Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Stroomversnelling gaat effect hoofdlijnenakkoord op verduurzaming woningen doorrekenen

De coalitie van PVV, VVD, BBB en NSC heeft op 16 mei haar hoofdlijnenakkoord gepubliceerd. Stroomversnelling keek met belangstelling uit naar de gemeenschappelijke grond die de coalitiepartijen hebben gevonden wat betreft het klimaatbeleid voor de komende jaren. Na lezing van het akkoord en de budgettaire bijlage maken we de voorlopige balans op.

Op basis van de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen viel te vrezen voor de continuïteit van het in 2019 ingezette klimaatbeleid, en de uitwerking daarvan door de vorige regering. Is het huidige klimaatbeleid inderdaad in de prullenbak beland? Onze eerste indruk is van niet. In het hoofdlijnenakkoord valt te lezen: “De huidige klimaatdoelen blijven overeind, de coalitie houdt zich aan de gemaakte afspraken”. Dilan Yesilgöz zei bij de persconferentie dat de coalitie wil “doorgaan met zinnige klimaatmaatregelen”. Zo wordt voorgesteld om een deel van de financiële middelen voor klimaat te gebruiken om mensen met een laag of middeninkomen, en ondernemers, te helpen bij de energietransitie. Het klimaatbeleid moet ‘draagbaar, haalbaar en uitvoerbaar’ zijn. Een duidelijk handelingsperspectief voor burgers en bedrijven is cruciaal, zo wordt terecht benadrukt.

Veel staat of valt met de nadere uitwerking van het hoofdlijnenakkoord in een regeerakkoord. Dat gezegd hebbend, zijn er wat Stroomversnelling betreft wel enkele zorgpunten. De nieuwe coalitie wil een aantal zaken die een belangrijke incentive waren voor verduurzaming afschaffen of terugdraaien, zoals de salderingsregeling, verplichting tot overschakelen op een (hybride) warmtepomp bij ketelvervanging, en de energiebelasting op aardgas. Hiermee geeft de coalitie invulling aan de zorgen die geuit worden door burgers en MKB-ondernemers die zich de afgelopen jaren geconfronteerd zagen met hoge energielasten, en zich onmachtig voelen om te investeren in verduurzaming. Maar met het wegvallen van de bovengenoemde stimuleringsregelingen wordt de puzzel om de klimaatdoelen te halen er niet makkelijker op. Het is nog onduidelijk in hoeverre door deze maatregelen de zorgen uit de samenleving structureel aangepakt worden én tegelijkertijd de klimaatdoelen overeind kunnen blijven.

Daarom zal Stroomversnelling op korte termijn een doorrekening maken van de effecten uit het hoofdlijnenakkoord op de mogelijke energielasten voor woningen die nu dankzij verduurzaming betaalbare energielasten hebben, en voor woningen waarvoor men nog een investering wil doen. Voor deze doorrekening wordt gebruik gemaakt van monitoringdata van duizenden woningen. Op basis hiervan kunnen we tot een onderbouwd handelingsperspectief komen, waarmee invulling kan worden gegeven aan de vraag hoe we woningen kunnen verduurzamen op een manier die ‘draagbaar, haalbaar en uitvoerbaar’ is. Want Stroomversnelling is er nog steeds van overtuigd dat verminderen van het energieverbruik de beste remedie is tegen energie-armoede, grillige energieprijzen en de ook door deze coalitie gewenste energie-onafhankelijkheid.

Robin Paalvast
Voorzitter Stroomversnelling

Deel dit bericht via social media: