Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Interview: ‘De hele bouwsector moet aan de bak’

Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, over het regeerakkoord

Het kabinet wil de energietransitie in de gebouwde omgeving versnellen. Voor bouwers, woningcorporaties en gemeenten levert dat een grote uitdaging op. Het doel is dat over vier jaar 50.000 woningen per jaar gasloos worden gemaakt. Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling, over de ambities van het regeerakkoord.

Blij met het regeerakkoord?

“Gelet op de verschillen tussen de vier coalitiepartijen is het verheugend dat zij tot deze afspraken over energie en klimaat zijn gekomen. Stroomvernelling en haar leden zetten zich in voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Op dat gebied worden grote stappen gezet. Voor de komende vier jaar is de richting duidelijk: nieuwe woningen krijgen geen gasaansluiting meer en aan het eind van deze kabinetsperiode worden jaarlijks 50.000 bestaande woningen gasloos gemaakt. De hele bouwsector moet aan de bak.”

Gaan we hiermee de doelstellingen van Parijs behalen?

“Om dat te behalen, moeten er tot aan 2050 jaarlijks 200.000 woningen gasloos worden gemaakt. Zover zijn we nog niet. Veel bouwers in het land moeten nog beginnen om na te denken over gasloze woningconcepten. Die waren er nog niet van doordrongen dat de wereld echt gaat veranderen.

Maar het kabinet kan zeker op Stroomversnelling rekenen. Wij hebben de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van nul-op-de-meter-concepten. Die zetten we graag in om de kabinetsdoelstelling waar te maken. En we willen die concepten natuurlijk ook verder ontwikkelen. De opgave is enorm. Daarom is het belangrijk dat de overheid hier innovatiegelden voor beschikbaar stelt. Stroomversnelling kan op dit gebied een belangrijke rol spelen.”

De woningcorporaties krijgen minder dan waar ze op hoopten.

“De aangekondigde korting van 100 miljoen euro op de verhuurdersheffing is inderdaad heel erg mager. Tegelijkertijd moet je dit beoordelen tegen de politieke context waarin dit besluit is genomen; de verhuurdersheffing had ook omhoog kunnen gaan. Verder worden andere ondersteunende financieringsmogelijkheden verruimd. Ook komt er een aangepaste  salderingsregeling voor duurzaam opgewerkte energie, waardoor een investering in bijvoorbeeld zonnepanelen lonend blijft. In totaal is er 4 miljard euro beschikbaar voor verduurzaming. Daar kunnen corporaties ook van profiteren. Uit de business case die Stroomversnelling heeft opgesteld blijkt overigens dat NOM-renovaties ook zonder extra overheidssteun mogelijk zijn. Voor woningcorporaties liggen er dus overvloedig kansen.”

Krijgen particuliere woningeigenaren ook meer kansen om hun woning te verduurzamen?

“Stroomversnelling maakt zich al een paar jaar hard voor object-gebonden financiering. Dit betekent dat de investering die nodig is voor een NOM-renovatie niet aan de eigenaar, maar aan de woning wordt gekoppeld. Dat maakt het veel makkelijker om die investering gefinancierd te krijgen. Bij verkoop van de woning neemt de nieuwe eigenaar de bijbehorende verplichtingen over. Voor private investeerders zoals energiebedrijven en pensioenfondsen opent dit nieuwe mogelijkheden. Die kunnen fors gaan investeren in verduurzaming in Nederland. Dit wordt echt een doorbraak voor particuliere woningeigenaren.”

Helpt het dat het kabinet veel verantwoordelijkheden bij gemeenten neerlegt?

“Stroomversnelling werkt al sinds het begin nauw samen met gemeenten, onder meer op het punt van vergunningverlening. Maar we kijken bijvoorbeeld ook samen met gemeenten en netbeheerders welke wijken het eerst in aanmerking komen om gasloos te worden gemaakt. Bij gemeenten die zelf ambities hebben op het gebied van duurzaamheid verloopt de samenwerking uitstekend. Het wordt lastig als gemeenten daar geen haast mee maken. Wij zouden dus graag zien dat er een slot op de achterdeur komt, zodat gemeenten die achterblijven toch ook aan de afgesproken doelstellingen kunnen worden gehouden.”

Had het regeerakkoord toch niet wat ambitieuzer gemoeten?

“Het kabinet wil dat we over vier jaar 50.000 woningen per jaar gasloos maken. Op dit moment zitten we op een fractie van dat aantal. Er moet nog heel wat gebeuren voor we kunnen versnellen. Naast goede woningconcepten is er ook veel aandacht nodig voor bewonerscommunicatie. De ervaring leert dat je minstens een jaar van te voren moet beginnen om huurders te informeren en te betrekken bij een renovatietraject. Zij zijn een van de belangrijkste factoren voor succes. Idealisme is altijd mooi, maar het regeerakkoord is vooral ook realistisch.”

Deel dit bericht via social media: