Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Samenwerken in een Reality Game

De Samenwerkdagen zijn het moment waarop leden elkaar ontmoeten. Er wordt kennis uitgewisseld, samengewerkt, ontwikkeld en ideeën en leerervaringen worden gedeeld. Op 11 mei vindt de volgende samenwerkdag plaats in Het Huis in Utrecht. De ochtend staat in het teken van kennis delen. In de eerste maanden van 2017 met name over het onderwerp samenwerken. In de middag bespreken we actualiteit en projecten.

Reality Game voor echte ervaring

We ruimen deze keer de hele ochtend in voor de Reality Game, ontwikkeld door Nyenrode Business Universiteit en Energiesprong. De deelnemers ervaren de complexe dynamiek van het (samenwerk)proces bij het verduurzamen van de bestaande woningbouw met hoge ambities (NOM). Het bereidt hen voor op de praktijk en brengt het belang van samenwerken voor het voetlicht. In een spelsituatie, gebaseerd op de praktijk, ervaren deelnemers levensechte dilemma’s en leren ze het proces te begrijpen van verschillende kanten. Zo wordt inzichtelijk en invoelbaar hoe afzonderlijke maar vooral ook gezamenlijke belangen een rol spelen. Dat opent de weg naar een vruchtbare samenwerking. Vind de ‘fusie van belangen’!

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus schrijf je snel in!

Werken aan condities

Binnen verschillende taskforces werken we samen met koplopers en stakeholders aan het bepalen van de standaarden binnen Nul op de Meter. Ook worden nieuwe contractvormen en concepten ontwikkeld, problemen gedeeld en soms ook direct opgelost. Samen werken we aan standaardisatie, marktconditionering, innovatie en volumevergroting. Deze keer onder andere met de taskforces; NOM Keur, monitoring en netbeheersing.

Een nieuwe taskforce is de die van Financiering particulieren. Stroomversnelling gelooft dat nieuwe financieringsconstructies nodig zijn om de particuliere markt voor NOM(-ready) producten een sterke stimulans te geven. Daarom onderzoeken we momenteel met verschillende partners, waaronder het ministerie van BZK, wat de (juridische) mogelijkheden zijn van gebouwgebonden constructies. Graag geven we leden een update over de laatste stand van zaken en gaan we in gesprek over lokale ontwikkelingen en knelpunten op het vlak van financiering.

Actualiteit en projecten

In de middag draait het om actualiteit en projecten. Het eerste half uur biedt een podium aan alle leden om ontwikkelingen met elkaar te delen. Heb je een onderwerp wat je graag op de agenda ziet? Meld dit dan per email bij Jantien van den Berg

Matchen van vraag en aanbod in de praktijk
Vanuit Stroomversnelling ondersteunen we de matching van vraag en aanbod. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen is het matchproces uitgewerkt en zijn er de noodzakelijke tools aan gekoppeld. We lichten dit toe en zien graag jullie reacties vanuit jullie praktijk. Daarnaast neemt Renolution en de corporaties met wie zij werken jullie mee in hoe zij vraag en aanbod hebben gematched. De lessen en ervaringen worden gedeeld.

Na de plenaire sessie delen we op in verschillende groepen om verder te werken aan:

Voor Corporaties
Doornemen projecten, issues agenderen voor Samenwerkdagen, verbinden corporaties. Daarnaast verkennen we de belangrijkste topics voor NOM-nieuwbouw. Deze nemen we mee naar het afsluitende uur. Daar buigen we ons, samen met de aanbieders, ook over dit onderwerp.

Voor Aanbieders en Netbeheerders
Aanbieders en netbeheerders gaan in gesprek over de wensen en knelpunten die ervaren worden in de samenwerking bij de realisatie van projecten. Hiervoor is onder de partijen een inventarisatie gehouden. In dit gesprek wordt deze inventarisatie aangescherpt en waar mogelijk worden meteen oplossingen voorgedragen.

Voor Gemeenten
Hoe selecteer je een wijk die geschikt is voor NOM? Eén van de belangrijke vragen die gemeenten gesteld hebben in het kader van de aardgasloze wijken discussie. In deze sessie worden hiervoor tools aangereikt. Daarnaast worden projecten doorgenomen, de agenda met belangrijke issues verder aangescherpt en ervaringen gedeeld mbt diverse issues.

NOM-nieuwbouw
NOM Nieuwbouw, een onderwerp waar veel partijen mee bezig zijn. Kom ervaringen en kennis uitwisselen. We krijgen een pitch van een mooi nieuwbouwconcept. Vervolgens gaan we aan de hand van thema’s, oa. contract, financiering, NOM Keur de  knelpunten en kansen inventariseren. Er is al veel ontwikkeld wat partijen direct kunnen gebruiken, maar wellicht zijn er nog onderwerpen die opvolging nodig hebben.

Je kunt je hier aanmelden

Ben je geen lid van Stroomversnelling, maar denk je erover om aan te sluiten? Neem dan contact op met Jantien van den Berg.

Deel dit bericht via social media: