Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Oproep aan hypotheekverstrekkers: vraag bij EPC=0 om garantie

De Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2019 werd onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is op een belangrijk punt gewijzigd ten opzichte van 2018. Stroomversnelling is zeer bezorgd over het loslaten van prestatiegaranties voor EI/EPC-0 woningen.

Bij het verstrekken van een hypothecair krediet voor de financiering van een woning met een EI of een EPC gelijk aan of lager dan nul, kan vanaf 2019 een bedrag van € 15.000 buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de financieringslast. Hiervoor hoeft echter géén energieprestatiegarantie te worden verstrekt.

Ivo Opstelten (Directeur Stroomversnelling) vindt dat de Wijzigingsregeling daarmee de plank misslaat: “Het is en blijft gewoon een slecht idee dat het ministerie van Financiën vasthoudt aan de mogelijkheid om voor EPC=0 woningen een extra hypotheekruimte beschikbaar te maken, zonder dat hiervoor een energieprestatiegarantie vereist is. Het is bovendien niet in lijn met het eigen adagium van het ministerie, namelijk dat verantwoord financieren voorop staat in het beleid. Extra hypotheekruimte voor EPC=0 woningen zonder de bijbehorende zekerheden is wat ons betreft dan ook onverantwoord.”

In augustus reageerde Stroomversnelling al op de concept Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2019, waarbij werd gepleit voor een groter verschil in hypotheekruimte tussen NOM en EPC=0, en voor het consequent hanteren van een energieprestatiegarantie bij deze categorieën.

“In onze zienswijze hebben we inzichtelijk gemaakt hoe een energieprestatiegarantie voor EPC=0 eenvoudig geïnstrumenteerd kan worden. We hebben ook gewezen op de circa 30 partijen die al met dergelijke garanties werken, ook voor niet volledig nul-op-de-meter gebouwde nieuwbouwwoningen. Dat een dergelijke garantie nu alleen voor NOM vereist is creëert niet alleen ongelijk speelveld, maar het stimuleert simpelweg  onverantwoorde financiering. Wij roepen hypotheekverstrekkers dan ook op om de extra financieringsruimte niet te accommoderen zonder garanties. Dit enerzijds gezien de zorgplicht ten opzichte van consumenten die – wellicht zonder het zelf te beseffen – een risico aangaan dat heel vervelende gevolgen kan hebben, en anderzijds omwille van de eigen risicobeheersing.”

Nul-op-de-meter
Voor nul-op-de-meter woningen kan in 2019 een bedrag van € 25.000 buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de financieringslast. Voor deze woningen moet uiteraard wél een energieprestatiegarantie worden afgegeven, voor een periode van ten minste tien jaar. Overigens is de definitie van een nul-op-de-meter woning aangepast in de regeling: “Voor het opstellen van de nieuwe leden 4, 5 en 6 van artikel 4 bleek het duidelijker om de definitie van NulopdeMeter-woning te beperken tot een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten minste een bepaald kWh. De definitie van NulopdeMeter-woning is daarom aangepast.”

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2019 in de Staatscourant

Deel dit bericht via social media: