Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Platform31 neemt Wijkkompas over om verduurzaming leefomgeving te versnellen

De maatschappelijke urgentie om duurzame transities te versnellen is groot. Het Rijk spoort lokale overheden met maar liefst 26 nationale programma’s voor de fysieke leefomgeving aan om ‘te leveren’. Dat gaat niet vanzelf. Gemeenten hebben daarbij behoefte aan praktische handvatten en capaciteit. Om hen op weg te helpen, bundelen Stroomversnelling en kennis- en netwerkorganisatie Platform31 begin 2024 de krachten rond het Wijkkompas. Zij zien kansen om via het netwerk van Platform31 een grotere groep gebruikers te bereiken.

Ivo Opstelten, directeur van Stroomversnelling: “Na 30 jaar pilots, proeftuinen en experimenteerruimte staan internet en boekenkasten vol met tools, methodieken en stappenplannen die de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving kunnen helpen versnellen. Gemeenten die ermee aan de slag willen, weten vaak niet waar te beginnen met zoeken. Stroomversnelling is sterk gericht op innovatie en op de ontwikkeling van kennis en tooling om verduurzaming te bevorderen. Samen met een groot aantal partners ontwikkelden we de afgelopen 5 jaar het Wijkkompas: een onafhankelijke navigatiehulp die gemeenten, bewonersinitiatieven, woningcorporaties, bouwers en netbeheerders helpt bij het coördineren en realiseren van een geslaagde gebiedsgerichte aanpak. De methodiek van het Wijkkompas geeft inzicht in, en houvast bij het stapsgewijze proces van een integrale wijkaanpak. Het Wijkkompas is nu klaar voor meer gebruikers. In Platform31 vinden wij een deskundige partner voor de doorontwikkeling en bredere verspreiding van ervan. Daarom kiezen we voor deze gezamenlijke volgende stap.”

Victor Everhardt, directeur van Platform31: “Wij willen de ontwikkeling naar een duurzame omgeving, waar iedereen aan kan en wil bijdragen, helpen versnellen. De voorgenomen overname van het Wijkkompas is een mooie aanvulling op onze bestaande activiteiten. Een belangrijke drijfveer voor ons is om de voor verduurzaming relevante kennis en tools zo veel mogelijk te bundelen. Zodat gebruikers ze goed kunnen vinden en benutten. Daarom willen we het Wijkkompas doorontwikkelen en naast energietransitie ook inzetten voor meerdere duurzaamheidsthema’s. Bijvoorbeeld voor klimaatadaptatie en circulariteit. Daarvoor zoeken we de dialoog en samenwerking met andere kennisinstellingen en nationale programma’s. Partijen in ons netwerk reageren daar enthousiast op. Zo zijn we al in gesprek met TNO om aan te sluiten met hun tool Energieke wijken en met het Nationale Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW), om ervoor te zorgen dat wat we doen herkenbaar is voor gemeenten. Bij dit alles vinden we het belangrijk dat we ons met het Wijkkompas blijven focussen op de “hoe” vraag bij duurzaamheidstransities.”

Over Platform31
Bestuurders, beleidsmakers, professionals, inwoners en ondernemers zoeken oplossingen voor complexe vraagstukken in stad en regio. Hoe komen we tot een inclusieve en duurzame samenleving? Met voldoende woningen in een passende omgeving. Waar een innovatieve overheid en economie bijdragen aan brede welvaart. Om tot toekomstbestendige oplossingen te komen, brengt Platform31 partijen bij elkaar en onderzoeken we maatschappelijke opgaven in samenhang. We signaleren trends en verbinden beleid, praktijk en wetenschap. Zo komen we samen tot een aanpak waar bestuurders en uitvoerders direct mee aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.

Deel dit bericht via social media: