Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Stroomversnelling enthousiast over Beleidsprogramma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving

Het ministerie van BZK heeft vandaag (1 juni) het langverwachte Beleidsprogramma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving openbaar gemaakt. Stroomversnelling directeur Ivo Opstelten reageert.

Ivo Opstelten: “Het eerste punt dat mij opvalt aan dit programma is de doelgerichtheid; er wordt gestuurd op voorrekenbare en nameetbare doelen. Dat is essentieel. Daarnaast denk ik dat het goed is dat de complexiteit van het probleem onderkend wordt. Die complexiteit zit niet zozeer in de techniek, maar in het gegeven dat we te maken hebben met veel verschillende actoren en beslisprocessen. Het programma gaat in op die complexiteit en de verscheidenheid aan instrumenten, die in samenhang nodig zijn om het hoger gelegen doel van CO2-reductie betaalbaar te kunnen realiseren. Dit met behoud van of zelfs verbetering van andere essentiële prestaties van gebouwen.”

Iedereen moet mee kunnen doen
“Ik zie ook elementen terugkomen die wij als Stroomversnelling in het verleden hebben voorgesteld. Zo hebben wij gepleit voor een programmatische aanpak; die ligt er nu. Binnen ons idee van een programmatische aanpak moet je uiteindelijk zelfs komen tot individuele ondersteuning van particuliere woningeigenaren. Van het opstellen van woonplannen tot aan het financieren van de ingreep. Met andere woorden: iedereen moet mee kunnen doen en zoveel mogelijk ontzorgd worden. Ook die elementen worden duidelijk benoemd in het Beleidsprogramma. Daarmee zijn ze uiteraard nog niet geregeld, maar je krijgt wel een goed beeld van wat de opgave is, wat op dit moment de kansen en knelpunten zijn en hoe een programmatische aanpak daarop aansluit.”

Aantallen woningen niet zaligmakend
“Ik denk wél dat we moeten waken voor de mogelijke valkuil dat we het kerndoel, dus CO2-reductie, direct vertalen naar aantallen woningen en labelstappen. Enerzijds heb je uiteraard te maken met die aantallen, en met aantallen te vervangen installaties. Maar anderzijds heb je ook het ambitieniveau per woning. Als je een programma gaat enten op aantallen woningen en je houdt daar stug aan vast – ook als je stuit op problemen – dan mis je de alternatieve mogelijkheid om te kijken naar hogere ambitieniveaus waarmee je alsnog je kerndoel realiseert.”

Verschillende programmalijnen hebben elkaar nodig
“Nu is het vooral aan alle organisaties die met de uitvoering te maken krijgen – waaronder de leden van Stroomversnelling – om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ieder vanuit de eigen kracht, maar juist ook samen. De partijen die actief zijn in de individuele programmalijnen moeten niet alleen verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen lijn, maar ze moeten ook beseffen dat we voor het slagen van het hele programma van elkaars successen afhankelijk zijn. Je hebt bijvoorbeeld een Programmalijn Gebiedsgerichte aanpak (1) en een Programmalijn Individuele aanpak (2), en vervolgens de dwarslijnen zoals het Nationaal Isolatieprogramma en de lijn Innovatie in de bouw (5). Degenen die verantwoordelijk zijn voor deze programmalijnen hebben elkaar in de praktijk gewoon nodig. Ik denk dat dit een belangrijke uitdaging is voor ons allemaal.”

“Stroomversnelling weet dat als geen ander, omdat wij leden hebben die nu ieder voor zich een rol krijgen toebedeeld in verschillende Programmalijnen. Dan heb ik het over gemeenten (1), corporaties (2) en aanbieders in de installatietechniek en bouwtechniek (5). Al die partijen zijn vertegenwoordigd in onze vereniging. Daardoor hebben we in de afgelopen jaren goed kunnen zien hoe je elkaar nodig hebt, en dat samenwerking vanuit het begrip van onderlinge afhankelijkheid mooie resultaten kan opleveren.”

“Overigens vind ik het ook heel goed dat met dit Beleidsprogramma op het nationale niveau de ‘klassieke’ verkokering doorbroken wordt. De ministeries van BZK en EZK slaan de handen ineen. Om er een succes van te maken is het cruciaal dat deze verbindingen stevig verankerd worden in consistent en convergerend beleid, en dat er bestuurd wordt met politieke vastberadenheid. Ook als het moeilijk wordt. Het voorliggende Beleidsprogramma ademt die geest gelukkig wel uit. Kortom, ik ben enthousiast over dit programma.”

Beleidsprogramma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving

Deel dit bericht via social media: