Warmteversnelling

Woningcorporaties, bouwers en warmtebedrijven ondertekenden begin juli 2017 de intentieovereenkomst Warmteversnelling. De ondertekenaars willen in wijken, waar een collectieve warmtevoorziening een logische keuze is, een dubbelslag maken door grootschalige nul-op-de-meterwoningrenovaties (NOM-renovaties) te combineren met een aansluiting op een warmtenet waar nieuwe duurzaam/fossielvrij geproduceerde warmte aan wordt toegevoegd.

Taskforce NOM-renovaties met warmtenetten

De Taskforce NOM‐renovaties met warmtenetten heeft in 2016 laten zien dat het fors isoleren van woningen in combinatie met aansluiting op een warmtenet kan leiden tot dezelfde resultaten als NOM‐renovaties zoals die tot nog toe werden gedaan met zonnepanelen en elektrische warmtepompen (bekijk het onderzoek op Energielinq). Hieruit is het initiatief Warmteversnelling voortgekomen.

Nul-op-de-meter en warmtenetten

Met name in de oudere wijken, waar de gasnetten aan vervanging toe zijn, is het gewenste afscheid van aardgas urgent. Woningen in deze wijken zijn vaak verouderd, slecht geïsoleerd, tochtig en vochtig. Renovatie is daarom noodzakelijk. Warmteversnelling grootschalige NOM-woningrenovaties combineren met een aansluiting op een warmtenet waar nieuwe duurzaam/fossielvrij geproduceerde warmte aan wordt toegevoegd. Op die manier worden twee vliegen in één klap geslagen. Door een renovatie naar nul-op-de-meter krijgen bewoners een comfortabel en betaalbaar huis dat weer jaren mee kan en bovendien is aangesloten op een duurzame warmtevoorziening. Ook de warmtenetten maken zo de transitie naar non-fossiele energiebronnen.

Aanpassingen in regelgeving

Momenteel wordt de transitie met warmtenetten nog belemmerd door onder andere bestaande wet‐ en regelgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bij wet geregelde EPV. De EPV maakt mogelijk dat een renovatie naar nul-op-de-meter voor bewoners woonlastenneutraal uitpakt. Zij betalen het bedrag van voormalige elektriciteitsrekening via de EPV aan de woningcorporatie. De woningcorporatie kan op die manier de renovatie financieren. Warmteversnelling wil dat deze EPV ook toe te passen is op nul-op-de-meterwoningen die zijn aangesloten op een nieuwe duurzame/fossielvrije warmtebron.

Warmteversnelling ziet daarnaast bijvoorbeeld ook graag dat het mogelijk wordt om specifieke duurzame/fossielvrije warmtebronnen die leveren aan een warmtenet, toegewezen kunnen worden aan specifieke gebruikers en dat dit ook in de energieprestatie-index van de woning tot uiting komt. Voor dit soort aanpassingen in wet- en regelgeving vraagt Warmteversnelling medewerking van de overheid, al dan niet via experimenteerruimte.

De aangesloten partijen

Partijen die onder meer meedoen zijn: Bouwgroep Dijkstra Draisma, VolkerWessels, DuraVermeer, Portaal, WonenLimburg, Stadlander, Alliander DGO, Mijnwater, Nuon Warmte, Eneco, Ennatuurlijk en Stadsverwarming Purmerend. Gemeenten en netwerkbedrijven voor gas en elektriciteit zijn belangstellend en zullen later ook aansluiten.

Meedoen aan de Warmteversnelling?

De Rijksoverheid wil overwegen om de regelgeving aan te passen mits de markt de belofte van marktschaal doet. De Warmteversnelling heeft zich daarop ten doel gesteld om een ‘projectenmand’ concreet te gaan vullen. De Warmteversnelling kan wellicht ook voor u interessant zijn. Door een concreet project in te brengen, draagt u actief bij aan de benodigde aanpassing van de regelgeving. Het gaat om een of meer gebouwen die u zou willen gaan renoveren en liefst volledig op non-fossiele energie wil laten draaien. Voor de bewoners geldt daarbij de garantie dat de woonlasten niet zullen stijgen. De bewoners ontvangen geen energierekening meer, niet voor elektriciteit en ook niet voor verwarming. In ruil daarvoor betalen ze een energieprestatievergoeding (EPV) aan de corporatie. De bewoners krijgen een beduidend comfortabeler woning voor maximaal hetzelfde geld. En de corporatie verduurzaamt haar bezit tegen een acceptabel rendement. We horen graag van u als u hierin kan bijdragen.

Contactpersoon
Jeroen Roos via jroos@stroomversnelling.nl, M 06-29077367