Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Match making voor integraal monitoringssysteem

De een biedt sensoren, de ander de database en weer een ander een applicatie of portal. Losse onderdelen die samen een nul-op-de-meterproject monitoren. Aanbieders en corporaties hebben te maken met verschillende partijen, verschillende systemen en weinig keuzevrijheid als het gaat om de monitoringssoftware. Er is daarom behoefte aan een integraal monitoringsysteem dat de losse onderdelen verenigd en wordt aangeboden door één partij. Daar wordt aan gewerkt. Op 28 september tijdens het Monitoring Match Making evenement zoeken toeleveranciers de juiste match om samen één monitoringssysteem te ontwikkelen, dat plug & play is en voldoet aan alle standaarden voor het monitoren van een NOM-woning.

Monitoring belangrijk onderdeel nul-op-de-meter

Nul-op-de-meter (NOM) is onlosmakelijk verbonden met prestatiegaranties. Een aanbieder levert zijn NOM-woning op met de garantie dat de woning ook inderdaad nul-op-de-meter is. Het monitoren van die prestaties is daarom een belangrijke component in het NOM-concept. Daarmee samenhangend, speurt monitoring ook storingen op en levert het de data voor EPV-jaaroverzichten en input voor de NOM-keuring.

Tot nu toe is er voornamelijk aanbod voor losse componenten van een monitoringsysteem, aangeboden door verschillende partijen. Stroomversnelling signaleerde dat met name kleine NOM-aanbieders worstelen met het samenvoegen en/of ontwikkelen van een monitoringsysteem uit al die losse componenten. Ze hebben daar niet de expertise, middelen en tijd voor. “We kregen het verzoek van onze leden om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een standaard; een geïntegreerd systeem dat plug & play beschikbaar is, aangeboden door één partij of consortium,” zegt Rens Verbruggen, projectleider componentontwikkeling Stroomversnelling.

Taskforce Monitoring

Stroomversnelling startte daarom begin 2017 de Taskforce Monitoring. De behoefte van corporaties, aanbieders maar ook toeleveranciers aan een standaard voor een integraal monitoringsysteem werd steeds duidelijker. Verbruggen: “Uit de bijeenkomsten werd steeds helderder welke functionaliteiten nodig zijn voor succesvolle monitoring van een NOM-woning. We zagen bijvoorbeeld dat corporaties keuzevrijheid willen hebben als het aankomt op de monitoringssoftware. Nu krijgen zij namelijk de informatie over verschillende NOM-projecten via verschillende systemen binnen en ook bewoners krijgen via een diversiteit aan monitoringapplicaties inzicht in hun energiegebruik. Dit zou gebundeld moeten zijn: informatie van verschillende projecten (en dus monitoringssystemen) komt allemaal binnen via één app of portal. Welke app of portal dat is, wil een woningcorporatie zelf kunnen kiezen.”

Ook toeleveranciers zaten aan tafel, want ook zij zijn op zoek naar een standaard waarmee ze kunnen laten zien dat zij een hoogwaardige monitoringoplossing bieden.

Specificaties als ondergrens

De Taskforce Monitoring heeft gezamenlijk een set specificaties opgesteld; een beschrijving van de functionaliteiten en prestaties die een integrale monitoringsoplossing moet kunnen bieden. “We geven met de specificaties een duidelijke richting mee aan toeleveranciers en ontwikkelaars van monitoringssystemen, een ondergrens waarmee zij een startpunt hebben voor een integraal aanbod dat aansluit bij de wensen van vragers en aanbieders van NOM-renovaties. Door het definiëren van specificaties voor monitoring ontstaat een aanbod dat makkelijker implementeerbaar, betrouwbaarder én goedkoper is. Hiermee wordt NOM voor veel bouwpartijen haalbaarder. Zij kunnen zich focussen op de onderdelen van een renovatie waar hun expertise ligt en vertrouwen op een kwalitatief goed monitoringssysteem van de toeleverancier,” zegt Verbruggen.

28 september Monitoring Match Making

In samenwerking met TKI Urban Energy organiseert Stroomversnellingen op 28 september een Match Making evenement. Toeleveranciers worden op die dag uitgedaagd om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een integraal monitoringsaanbod aan de hand van de gegeven specificaties. Via speeddates vinden de juiste partijen met de juiste monitoringsonderdelen elkaar. Verbruggen: “Tijdens dit evenement willen we toeleveranciers informeren over de specificaties en het belang van een integraal aanbod. We ondersteunen hen, indien nodig, bij het vormen van consortia. Het doel is om eind van de dag minimaal drie consortia te hebben die aan de slag gaan om vervolgens in december/januari een aanbod te doen.”

Toeleveranciers, save the date! Je kunt je hier inschrijven en aangeven welk monitoringsonderdeel jij al in huis hebt.

Grijp je kans!

De specificaties zijn ook de eerste stap op weg naar het definiëren van een NOM Keur op Component voor een monitoringsysteem. Daarmee kan een monitoringsaanbod beoordeeld en gevalideerd worden. Stroomversnelling streeft ernaar om eind 2017 de eerste versie van de NOM Keur op Component gereed te hebben. Het NOM Keur op Component wordt onderdeel van het NOM Keur en maakt het makkelijker om in stappen naar nul-op-de-meter te komen. Denk daarbij behalve aan een monitoringssysteem ook aan bijvoorbeeld NOM-ready gevels en daken en energiemodules.

“Het NOM Keur is een belangrijke kwaliteitsstandaard in de NOM-markt. NOM-nieuwbouw en- renovatie zitten enorm in de lift en monitoring is hier onlosmakelijk mee verbonden, dus hier liggen kansen die je als toeleverancier kan benutten!” zegt Verbruggen.

Een integraal monitoringsaanbod ziet er zo uit

Tijdens het match making evenement op 28 september gaan de toeleveranciers aan de slag met de specificaties, maar wat houden die nu precies in? “Een integraal monitoringsaanbod is opgebouwd uit een Monitoring Subsysteem en applicaties voor de bewoners, corporatie en NOM-aanbieder. Een Monitoring Subsysteem bevat minimaal sensoren, een gateway, communicatie en een prestatiedatabase met daarop draaiende algoritmes ten behoeve van de dataverwerking,” legt Verbruggen uit.

Dit plaatje legt het schematisch uit:

 

En hier een overzicht in bullets van de algemene kaders: 

 • Een partij doet een aanbod bestaande uit minimaal het Monitoring Subsysteem en/of één van de applicaties. Er is onderscheid tussen het subsysteem en de applicaties in verband met de behoefte aan keuzevrijheid bij corporaties.
 • Een aanbod kan gedaan worden als consortia, zolang de NOM-aanbieder maar met één partij een contract hoeft af te sluiten.
 • De prestatiedatabase van het Monitoring Subsysteem kan worden benaderd door applicaties, portals en dashboards die gebruik maken van de API zoals gedefinieerd in het document met specificaties. Ook als de apps door andere partijen worden aangeboden.
 • Applicaties, portals en dashboards kunnen databases van verschillende toeleveranciers van Monitoring Subsystemen benaderen middels de API zoals gedefinieerd in het document met specificaties.
 • De minimale functionaliteiten die de applicaties, portals en/of dashboards bieden zijn:
  • Aanleveren van informatie over de energiebundels aan bewoners
  • Opstellen van EPV-Jaaroverzichten en managementrapportages aan corporaties
  • Aanleveren van gegevens aan NOM-aanbieders t.b.v. portfoliobeheer, conceptverbetering, prestatiegaranties, preventief onderhoud en storingsdetectie
 • Het staat toeleveranciers vrij meer producten en services aan te bieden dan wat beschreven staat in het document met specificaties.

Aansluiten en meer informatie

Wil je betrokken zijn bij de ontwikkelingen rond het monitoringsysteem, heb je vragen, ideeën of suggesties? Neem dan contact op met Rens Verbruggen via rverbruggen@stroomversnelling.nl.

Meedoen aan het Monitoring Match Making evenement? Meld je hier aan!

Deel dit bericht via social media: