Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Nieuwe handreiking helpt corporaties om energietransitie slim te programmeren

Hoe kunnen we de verduurzaming van de woningbouw zodanig vormgeven dat de beoogde CO2-reductie in 2050 ook daadwerkelijk haalbaar en meetbaar wordt? De nieuwe Handreiking Prestatiegericht Inkopen van Stroomversnelling helpt woningcorporaties bij het maken van strategische plannen voor de verduurzaming van hun vastgoedportefeuille.

Met een integrale aanpak in stappen naar een CO2-neutrale vastgoedportefeuille

Download de Handreiking prestatiegericht inkopen hier

Programmeren van de energietransitie
De handreiking geeft aan hoe je op basis van woningtypologieën en een vastgoedstrategie je portefeuille naar CO2-neutraal kunt programmeren. Daarmee zet je de stap van werken aan losse projecten naar bestuurlijk geaccordeerde plannen voor het gehele woningbezit in meerjarige programma’s. Deze aanpak kan leiden tot snellere besluitvorming binnen woningcorporaties, en dus ook tot opschaling van de energietransitie. Programmeren hangt daarnaast ook samen met prestatiegericht werken en inkopen.

Prestatiegericht inkopen
(Energie)prestaties spelen steeds vaker een sleutelrol in de vraagspecificatie van verduurzamingsprojecten. Het is belangrijk dat corporaties resultaat boeken, waarbij de vooraf gestelde doelen ook daadwerkelijk worden behaald. Maar hoe zorg je ervoor dat de prestaties die je vraagt ook daadwerkelijk toetsbaar en meetbaar worden gerealiseerd? Wat kun je een bouwer vragen bij het uitvraagproces voor energieneutrale woning? Welke bewijslast is nodig om zeker te weten dat een energiezuinige aanbod daadwerkelijk de beoogde prestatie en kwaliteit levert? De Handreiking Prestatiegericht Inkopen geeft veel concrete handvatten om de energietransitie binnen je organisatie goed geprogrammeerd te krijgen.

Officiële overhandiging
Woensdag 20 januari overhandigde Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, het ‘eerste’ exemplaar aan voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving, Maarten van Poelgeest. “Met de energietransitie in de Gebouwde Omgeving verkennen we elke dag weer opnieuw nieuwe wegen en beproeven nieuwe concepten. Om schaal te kunnen maken, moeten we van elkaar leren. Het is mooi om te zien dat de Stroomversnelling met de Handreiking Prestatiegericht Inkopen kennis deelt en andere op weg helpt!” aldus Maarten van Poelgeest.

Vervolgtraject
Deze nieuwe Handreiking is het resultaat van een jarenlange ontdekkingstocht die Stroomversnelling samen met tal van woningcorporaties heeft ondernomen. De ervaringen die we met elkaar hebben opgedaan delen we nu in de eerste aanzet van deze Handreiking. In 2021 willen we dit document verder verrijken, met de praktijkervaring en expertise van woningcorporaties. Daarnaast gaan we de beschreven werkwijze toepassen in een aantal concrete opgaven, om daar met elkaar van te leren.

Download de Handreiking prestatiegericht inkopen hier

Oproep aan woningcorporaties
We doen dan ook een oproep aan woningcorporaties om samen met ons de in de Handreiking voorgestelde werkwijze verder in de praktijk te onderzoeken en te verbeteren. We zoeken momenteel actief naar geïnteresseerde woningcorporaties die hier met ons aan willen samenwerken. Heb je interesse in deelname aan het vervolgtraject?
Neem dan contact op met José van der Loop (06 14610716), Simon Verduijn (06 15879562) of Niels Sijpheer (06 10444798)

SAVE-THE-DATE: op donderdag 1 april organiseert Stroomversnelling het online event ‘De Shift: de energietransitie plannen en inkopen’. Klik hier voor meer informatie over dit event. Direct inschrijven kan ook.

Deel dit bericht via social media: