Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Stroomversnelling en ministerie van Economische Zaken bezoeken NOM-woningen in Presikhaaf

In Presikhaaf, Arnhem, leverde Portaal begin dit jaar de laatste reeks van in totaal 96 Nul op de Meter woningen op. Leen van Dijke, directeur Stroomversnelling en directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging Sandor Gaastra van het ministerie van Economische Zaken, namen samen met een aantal collega´s een kijkje. De opgave waar we gezamenlijk voor staan om de energietransitie te versnellen én te kunnen voldoen aan het Energieakkoord, werd door het bezoek op meerdere fronten zichtbaar.

Bewoners voorop

Tijdens het bezoek, dat onder meer bestond uit een presentatie en een bezoek aan een woning op de fiets, lag het accent op techniek en bewoners. Uit gesprekken met aanwezige bewoners werd nogmaals duidelijk dat bij NOM-renovaties het contact met bewoners niet onderschat mag worden. Bewoners lieten weten tevreden te zijn met het eindresultaat maar veel minder tevreden te zijn met de weg er naar toe, het proces. Met name de communicatie en het goed managen van de verwachtingen kwam tijdens het bezoek naar voren als sleutel tot succes. Stroomversnelling sluit zich hier bij aan, ook vanuit Stroomversnelling geldt dat behalve de techniek, een goed uitgevoerde bewonerscommunicatie prioriteit heeft bij de transitie naar Nul op de Meter. Stroomversnelling, verzameld deze geleerde lessen en biedt hiervoor onder andere een aantal tools, zoals het bewonersdraaiboek.

Innovatie en versnelling

Uit het bezoek aan Presikhaaf werd de opgave waar we samen voor staan nog eens extra duidelijk. De energietransitie moet in de versnelling. Stroomversnelling, als aanjager van innovaties in de bouw, staat daarom hoog op de Bouwagenda, het nationale innovatieprogramma voor de bouwsector. Om aan het Energieakkoord te voldoen moet nauw en slim samengewerkt worden met het ministerie van Economische Zaken vinden beide partijen. Alleen door samenwerking, kunnen de juiste condities en regelgeving ontstaan en worden problemen en belemmeringen direct opgelost worden terwijl samengewerkt wordt aan de versnelling van de energietransitie in de bouw.

Warmteversnelling en virtuele saldering

Bij het versnellen van die energietransitie spelen ook warmtenetten een rol. Uit de Taskforce NOM-renovaties met warmtenetten blijkt namelijk dat NOM-renovaties in combinatie met aansluiting op een warmtenet kunnen leiden tot dezelfde resultaten als NOM-renovaties met zonnepanelen en elektrische warmtepompen. Dit geldt zeker voor hoogbouwcomplexen. Omdat ook met gebruik van warmtenetten NOM-renovaties woonlastenneutraal kunnen zijn én tot een fossielvrije energievoorziening leiden, wordt samenwerking met warmtebedrijven door Stroomversnelling aangejaagd.

Wat hoogbouw betreft en VvE´s is de urgentie voor het ‘virtueel salderen’ nog eens onder de aandacht gekomen. De huidige regelgeving m.b.t. salderen sluit op dit moment namelijk nog niet aan bij de dynamiek en innovaties die nu plaatsvinden. Het zou mogelijk moeten zijn om energie die ergens anders is opgewekt, bijvoorbeeld door de zonnepanelen die je als eigenaar geplaatst hebt op een dak elders, te salderen. Virtueel salderen kan bijdragen aan de versnelling van de energietransitie in de hoogbouw. Als hier straks ook een goed NOM-concept voor is, gaan de aantallen snel omhoog.

Het bezoek was dus niet alleen een goede gelegenheid om het project in Arnhem te bezoeken, maar ook om de huidige belemmeringen voor de toekomst te bespreken.

Deel dit bericht via social media: