Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Nieuw lid Woonstad Rotterdam brengt zo´n 41.000 portiek- en galerijflats mee

Woonstad Rotterdam is een grote stadscorporatie met meer dan 50.000 woningen in bezit. Van alle woningen zijn hooguit 5.000 woningen grondgebonden de rest is gestapeld. Juist deze woningen zijn een uitdaging in de transitie naar energieneutraal. Kennisuitwisseling en meedenken over innovaties brengt voor beide partijen goede NOM-producten voor portiekflats en hoogbouw dichterbij.

Kennis en innovaties delen rond portiek- en galerijflats

Woonstad Rotterdam volgt als ambitieuze corporatie graag de nieuwste duurzaamheidsinnovaties op de voet. Lid worden van Stroomversnelling past hier perfect in. Maria Molenaar, voorzitter van de raad van bestuur van Woonstad: “We zijn lid geworden omdat Stroomversnelling een uitstekend platform is om kennis te delen en experimenten en innovaties op te zetten.” Samen met Stroomversnelling gaat Woonstad bijvoorbeeld kijken naar het verduurzamen van galerijflats, hier heeft Woonstad veel ervaring mee opgedaan de laatste jaren. “Voor nieuwe projecten die we op de planning hebben gaan we kennis delen en kijken of we nieuwe experimenten en innovaties kunnen doen.” Woonstad Rotterdam heeft naast galerijflats ook veel portiekflats in haar woningvoorraad. “Ook hier kunnen we samen kennis over delen en samenvoegen en kijken of we deze renovaties efficiënter kunnen doen, met nog betere technieken.” De bestuursvoorzitter van Stroomversnelling, Leen van Dijke, is ook blij met het aansluiten van Woonstad bij de vereniging: “Woonstad is een grote woningcorporatie met een enorme opgave als het gaat om de energietransitie. Dat betreft de technische kant, maar zeker niet minder de sociale kant ervan. Stroomversnelling kan Woonstad daarbij helpen, maar door samen op te trekken ook weer veel kennis opdoen die we kunnen delen met onze leden. We zijn dus heel blij dat Woonstad zich heeft aangesloten bij al die anderen die samenwerken aan de energietransitie.”

Nul-op-de-meter en warmtenetten

Woonstad Rotterdam zal haar inzet binnen Stroomversnelling laten oplopen met de specifieke Rotterdamse context, behalve een uitsluitend stedelijke omgeving betekent deze context ook de aanwezigheid van een stedelijk warmtenetwerk. Dit sluit aan bij het initiatief Warmteversnelling van Stroomversnelling. Het doel van Warmteversnelling is dat in wijken, waar een collectieve warmtevoorziening een logische keuze is, een dubbelslag gemaakt wordt door grootschalige nul-op-de-meterwoningrenovaties (NOM-renovaties) te combineren met een aansluiting op een warmtenet waar nieuwe duurzaam/fossielvrij geproduceerde warmte aan wordt toegevoegd. Recentelijk is hier een doorbraak in bereikt: de EPV kan nu, dankzij de inspanning van onder andere Stroomversnelling en haar leden, ook worden ingezet voor woningen die zijn aangesloten op een niet 100% duurzaam warmtenet.

Deel dit bericht via social media: