Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Stroomversnelling en Centrum Veilig Wonen tekenen overeenkomst

Centrum Veilig Wonen en Stroomversnelling willen dat de woningen die worden hersteld en versterkt in verband met aardbevingsschade, daar waar mogelijk ook meteen comfortabeler en duurzamer worden. Dit kan door een Nul op de Meter transformatie. CVW wil graag gebruik maken van de kennis en ervaring van Stroomversnelling en daarom hebben CVW en Stroomversnelling een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het eerste project waarbij de samenwerking in de praktijk wordt gebracht is het versterken en verduurzamen van 1.650 corporatiewoningen.

Stroomversnelling heeft niet alleen al ruime ervaring met het naar Nul op de Meter transformeren van woningen, maar ook met veel zaken die bijdragen aan een optimaal proces. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan het vergunningentraject, zoals Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandsvergunning), Omgevingsvergunning en Flora- en faunawet. Deze laatste is belangrijk voor de behuizing van bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Hier wordt bij Nul op de Meter transformaties in de Stroomversnelling rekening mee gehouden.

Comfortabel, duurzaam en een positieve invloed op de wijk

Omdat Stroomversnelling werkt met een industrieel vervaardigde woningtransformatie kon met overheden productvereisten worden afgesproken die algemeen geldend zijn voor een Stroomversnelling Nul op de Meter transformatie. Op die manier kan een bouwer – als hij aan Stroomversnellingsvoorwaarden voldoet – op een snellere en soepelere manier woningen naar Nul op de Meter verbouwen. Die snelheid is goed voor het proces. Een Nul op de Meter transformatie kan al in minder dan een week uitgevoerd worden, zo blijft de overlast voor bewoners beperkt. Dit alles draagt er aan bij dat de Groningers straks veiliger, comfortabeler en duurzamer wonen. Nul op de Meter transformaties leveren bovendien een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid in straten, buurten en wijken.

Unieke opgave

“Groningen is uniek omdat hier, voor het eerst in Nederland, versterking en verduurzaming worden geïntegreerd in de opgave,” zegt Jan Emmo Hut, directeur CVW. “Wij hebben een overeenkomst met Stroomversnelling afgesloten om de opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van ‘Nul op de Meter transformaties’ maximaal te kunnen inzetten voor de bewoners. Daar waar mogelijk gaan wij woningen dus niet alleen veiliger maken door ze te versterken, onze prioriteit, maar ook meteen verduurzamen. Samen werken we op deze manier aan een veiliger, comfortabeler en duurzamer Groningen.”

Het netwerkt versterkt

“De Stroomversnelling zou graag zien dat woningcorporaties in Groningen en bouwers, serieus overwegen zelf actief lid te worden van Stroomversnelling. Door lid te worden gaan ze bijdragen aan propositieontwikkeling en kunnen zo volop profiteren van het netwerk en de impact van Stroomversnelling,” zegt Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling. Ook doet Leen van Dijke een beroep op gemeenten en particuliere woningeigenaren om samen op te trekken met Stroomversnelling, zodat álle woningen niet alleen versterkt, maar ook comfortabeler en duurzamer kunnen worden gemaakt.

Centrum Veilig Wonen Centrum

Veilig Wonen zet zich in voor het herstellen van aardbevingsschades aan woningen en gebouwen in het gebied van het Groninger gasveld. Naast schadeherstel legt het Groningse bedrijf zich ook toe op het veiliger maken en verduurzamen van woningen en gebouwen. De bewoner van het gebied, staat daarbij altijd centraal. Samen met bewoners, regionale vakmensen en diverse andere partijen werkt Centrum Veilig Wonen aan een veiliger en aantrekkelijk leefklimaat. Zie ook www.centrumveiligwonen.nl

Deel dit bericht via social media: