Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Stroomversnelling mordicus tegen uitbreiding EPV

Minister Blok overweegt in de Algemene Maatregel van Bestuur bij de wet, waarin de Energieprestatievergoeding voor Nul op de Meter woningen is vastgelegd (EPV),  ruimte te maken voor woningen die nog gebruik maken van aardgas. Dit zou betekenen dat woningen met een gasaansluiting ook recht hebben op het innen van een Energieprestatievergoeding. Als dit artikel wordt opgenomen in de AMVB ondermijnt dit het initiatief van Stroomversnelling om grootschalig sociale huurwoningen met hernieuwbare energie tot Nul op de Meter woningen te renoveren. Stroomversnelling is hier absoluut op tegen.

Om de klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk dat de gebouwde omgeving (nagenoeg) energieneutraal wordt. Dit lukt niet als er nog een significante hoeveelheid aardgas wordt gebruikt. De EPV gaat uit van de inzet van duurzame energie met als doel om op grote schaal woningen te (ver)bouwen zonder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Verruiming van de EPV wet is dan ook strijdig met dit uitgangspunt en dit streven.

Nul op de Meter als oplossing voor klimaat doelstellingen

Verschillende marktpartijen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om Nul op de Meter woningen te ontwikkelen. Nul op de Meter; een woning wekt evenveel energie op als dat er nodig is voor het huis en het huishouden. Eerst worden de woningen verregaand geïsoleerd zodat de warmtebehoefte fors omlaag gaat. De resterende (warmte)vraag wordt vervolgens duurzaam opgewekt, met bijvoorbeeld zonnepanelen en een warmtepomp.

Een Nul op de Meter woning is een woning die dus geen aardgas meer nodig heeft. Zo’n verbouwing kan al binnen een week, zonder dat bewoners het huis hoeven te verlaten. Bovenal is zo’n renovatie energieneutraal en woonlastenneutraal.

Om deze ambitie mede mogelijk te maken mogen woningcorporaties vanaf 1 september een zogenaamde energieprestatievergoeding (EPV) vragen voor woningen die een Nul op de Meter renovatie hebben ondergaan. Deze EPV komt in plaats van de oorspronkelijke energierekening die bewoners vóór de renovatie betaalden aan de energieleverancier. Op deze manier betaalt de oude energierekening mee aan de verbouwing.

Bij het uitbreiden van de EPV-regeling voor woningen die nog gebruik maken van gas is het idee dat het jaarlijks aardgasverbruik, wordt gecompenseerd door de opwek van extra (zonne)energie op de woning. Dit is niet allen strijdig met het uitgangspunt ‘duurzaam’, waardoor we het halen van de afgesproken klimaatdoelen frustreren, maar is dit ook nog eens heel kostbaar.

Pierre Sponselee, directeur Woonwaard, is met zijn corporatie een voorloper op het gebied van NOM en EPV geweest: “Het is een schande! Ik ben hier erg van geschrokken. Juist die exclusiviteit van NOM zonder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen stimuleert innovatiestappen. Als er nu weer zo´n grijs gebied komt, wordt het een hoop ge-reken met ingewikkelde formules maar écht duurzaam wordt het niet. Wij blijven hoe dan ook gaan voor het échte NOM, zonder gas!”

Verruiming EPV staat innovatie in de weg

Het voortbouwen op ‘fossiel (aardgas) frustreert het innovatietraject in de bouw. Bouwpartijen, toeleveranciers, netbeheerders, corporaties en anderen, investeren momenteel intensief in de ontwikkeling van nieuwe producten die gebaseerd zijn op ‘niet fossiel’ en spannen zich in om processen daarop te laten aansluiten. Nu de weg openen om, als we over duurzame oplossingen spreken, alsnog aardgas te blijven faciliteren zal deze innovatie inspanning te niet doen.

Lex de Boer, bestuurder Lefier Wonen en lid van Stroomversnelling zegt in een reactie: “De achterdeur openzetten voor gas zet innovatie op de tocht, want dat is de voordeur openzetten voor trage labelstappen. Dat remt de innovatie.”

Ook Sjoerd Klijn Velderman, projectleider NOM-Keur ziet het als een stap terug: “We maken toch ook geen cassette-players meer in moderne auto´s dus waarom zouden we zoiets wel doen bij woningen, in de vorm van een gasaansluiting?!”

Extra zonnepanelen probleem voor netwerk

Wanneer gasgebruik gecompenseerd wordt met  extra opwek van op de woning geplaatste zonnepanelen zal er veel meer opgewekte energie worden terug geleverd aan het net. Dit zal zonder twijfel tot grote investeringen in het bestaande netwerk leiden, naast de kosten die nodig blijven om het bestaande gasnetwerk in stand te houden. Al deze kosten zijn gesocialiseerd en komen via de energierekening bij de burgers terecht.

Stroomversnelling is om al deze redenen tegen het voornemen van minister Blok om woningen die aangesloten blijven op een gasnetwerk ook gebruik te laten maken van de EPV-regeling. Daarom doen wij dan ook een beroep op de minister om dit voornemen te laten varen.

De enige manier waarop de transitie haalbaar is, is de energievraag omlaag brengen en de resterende warmte vervolgens duurzaam opwekken.

Deel dit bericht via social media: