Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Nieuw Vitaal Thuis in de Wijk: levensloopbestendig en NOM voorbij de voordeur

Stroomversnelling en zorginnovatieplatform VitaValley starten op 7 juni met een nieuw programma; Vitaal Thuis in de Wijk. Het bundelen van de energietransitie en de zorgtransitie moet ervoor zorgen dat levensloopbestendig en NOM verder reiken dan de voordeur. Het programma zet in op vitaal leven in de hele wijk, specifiek gericht op mensen met een beperking en/of zorgvraag. De focus van het programma ligt op de kwaliteit van een duurzame gebouwde omgeving in samenhang met slimme ICT en e-health.

Slimme huizen en lantarenpalen

Comfortabele huizen die hun eigen energie opwekken en de mantelzorger een bericht sturen bij afwijkend energiegebruik van vader of moeder. Slimme lantarenpalen die met betere verlichting en signalering de wijk veiliger maken voor mindervaliden. Nierdialyse thuis of om de hoek in het gezondheids- of buurtcentrum. Is dit over 10 jaar normaal? Dankzij o.a. ICT, e-health en verduurzaming van de gebouwde omgeving is dit helemaal geen onrealistisch toekomstbeeld. Langer thuis wonen met zorg en ondersteuning in de eigen vertrouwde omgeving, sluit aan bij wat mensen kunnen en willen én bij een veranderde bevolkingssamenstelling als gevolg van vergrijzing. De wijk moet dan echter wel ‘levensloopbehendig’ zijn. Daarom starten Stroomversnelling en VitaValley het programma Vitaal Thuis in de Wijk.

Twee netwerken, één programma

Voor Stroomversnelling is levensbestendig wonen in combinatie met NOM niks nieuws. Met het programma Duurzaam Thuis en de X-tender, een programma van Energiesprong, werd onderzocht en geëxperimenteerd met concepten die NOM en levensloopbestendig combineren. Langer Thuis is inmiddels opgenomen als themablad bij het NOM Keur. Dit keer wordt echter gezocht naar oplossingen die verder reiken dan de woning alleen. Samenwerken met VitaValley biedt daarvoor uitkomst. VitaValley is een open en onafhankelijk platform gericht op het versnellen en opschalen van (digitale) innovaties met de focus op het verbeteren van gezondheid en welzijn in Nederland. Met het programma Vitaal in de Wijk bundelen Stroomversnelling en VitaValley de krachten van alle stakeholders zodat comfortabel, gezond en langer thuis wonen onderdeel worden van een gerichte wijkaanpak.

Gemeenten, woningcorporaties en bouwers opgelet!

Om dit te bereiken wordt samengewerkt in een coalitie waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. Het startpunt is een inventarisatie van relevante initiatieven die momenteel plaatsvinden. Vanuit verschillende invalshoeken worden de geleerde lessen opgehaald die leiden tot een volledig beeld waaruit een actieplan komt voor de ontwikkeling van onder andere nieuwe standaarden, innovaties in de bouw en zorg- en pilotprojecten in wijken. Lees de startnotitie voor meer informatie over het programma.

In de agenda: 7 juni startbijeenkomst in Ede

Op donderdagmiddag 7 juni start de Vitaal Thuis in de Wijk coalitie. Deze middag komen verschillende stakeholders en deelnemers van het Vitaal Thuis programma samen om onderling verbinding te leggen rondom het thema vitaal thuis leven in eigen wijk. Tijdens de bijeenkomst worden de verschillende perspectieven van de opgave bij elkaar gebracht. Op basis van een eerste inventarisatie van initiatieven worden gezamenlijk de vervolgstappen geformuleerd. De conceptagenda vind je hier.

Herken je dit vraagstuk in jouw organisatie? Dan ben je van harte uitgenodigd op 7 juni! Schrijf je in via dit aanmeldformulier. Let op, je bent pas ingeschreven zodra je een bevestiging van deelname hebt ontvangen.

Deel dit bericht via social media: