn. Maar het draait om de factor ‘mens’. ‘Als we die meekrijgen gaat de energietransitie een stuk sneller.’ De energiebesparing van woningen moet financieel voordeel, comfort en woonplezier bieden. ‘Is dat er niet, dan verloopt de transitie trager. Daarbij moeten we noviteiten introduceren die we denken niet nodig te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de smartphone. Vijftien jaar geleden leek niemand daaraan behoefte te hebben. Nu kunnen we niet meer zonder.’

 

Deel dit bericht via social media: