Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Leren en innoveren binnen Stroomversnelling

In 2013 is de deal Stroomversnelling Huur gestart met het renoveren van bestaande woningen naar Nul op de Meter. Een Nul op de Meter woning, wekt evenveel energie op als nodig is voor het huis en het huishouden. Dit is nieuw. De eerste woningen werden gerealiseerd in onbewoonde woningen om de techniek en de assemblage methode te testen, zonder bewoners te belasten. De volgende 1.000 woningen worden in bewoonde staat uitgevoerd. Deze renovaties zijn verbeterd ten opzichte van de eerste versies en worden door de bouwbedrijven geleverd met een energieprestatiegarantie van 30 jaar. Mocht er dus iets mis zijn met de woning, dan moet dat worden opgelost door het bouwbedrijf. Uit deze 1.000 woningen ontstaat een uitgekristalliseerde methode die op grote schaal kan worden uitgevoerd in Nederland én over de grens. Engeland, Frankrijk en Italië zetten momenteel ook de eerste stappen naar Nul op de Meter. Stroomversnelling stimuleert dit en helpt hierbij.

Klachten

De laatste tijd zijn er klachten gekomen van bewoners rond Stroomversnellings-projecten in Tilburg en Nieuw Buinen. Bewoners geven aan ontevreden te zijn over onverwachte rekeningen, de techniek, planning en communicatie. Vanuit Stroomversnelling nemen we deze klachten serieus. We werken er aan dat de problemen opgelost worden door de betreffende corporaties en bouwers.

Oefenen bij mensen thuis

Om ervoor te zorgen dat iedereen straks in comfortabele, toekomstbestendige huizen woont, moet er eerst flink geïnnoveerd worden. Het innovatietraject dat op dit moment wordt doorlopen vergt veel van de betrokken partijen. Van bewoners, van woningcorporaties en zeker ook van bouwers. Zo zijn de technische oplossingen nieuw, de acceptabele kostprijs van de Nul op de Meter renovaties moet stevig omlaag en de verbouwtijd moet veel korter. Ook worden er langdurige garanties gegeven op het geleverde product door de bouwer waardoor zeer robuuste oplossingen nodig zijn. Dit alles gebeurt letterlijk bij de mensen thuis. Helaas kan dat niet anders.

Deze innovaties kun je niet “droog” oefenen. Veel van de ervaringen binnen dit innovatietraject zijn juist ervaringen die gaan over interactie tussen bewoners en de mensen die de renovaties uitvoeren. Zowel bouwbedrijven als de corporaties bereiden zich hier zo goed mogelijk op voor. Het blijkt echter niet eenvoudig om alles van tevoren perfect in te schatten, leren doe je toch het beste in de praktijk. In iedere wijk wonen weer andere mensen met andere wensen en met een ander verleden (bijvoorbeeld met de woningcorporatie). De ene woning blijkt toch weer anders dan de andere en sommige technieken die in theorie moeten bijdragen aan meer wooncomfort, blijken in de praktijk toch minder te presteren.

Waarom is innovatie in de bouw nodig?

Het doel van dit innovatietraject is het creëren van een structurele kwaliteitsverbetering van renovaties die in Nederland op de markt zijn. Het resultaat: huizen die energetisch Nul op de Meter zijn maar ook modern en comfortabel met een bouwkundig gegarandeerde kwaliteit tegen een prijs die niet meer bedraagt dan de wegvallende energierekening. Hier zijn we helaas nog niet, in de komende jaren wordt door veel partijen hard gewerkt aan dit einddoel.

Van fouten leren

Bij ieder project dat tot nu toe is uitgevoerd, zijn er zaken misgegaan. Vaak gaat het om kleine problemen waar bewoners weinig tot niets van hebben gemerkt en die meestal direct konden worden opgelost. Ook waren er vertragingen in de assemblage van de renovatie, installaties die bij individuele huizen niet goed afgesteld waren en de communicatie naar de bewoners was nog niet altijd optimaal. Dit heeft soms tot overlast geleid. Van deze ervaringen wordt structureel geleerd om dit niet nogmaals te laten gebeuren. Stroomversnelling zorgt ervoor dat deze leerervaringen niet alleen bij één partij blijven maar juist worden gedeeld zodat alle betrokken partijen van elkaar kunnen leren. Om hier in de toekomst meer aandacht aan te besteden, wordt binnen Stroomversnelling een ontwikkeltafel opgezet die zicht richt op het strategisch omgaan met bewoners in Nul op de Meter innovatie, maar waarbinnen ook coaches worden opgeleid en cursussen worden ontwikkeld om corporaties te ondersteunen bij bewonersparticipatie.

En die bewoners dan?

In Tilburg worden de problemen nu opgelost, volgende week wordt gecommuniceerd naar bewoners op welke manier dit gedaan wordt.

Belangrijk is dat woningcorporaties en bouwers naar bewoners blijven luisteren, ze blijven informeren en helpen bij de klachten die binnenkomen. Uiteindelijk is de bewoner de expert en als we met elkaar blijven praten kunnen we het snelst tot goede oplossingen komen.

Meer reacties van bouwers, corporaties en bewoners, staan op:www.bewonerscommunicatie.com

 

Deel dit bericht via social media: