Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Hoe lang blijft de gasaansluiting nog verplicht?

Netwerkbedrijven willen met Nul op de Meter aan de slag

Netwerkbedrijven hebben een belangrijke rol in de energietransitie. Het gas gaat er gefaseerd uit. Voor de beheerders van gas- en elektriciteitsnetten is dit een enorme verandering waarover zij samen met andere partijen binnen Stroomversnelling willen nadenken. Want ook zij zien Nul op de Meter als een kansrijk middel om de energiedoelstellingen te bereiken. De vraag is: hoe bouwen we een toekomstbestendig energiesysteem tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten?

Als de Omgevingswet van kracht wordt, mogen gemeenten zelf omgevingsplannen maken en bepalen welke wijken van het gas af gaan en wanneer. Tenminste, als de wettelijke gasaansluitplicht wordt afgeschaft. Want vooralsnog hebben de netwerkbedrijven de plicht om overal een gasnetwerk aan te leggen en iedereen op gas aan te sluiten.

Volgens Judith Koole, directeur Klant en Markt van Stedin, moet die gasaansluitplicht met spoed worden afgeschaft, in ieder geval voor nieuwbouwwijken. “Helaas is de Stroomwet in de Eerste Kamer gesneuveld en lijkt het erop dat we tot 2023 moeten wachten voor we van die plicht af zijn. Wij vinden dat niet acceptabel. Onze investeringen in gasnetwerken zijn investeringen voor minstens veertig jaar. Die kosten halen we er nooit meer uit, maar moeten wel worden betaald door de burger. Daarom willen wij de mogelijkheid krijgen om alternatieven aan te bieden.”

Stroomversnelling pleit ook voor afschaffing van de aansluitplicht gas voor NOM projecten, omdat die eveneens gas-loos worden.

Nieuwe trends in energiegebruik

De netwerkbedrijven zijn zich al volop aan het voorbereiden op een fossielvrije toekomst. Koole: “In alle trends zien wij dat het energieverbruik ingrijpend gaat veranderen. De energievoorziening wordt aan de ene kant decentraler en duurzamer, bijvoorbeeld door windmolens en zonnepanelen, maar aan de andere kant ook steeds veranderlijker, omdat er niet altijd wind of zon is. Er komen steeds meer bewonerscoöperaties die aan energieproductie gaan doen, er is een toename van elektrisch vervoer, ook komen er nieuwe spelers, fabrikanten en adviseurs die met de elektrificatie aan de slag gaan. Dat zijn trends waar wij rekening mee moeten houden, want die hebben enorme impact op het elektriciteitsnet. Wij willen dus graag met gemeenten in overleg over de mogelijkheden om wijken helemaal elektrisch te maken, zodat wij daar onze investeringen op kunnen afstemmen.”

Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om het elektriciteitsnetwerk in een wijk te verzwaren. “Het elektriciteitsnet moet zwaar genoeg zijn om de pieken op te kunnen vangen. Maar we willen ook naar oplossingen kijken als opslag en vraagsturing. Bijvoorbeeld door elektrische apparaten in woningen na elkaar in te schakelen of door wasdrogers en wasmachines met slimme techniek ’s nachts aan te zetten. Het gaat altijd om maatwerkoplossingen per wijk. Daar willen wij het met gemeenten over hebben. Dankzij de Omgevingswet kan dat allemaal lokaal worden geregeld en daar zien wij grote voordelen in. Het helpt dat procedures worden vereenvoudigd en verkort.”

 

Infrastructuurplan verplicht stellen

Stedin ziet het liefst dat gemeenten verplicht worden om in hun omgevingsplan straks ook een plan voor de energie-infrastructuur op te nemen. “Daarin kunnen gemeenten duidelijk maken hoe zij naar een energieneutrale gebouwde omgeving toe willen werken en welke keuzes zij daarin maken. Bijvoorbeeld: waar komt een warmtenet, waar faseren we aardgas uit”, licht Koole toe. “Wij hopen dat lokale overheden de regierol nemen in de lokale energietransitie, maar zij hebben dan wel bijpassende bevoegdheden en instrumenten nodig.”

De energietransitie moet vooral betaalbaar en betrouwbaar blijven. “De basisbehoefte aan energie mag niet te duur worden. Voor extra behoeftes is het niet erg om extra te betalen. Dat betekent dat we dus continu moeten kijken hoe we het energiesysteem als geheel efficiënt in balans houden.”

Volgens Koole moeten er dringend concrete beleidskeuzes worden gemaakt. “Concrete beleidskeuzes geven de noodzakelijke investeringszekerheid. Ook al is er een kans dat een beleidskeuze achteraf niet de beste blijkt te zijn, dan mag dat geen reden zijn om de keuze uit te stellen. We moeten nu met elkaar vaart gaan maken.”

 

Meer informatie?

Stroomversnelling gaat begin september met een aantal vertegenwoordigers van overheden en netbeheerders om tafel om de vragen en mogelijk oplossingen rond de energietransitie en de Omgevingswet te bespreken. In oktober komt de tweede versie van het ‘rode boekje’ uit, waarin ook meer informatie staat over dit onderwerp. Meer weten? Neem contact op met onze Stroomversnelling-specialist: Merel Philippart, pihlippart@squarewise.com.

 

Deel dit bericht via social media: