Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

NVDE en Verbouwstromen werken aan versnellingsroutes voor aanpak energiearmoede

Van het geld dat het Rijk dit jaar uittrok voor het energieplafond, kunnen honderdduizenden gezinnen een structureel veilige energierekening krijgen, die gemiddeld zo’n 1.100 euro lager ligt dan nu. Dat bleek uit het onderzoek Energiearmoede structureel aangepakt: Zicht op de kosten en baten van een planmatige aanpak van Ecorys dat eind maart werd gepubliceerd. Het rapport is alom met enthousiasme ontvangen en inmiddels wordt er gewerkt aan een concreet vervolg.

De NVDE en Verbouwstromen (het samenwerkingsverband van Stroomversnelling, TKI Urban Energy, TKI Bouw en Techniek en De Bouwcampus) waren de opdrachtgevers van het spraakmakende energiearmoede-rapport. Zij hebben destijds aan de onderzoekers de vraag voorgelegd hoe je de beoogde effecten van het prijsplafond effectiever kunt bereiken, met hetzelfde type middelen.

Stroomversnelling directeur Ivo Opstelten: “Het energieprijsplafond heeft behoorlijk wat middelen gevergd vanuit de overheid, en we wisten natuurlijk van tevoren dat de generieke manier waarop het prijsplafond werd ingezet, ook inhoudt dat er geld terechtkomt bij huishoudens die het wat minder hard nodig hebben. Als je gericht iets wil doen aan de energiearmoede, dan is een structurele en meer gerichte oplossing veel beter. Hetzelfde geld zet je dan in om gebouwen te verbeteren en daarmee de energierekening van honderdduizenden huishoudens fors te verlagen.”

In de afgelopen maanden is er alom positief gereageerd op het Ecorys-rapport. De regietafel van het Klimaatakkoord heeft vervolgens aan de NVDE en Verbouwstromen gevraagd om te komen tot een plan van aanpak ter versnelling van de verduurzaming van kwetsbare huishoudens.

Op 24 mei heeft de Regietafel Gebouwde Omgeving de onderzoeksopzet van NVDE en Verbouwstromen goedgekeurd, en daarbij gevraagd om rekening te houden met de volgende aspecten:

  • Gebruik de ervaringen uit het PAW, de contingentenaanpak en anticipeer waar mogelijk op bestaande programma’s als het NIP en het Volkshuisvestingsfonds en onderzoek de potentie voor het creëren van omvangrijk volume van te renoveren woningen.
  • Kom voor de zomer met een Plan van aanpak om in de praktijk te leren wat de beste oplossingsroutes zijn en zoek synergie-effecten tussen koop en huur, zodat beide doelgroepen van elkaars inzichten en ervaringen profiteren.
  • Werk voor een aantal wijken/buurten uit hoe meer tempo gemaakt kan worden met een grootschalige, programmatische aanpak van woningen, uitgaand van een zeer gunstige, baanbrekende propositie aan bewoners.
  • Doe voorstellen voor de scope in ambitieniveau en het aantal woningen per geselecteerde regio.
  • Breng consortia bij elkaar met toeleveranciers, ontzorgers, organisaties uit het sociale domein en woningeigenaren om versneld tot uitvoering te komen en borduur voort op alle regelingen en subsidies die er zijn. Betrek relevante stakeholders als NPLW, Warmtefonds, gemeenten of Mensen maken de Transitie en maak werkafspraken.
  • Bezie hoe marktactoren kunnen bijdragen en de uitwerking verder kunnen versterken.
  • Breng waar nodig concreet in beeld waar de aanpak niet zonder experimenteerruimte
  • Breng de financiële consequenties in kaart.

NVDE en Verbouwstromen zijn begonnen met het uitwerken van versnellingsroutes en het benaderen van gemeenten met wijken of buurten waar versnelling kansrijk is. Ook andere stakeholders worden benaderd. Begin juli moeten de hoofdlijnen van een plan van aanpak, inclusief de financiële en andere randvoorwaarden klaar zijn.

Deel dit bericht via social media: