Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Minister Blok blijft bij voornemen uitbreiding EPV met gas

Minister Blok blijft bij zijn voornemen om de energieprestatievergoeding (EPV) ook mogelijk te maken voor woningen die nog een gasaansluiting houden. Dit werd gisteren duidelijk uit antwoorden op de schriftelijke vragen van kamerlid de heer Albert de Vries (PvdA). Een aantal Stroomversnellingsleden, initiatiefnemers van het eerste uur, die de eerste Nul op de Meter-renovaties hebben gedaan , schreef hierover een brief aan de minister: “Met dit besluit is er geen sprake meer van een Stroomversnelling, maar van een Stroomvertraging”.

EPV ja, aardgas nee!

Op 1 september 2016 trad de wet voor de EPV in werking. Verhuurders die hun woningen tot een Nul op de Meter woning renoveren, mogen nu wettelijk een Energieprestatievergoeding van hun huurders vragen. Deze wet zorgt ervoor dat bouwers en corporaties de zekerheid hebben dat zij een sluitende businesscase hebben, innovatie in de bouw gestimuleerd wordt en dat de woningen beschikbaar blijven als sociale huurwoningen, een voorwaarde voor schaalvergroting van Nul op de Meter-renovaties.

De EPV is bepalend voor het versnellen van het op grote schaal renoveren van woningen naar Nul op de Meter, woningen zonder gasaansluiting dus. Het besluit van minister Blok ondermijnt grootschalige renovatie naar Nul op de Meter met hernieuwbare energie.

Rem op innovatie

Het voornemen van de minister wordt, door de initiatiefnemers, ervaren als een volstrekt onverwachte breuk met het oorspronkelijke uitgangspunt namelijk dat de EPV gereserveerd zou worden voor vergaande niet-fossiele oplossingen. De belangrijkste reden: het toelaten van woningen met gasaansluitingen remt de innovatie!

Want, zegt brief aan de minister: “De markt zal uw wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke doelstelling opvatten als een signaal, dat niet-fossiele oplossingen pas later nodig zijn. Daarmee valt de financiële prikkel om te innoveren in echt radicale oplossingen weg en is het vertrouwen geschaad. Er is, als u bij uw voornemen blijft, dan ook geen sprake meer van een Stroomversnelling, maar van een Stroomvertraging”.

Werking EPV

De Energieprestatievergoeding wordt door de woningcorporatie gevraagd aan hun huurders die een Nul op de Meter renovatie hebben gekregen. Daar krijgen de bewoners een gegarandeerde prestatie op energie en binnenklimaat van hun woning voor terug. Er gelden wettelijke richtlijnen voor de vergoeding die met de huurder mag worden afgesproken. Hoe beter de woning is geïsoleerd, hoe minder energie deze hoeft op te wekken, hoe hoger de EPV mag zijn. Het maximumbedrag per vierkante meter (gebruikersoppervlakte) is in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) vastgesteld en bedraagt 1,40 euro per vierkante meter per maand voor de best geïsoleerde woning (niet gekoppeld aan een warmtenet). De Nul op de Meter-woningen die Stroomversnelling oplevert, vallen binnen deze categorie.

 

 

Deel dit bericht via social media: