Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Stroomversnelling stemt in met Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Stroomversnelling is blij met het bereikte resultaat en onderschrijft de doelstellingen van het akkoord. Daarom stemt Stroomversnelling in met het akkoord. Na lang praten is het nu de hoogste tijd om concreet aan de slag te gaan. Stroomversnelling draagt graag bij aan de zo dringend noodzakelijke opschaling van de energietransitie.

De leden van Stroomversnelling hebben de afgelopen jaren al belangrijke lessen geleerd die zeer bruikbaar zijn bij het verder vormgeven van de energietransitie. Zo is onder andere aangetoond dat het aanpakken van de gebouwde omgeving een integrale benadering vereist. We zijn blij dat de inbreng van Stroomversnelling op dat punt op tal van onderdelen zichtbaar is geworden in het Klimaatakkoord. Het komt er nu op aan de afspraken in heldere normen vast te leggen en naleving er van geloofwaardig vorm te geven. Bijvoorbeeld: wat wordt de definitie van duurzame energie? En wat wordt de gestelde standaard voor de warmtevraag die een woning na isolatie nog gaat hebben?

De leden van Stroomversnelling leveren graag een bijdrage aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. In het kader van het Klimaatakkoord komen er substantiële middelen beschikbaar om de geleerde lessen van Stroomversnelling op grotere schaal te gaan toepassen. Stroomversnelling wil dan ook dat de Startmotor snel van start gaat; daarbij moet voorkomen worden dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. De Startmotor is bedoeld als vliegwiel voor opschaling om in de bestaande gebouwde omgeving snel richting aardgasvrij te gaan. Voorkomen moet worden dat daarbij wordt vergeten dat aardgasvrij niet het doel is, maar CO2-reductie. Dus geen vervanging van aardgas door andere CO2-genererende bronnen; bijvoorbeeld niet-duurzame warmte. Het realiseren van een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050 moet immers de leidraad blijven bij ingrepen in de gebouwde omgeving.

In het Klimaatakkoord is een Renovatieversneller afgesproken. De leden van Stroomversnelling willen graag bijdragen aan het succes van deze Renovatieversneller. Wat Stroomversnelling betreft zal deze naast ondersteuning van de vraagzijde zeker ook stimulansen voor de aanbiedende partijen moeten bevatten. Zie voor nadere informatie hierover de notitie die Stroomversnelling aan de voorzitter van de sectortafel gebouwde omgeving, Diederik Samsom, en de Tweede Kamer heeft aangeboden. De genoemd opschaling komt pas binnen bereik als industrialisatie van de grond komt. Daarvoor is een continue productieflow vereist. De Renovatieversneller moet investeerders vertrouwen en perspectief bieden op de genoemde productiezekerheid.

Voor Stroomversnelling is woonlastenneutraliteit altijd een belangrijk uitgangspunt geweest. We zijn blij dat dit beginsel door het Klimaatakkoord is overgenomen. Deze woonlastenneutraliteit moet gelden voor huurders en voor particuliere woningeigenaren. Het is belangrijk dat corporaties voldoende investeringsruimte krijgen om die woonlastenneutraliteit te kunnen bieden; maar moeten ook voor particuliere woningeigenaren er passende financieringsinstrumenten komen. We denken daarbij aan het Warmtefonds, dat ook ‘niet-kunners’ adequaat handelingsperspectief moet bieden, en gebouw-gebonden financiering, waarover in het Klimaatakkoord afspraken zijn gemaakt.

Bij de uitvoering van het Klimaatakkoord staan er volgens Stroomversnelling drie bouwstenen centraal om de gebouwde omgeving fossielvrij te maken: een betaalbaar aanbod ontwikkelen, draagvlak bij bewoners creëren en via wet- en regelgeving (onder andere normering) zorgen voor de juiste prikkels. Stroomversnelling wil graag bijdragen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord zodat concreet gewerkt wordt aan de ambitie die de leden van Stroomversnelling nastreven en met behulp van de afspraken in het Klimaatakkoord gerealiseerd moet kunnen worden: ‘met nieuwe energie beter wonen voor hetzelfde geld’.

Lees het position paper van Stroomversnelling voor het klimaatakkoord

Zoek je inspiratie? Kom naar Energy-Up!
Hoe versnellen we de energietransitie en schalen we nul-op-de-meter op? Dat is de centrale vraag van Energy-Up op 2 oktober. Het plenaire programma bevat een discussie met klimaatwoordvoerders uit de Tweede Kamer en gedragswetenschapper Gerdien de Vries van de TU Delft houdt de keynote speech. Meld je aan voor Energy-Up of bekijk het programma.

Deel dit bericht via social media: