Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Stroomversnelling: Coalitieakkoord biedt kansen op doorbraak in gebouwde omgeving

Makkelijk geld vraagt scherpere normering

Het kabinet Rutte IV gaat voor 55 procent CO2-reductie in 2030 en trekt 35 miljard euro uit voor het klimaat. Goed nieuws, vindt Stroomversnelling. Ook voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Maar hoe zorg je ervoor dat al dit geld de bouwsector prikkelt tot innovaties en gegarandeerde prestaties? En dat naast corporaties ook particuliere woningeigenaren aan de slag gaan met verduurzaming? 3 adviezen van Stroomversnelling aan het kabinet en de beoogde nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

1. Scherp de normering voor woningisolatie aan
Het risico is dat al het extra geld dat de overheid beschikbaar stelt, de prijzen van nieuwbouw en renovaties alleen maar verder opdrijft. Om te voorkomen dat de prijzen steeds hoger worden en de energieprestaties van woningen achterblijven, is het cruciaal dat de subsidies voor verduurzaming van woningen worden gekoppeld aan een scherpere normering op het gebied van isolatie en energiegebruik, in de vorm van een toereikende standaard en streefwaarden. Ook voor woningen van particuliere eigenaren. De nieuwe normen moeten geloofwaardig en narekenbaar bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen.

2. Stuur op industrialisatie en energieprestatie
Het nieuwe kabinet komt met een Nationaal Isolatieprogramma dat particuliere woningeigenaren gaat stimuleren om energiebesparingsmaatregelen te nemen. Precies waar het Nationaal Renovatie Platform (NRP) en Stroomversnelling in het Manifest ‘Iedere woningeigenaar voor 2030 een aanbod’ toe hebben opgeroepen. Heel goed dat de overheid hier een stevige rol in pakt. Een essentiële randvoorwaarde om dat programma te laten slagen: bevordering van industrialisatie in de bouwsector en sturing op prestatiegaranties. Industrialisatie levert heel veel winst op. Het is dé oplossing voor het tekort aan vakmensen. Het leidt tot standaardisatie en daarmee tot prijsverlaging. Het leidt ook tot een betere kwaliteit, doordat de (toereikende) normen als standaard in het industriële proces worden opgenomen. Bijkomende voordelen zijn minder hinder op en rond de bouwplaats, een kortere bouwtijd, minder energieverbruik en minder uitstoot. Ook biedt een industrieel bouwproces de kans om in te zetten op circulaire, biobased bouwmaterialen.

3. Koppel de financiering aan de verduurzamingsopgave
De afschaffing van de verhuurdersheffing geeft woningcorporaties de financiële ruimte om hun woningvoorraad te verduurzamen. Met het Nationaal Isolatieprogramma krijgen ook particuliere woningeigenaren de kans om hun woning te verduurzamen.

Het is belangrijk om woningeigenaren te ontzorgen. Bied elke particuliere woningeigenaar een passend renovatie-aanbod met financiering en subsidiemogelijkheden. En laat bouwers op kavels van woningen uit een bepaalde bouwperiode inschrijven, met als eis dat zij bij elke renovatie langjarige garanties geven op de beloofde energieprestatie. Door kavels aan te bieden, krijgen aanbieders zekerheid en worden zij gestimuleerd in te zetten op innovatie.

Ook is het belangrijk om vanaf nu het beste moment te benutten om een woning te verduurzamen: de aankoop van een woning dan wel de vergunningsaanvraag voor verbouwing van een woning. Koppel het financieringsaanbod bij de aankoop of verbouwing aan een concreet plan van aanpak voor verduurzaming. Maak dit aanbod zo praktisch dat particulieren het niet wíllen weigeren.

Kansen op doorbraak
Het coalitieakkoord schetst de stappen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te bereiken: 55 procent CO2-reductie in 2030, 70 procent in 2035, 80 procent in 2040 en klimaatneutraal in 2050. De gebouwde omgeving kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Als het kabinet daadwerkelijk inzet op een toereikende normering, industrialisatie in de bouwsector en een koppeling tussen financiering en verduurzaming, leidt dat in de komende periode tot een doorbraak in de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Deel dit bericht via social media: