Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Stroomversnelling: “We moeten leren van de brand in Presikhaaf”

Op zondag 18 juni 2023 brak er een brand uit in een woning aan de Van Kinsbergenstraat in Arnhem. Door de brand zijn in totaal acht woningen getroffen, waardoor acht gezinnen hun huis kwijtraakten. Burgemeester Ahmed Marcouch heeft de brand laten onderzoeken door de Brandweer, en er is extra onderzoek uitgevoerd door bureau Crisislab, specialist op het gebied van risicobeheersing. De rapportages zijn onlangs gepubliceerd. Ivo Opstelten (directeur Stroomversnelling) reageert namens Stroomversnelling op de uitkomsten van de onderzoeken.

De brand die op 18 juni plaatsvond in een huizenblok aan de Van Kinsbergenstraat in Arnhem is een groot drama geweest. Wij zijn ons als Stroomversnelling bewust van de enorme impact die deze brand heeft gehad op de bewoners, op de omwonenden en in bredere kring in heel Nederland. De brand heeft ertoe geleid dat een aantal gezinnen huis en haard hebben verloren. We willen allereerst stilstaan bij de heftige gevolgen voor deze bewoners. Door de opmerkzaamheid en snelle reactie van de bewoners hebben zij op tijd kunnen vluchten en is zwaar persoonlijk letsel gelukkig achterwege gebleven. In dit licht is het belangrijk om lessen te trekken uit deze gebeurtenis.

Wij begrijpen uit de onderzoeken door de Brandweer en Crisislab dat enkele uitzonderlijke omstandigheden, in combinatie met de gekozen renovatie oplossingen hebben geleid tot een brand van deze omvang.

Portaal en Dura Vermeer hebben naar aanleiding van de onderzoeken aangegeven een aantal aanpassingen door te voeren op woningen die met dezelfde technische uitwerking van het nul-op-de-meter concept zijn opgeleverd. Dit om de brandweer bij een dergelijke brand meer handelingsperspectief te geven en restrisico’s met betrekking tot de toegepaste materialen en opbouw beter te ondervangen. Deze houding ten aanzien van dit belangrijke onderwerp juichen wij toe.

Als Stroomversnelling willen we samen met onze leden en partners lering trekken uit de impact van een brand op een hoogwaardig renovatieconcept: hoe kunnen de gevolgen daarvan beperkt blijven en bewoners zoveel mogelijk de tijd krijgen om te vluchten? Vanuit Stroomversnelling hebben we bij de ontwikkeling van het NOM Keur met onze leden en professionals een apart Themablad Brandveiligheid opgezet. De nu vrijgekomen onderzoeken zijn voor ons aanleiding om de daarbij geleerde lessen – voor zover relevant voor het ontwerp en de gebruiksfase van het NOM concept – te gebruiken voor een update van dit Themablad.

Vervolgstappen
Stroomversnelling gaat aan de slag met de leerpunten. Dat gaan we doen op de volgende wijze:

• Update van het Themablad Brandveiligheid (Renovatieconcepten): met leden en kennispartners verwerken we in een taskforce de inzichten die de Brandweer en Crisislab hebben vastgelegd in hun rapporten. Wij willen daarmee ingaan op de invloed op de brandveiligheid-prestaties van de volgende aspecten:

  • Impact van toegepaste materialen op de brandverspreiding;
  • Impact van spouwachtige ruimtes op de rookverspreiding, branduitbreiding en blusbaarheid (incl. aandachtspunten bij detaillering en zonnepanelen);
  • Toegankelijkheid woningen / omgeving.

• Een beeld krijgen van de omvang van het probleem: opvragen bij leden van Stroomversnelling hoeveel woningrenovaties er zijn waarbij dezelfde detaillering en materiaalgebruik zijn gekozen, en wijzen op verbetermogelijkheden.
• Kennis delen: Verspreiden van kennis en inzichten naar onze leden, NOM Keur houders en geïnteresseerden via ons kennisplatform energielinq.nl

Tot slot
Voor het ontwerp van renovatieconcepten (zowel NOM als andere ambitieniveaus) zijn de geleerde lessen relevant, en daarom reden voor aanpassingen in het themablad Brandveiligheid behorende bij het NOM-Keur. NOM-Keur is echter geen verplicht keurmerk, en dat geldt ook voor aandachtspunten opgenomen in het themablad Brandveiligheid; verplichtingen komen voort uit wet- en regelgeving. De door ons geleerde lessen zullen we dan ook actief delen met het verantwoordelijk ministerie (BZK) en zij zijn ook welkom om aan te schuiven bij de taskforce die hiermee aan de slag gaat.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ivo Opstelten, directeur Stroomversnelling.

Deel dit bericht via social media: