Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Nieuwe publicatie vermindert keuzestress rond duurzame installaties

Op woensdag 11 mei is de publicatie “Strategische keuzes maken in duurzame installaties” gepresenteerd tijdens het Energy Up-congres van Stroomversnelling. Het is een redeneerlijn die helpt om te bepalen welke duurzame installaties het meest geschikt zijn voor veel voorkomende woningtypen. Mede-auteur Marten Witkamp overhandigde de digitale publicatie op symbolische wijze aan Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland en aan Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling.

“Deze publicatie is erop gericht om de sector een handvat te bieden bij het beoordelen van wat een goed installatieconcept is voor een bepaald type woning,” aldus Leen van Dijke. En vooruitkijkend voegde de voorzitter van Stroomversnelling daaraan toe: “De wirwar van installatietechnische mogelijkheden die er nu nog is zal uiteindelijk worden gecomprimeerd tot goedkopere en betere producten, waar de monteurs goed mee bekend zijn”.

Doekle Terpstra vulde aan: “Het gaat niet alleen om de technische installaties, maar ook om de schil, om steeds meer integraliteit van oplossingen en om opschaling. Dit boek is voor een deel ook een poging om de vraag te beantwoorden hoe we meer collectiviteit en connectiviteit kunnen bewerkstelligen.”

Voorbereiden op duurzame warmtebron
In de komende jaren zullen in Nederland honderdduizenden woningen worden gerenoveerd, om klaar te zijn voor aansluiting op een duurzame warmtebron. Momenteel zien we een rijke schakering aan technische oplossingen. Bouwkundig, maar ook op het gebied van duurzame installaties. Met name voor duurzame installaties geldt dat ze vaak op een nét wat andere manier ontworpen, geïnstalleerd, ingeregeld en onderhouden moeten worden. Welke duurzame installatie voor welke woning geschikt is, blijkt nog best een puzzel. Een goed totaaloverzicht van de keuzes en mogelijke combinaties ontbrak tot nu toe.

Daarom hebben de branche-organisaties Aedes, Bouwend Nederland, OnderhoudNL en Techniek Nederland samen met Stroomversnelling de handen ineengeslagen om meer inzicht te geven in de belangrijkste afwegingen bij het kiezen van duurzame installaties. Niet door voor te schrijven hoe het moet, maar door een denkwijze aan te reiken op basis van tot nu toe opgedane praktijkervaringen. De auteurs noemen het een ‘redeneerlijn’ waarlangs afgewogen kan worden welke installaties het beste passen bij een bepaald woningtype.

De publicatie “Strategische keuzes maken in duurzame installaties” kan worden gedownload via http://duurzameinstallatieskiezen.nl

Doelgroep
“Strategische keuzes maken in duurzame installaties” is primair gericht op medewerkers van woningcorporaties die op strategisch en tactisch niveau naar de vastgoedportefeuille kijken. Maar ook bedrijfsleiders, managers en projectleiders bij bouw- en installatiebedrijven zullen er baat bij hebben.

Voor deze publicatie zijn circa 40 mensen geïnterviewd: experts en ervaringsdeskundigen van woningcorporaties, bouwers en installateurs, maar ook van brancheorganisaties en kennisorganisaties. De adviezen en inzichten uit de interviews zijn gecombineerd met beschikbare kennis uit deskresearch.

Deel dit bericht via social media: