Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Hoe krijgen we alle nieuwbouw aardgasvrij?

Per 1 juli 2018 is de Gaswet veranderd: nieuwe gebouwen waarvan de bouwvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018 krijgen geen gasaansluiting meer. Er zitten echter nog zo’n 50.000 woningen in de pijplijn waarvoor wél in aardgas is voorzien. Hoe kan reeds geplande nieuwbouw alsnog aardgasvrij worden opgeleverd? Dat is een kwestie waar heel wat gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, bouwers, netbeheerders en energiebedrijven de komende tijd mee te maken krijgen. De nieuwe handreiking “Tien tips voor gemeenten” van de VNG helpt lokale bestuurders het proces te bespoedigen.

Alsnog aardgasvrij bouwen vraagt om allerlei ingrijpende aanpassingen. Toch hebben de betrokken partijen in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij afgesproken om ook geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij te maken. Immers, uiteindelijk moeten alle huizen van het aardgas af. En een huis achteraf aanpassen is veel lastiger en duurder.

10 Tips voor gemeenten om bouwprojecten te switchen naar aardgasvrij
1. Inventariseer de projecten in je gemeente
2. Ga in gesprek met ontwikkelaars
3. Hef maar één keer (groene) leges
4. Hou vaart in het proces
5. Stel een centraal aanspraakpunt aan
6. Zet (lokale) subsidie-instrumenten in
7. Zorg voor een goede ruimtelijke inpassing
8. Wijs gebieden aan
9. Hou rekening met warmteplan of energieplan
10. Draag het gemeentelijke beleid actief uit

Download “Tien tips voor gemeenten”. De handreiking is een levend document, dat zal worden aangepast zodra er nieuwe kennis en/of inzichten zijn. Houd ook de VNG-website in de gaten.

ZEN-handreiking voor bouwers
Wat kunnen bouwpartijen doen om de duizenden woningen die al in de pijplijn zitten alsnog aardgasvrij te maken of op z’n minst daarop voor te bereiden? Voor een deel van die woningen moeten de ontwerpen worden herzien omdat er nog geen vergunning is aangevraagd. Wat is daarvoor de slimste oplossing? Voor andere woningen is de vergunning al aangevraagd of verleend. Soms is de bouw zelfs al begonnen. Kunnen die woningen ook nog aardgasvrij worden gemaakt?

De Lente-akkoord/ZEN publicatie ‘Switch naar aardgasvrij’ (editie voor professionals) beschrijft maatregelen waar bouwpartijen in het stadium van ontwerp en bouw mee aan de slag kunnen.

Deel dit bericht via social media: