Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Klimaatdoelstellingen vragen een betere standaard voor woningisolatie

Stroomversnelling position paper: ga voor een standaard die iets toevoegt!

In het Klimaatakkoord is afgesproken in te zetten op energiebesparing. Dit is pijler 1 van de trias energetica. Hoe minder energie je gebruikt, hoe minder je hoeft op te wekken. Het belangrijkste instrument voor energiebesparing in de gebouwde omgeving is de ‘standaard’: een maatlat voor de vereiste energiezuinigheid van woningen in 2050, het jaar waarin de gebouwde omgeving CO2-neutraal moet zijn.

De minister van BZK heeft op 18 maart 2021 een voorstel voor de standaard naar de Tweede Kamer gestuurd. Een mooie stap, alleen is de standaard niet goed genoeg. Erger nog, als deze standaard als maat wordt genomen, wordt er in 2030 niet minder, maar zelfs meer energie gebruikt voor verwarming van woningen dan voor het Klimaatakkoord voor het jaar 2030 was verondersteld.
De doelen van het Klimaatakkoord voor 2030 worden daardoor moeilijker te realiseren, de doelen van 2050 bijna onmogelijk te halen.

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in de gebouwde omgeving 3,4 Mton extra CO2-reductie moet worden behaald ten opzichte van het referentiescenario (Nationale Energie Verkenning 2017). Als de reductiedoelstelling wordt verhoogd van 49% naar 55%, zoals Europa wil, komt daar mogelijk nog 1 tot 4 Mton reductie bij.

Voor naoorlogse woningen correspondeert de voorgestelde standaard met een aanpak die al 20 jaar gemeengoed is in de corporatiesector, terwijl de techniek al veel verder is. De standaard voor het jaar 2050 zou niet gebaseerd moeten zijn op wat we 20 jaar geleden al konden, maar op wat er nú en in de toekomst mogelijk is. De standaard moet aansluiten bij de beste (technische) mogelijkheden die de sector te bieden heeft.

De hogere standaard die Stroomversnelling voorstelt, draagt wel bij aan de klimaatdoelen, is technisch haalbaar, levert meer wooncomfort op, minder energielasten en is net zo goed betaalbaar.

Onze position paper geeft aan:
1. waarom het huidige voorstel tekortschiet om de klimaatdoelstellingen te halen
2. wat de standaard is die daar wel bij past
3. hoe dat technisch en financieel even goed (zo niet beter) haalbaar is.

Download de Stroomversnelling position paper Klimaatdoelstellingen vragen een betere standaard voor woningisolatie

Deel dit bericht via social media: