Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Gemeente Apeldoorn en Friese woningcorporatie Elkien sluiten zich aan bij Stroomversnelling

Als eerste gemeente is Apeldoorn lid geworden van vereniging Stroomversnelling. Wethouder Mark Sandmann en Stroomversnelling voorzitter Leen van Dijke ondertekenden het lidmaatschap woensdag 2 maart in de raadzaal van het Stadhuis. Een dag eerder, dinsdag 1 maart, tekende ook de Friese woningcorporatie Elkien het lidmaatschap. De ondertekening van deze twee nieuwe leden onderstreept nogmaals het enthousiasme van de koplopers die zich nu wekelijks bij Stroomversnelling aansluiten.

Apeldoorn

Inmiddels zijn er meer dan 30 bedrijven, woningcorporaties, netbeheerders lid en is Apeldoorn de eerste gemeente die lid is geworden bij Stroomversnelling. Gemeente Apeldoorn is enthousiast over de bundeling van kennis, energie en lobbykracht die de leden in de vereniging elkaar kunnen bieden. Als gemeente hebben zij hoge ambities om de woningen binnen de gemeente energieneutraal te renoveren. Daarnaast past de manier van Nul op de Meter renoveren van Stroomversnelling bij de ambitie Apeldoorn Gezinsstad. Het leveren van comfortabele woningen, in mooiere wijken waarbij woonplezier voorop staat.

Apeldoorn wil zorgen dat NOM ook in de gebouwde omgeving bij grootschalige renovatieprojecten ingezet gaat worden zodat de doelstelling energieneutraliteit van de hele gemeente ook praktisch gezien haalbaar wordt. Gemeente Apeldoorn focust zich, naast de inzet en deling van kennis en capaciteit, op het belang dat de vereniging zich hard kan blijven maken voor de randvoorwaarden rondom NOM make-overs.

Elkien

De Friese Woningcorporatie Elkien heeft de ambitie om 20.000 woningen in hun bezit voor 2030 te verbeteren en te verduurzamen. Directeur-bestuurder Alex Bonnema: “In de praktijk betekent dit dat we ernaar streven dat in 2025 50% van de woningen in ons kerngebied energieneutraal is, aan de hand van bijvoorbeeld het nul-op-de-meter concept aan de Heerenacker in Gorredijk. In 2030 willen we onze hele kernvoorraad energieneutraal en fossielvrij hebben”. Voor dit proces hebben zij een samenwerkingsverband met zes bouwbedrijven. Om deze ambitie te versnellen en te versoepelen zoeken zij nu de samenwerking met Stroomversnelling. Elkien wil voor de woningen die zij naar Nul op de Meter gaan renoveren op zoek naar innovatieve producten en concepten. Binnen Stroomversnelling hopen zij hulp te krijgen rondom wet- en regelgeving, financiering en rendement. Daarnaast willen zij met de structurele aanpak die zij hanteren de leden van Stroomversnelling inspireren. Ze hebben al verschillende pilots gedaan en de eerste Nul op de Meter woningen in Gorredijk. Met dit lidmaatschap behoort Elkien nu tot een ambitieuze groep koplopers op het gebied van Nul op de Meter.

Elkien 2

Deel dit bericht via social media: