Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Uitstel Wet energieprestatievergoeding stelt teleur

Stroomversnelling is zeer teleurgesteld dat de stemming over het wetsvoorstel Energieprestatievergoeding (EPV) in de Eerste Kamer vandaag onverwacht is uitgesteld. Het wetsvoorstel wordt op 17 mei pas weer in stemming gebracht. De wet zal daardoor niet op 1 juni, maar pas per 1 augustus ingaan.

De stemming is uitgesteld doordat GroenLinks en SP een motie indienden waarover alle fracties zich eerst moeten kunnen beraden alvorens over de wet zelf te kunnen stemmen. De motie verzoekt de regering om in een ministeriële regeling vast te leggen dat de woonlasten van individuele huurders bij gelijkblijvend woongedrag niet mogen stijgen (woonlastengarantie).

In de Tweede Kamer had deze motie geen meerderheid en ook in de Eerste Kamer zal de motie naar alle verwachting kansloos zijn. Dit belette de indieners echter niet om de motie toch in te dienen, met als gevolg verdere vertraging van de inwerkingtreding van de wet.

Volgens Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling, is het uitstel van de stemming de zoveelste tegenslag die de initiatiefnemers van Stroomversnelling rondom de EPV moeten verduren. “We zijn hier al drie jaar mee bezig. In 2013 hebben zes woningcorporaties en vier bouwbedrijven een deal gesloten om 111.000 woningen energieneutraal te maken door middel van Nul op de Meter renovaties. Een fantastisch initiatief dat door bijna alle politieke partijen wordt gesteund en ook door huurders met enthousiasme is omarmd. Iedereen wil het, maar het is nog steeds niet gelukt om de deal een wettelijke basis te geven. Dat is iets om je vreselijk over op te winden.”

Wet gaat 1 augustus in

Als het wetsvoorstel op 17 mei wordt aangenomen en de wet op 1 augustus van kracht wordt, zijn corporaties wettelijk gerechtigd om van de huurders van gerenoveerde Nul op de Meter (NOM) woningen een energieprestatievergoeding (EPV) te vragen. Deze EPV komt in de plaats van de oorspronkelijke energierekening die zij voor de renovatie betaalden. De woonlasten van de huurders blijven daardoor bij normaal gebruik van de woning gelijk aan de woonlasten voor de renovatie, terwijl het wooncomfort en de kwaliteit van de woningen fors omhoog gaan.

“Woningcorporaties en bouwers hebben hun hoofd boven het maaiveld uitgestoken, fors geïnvesteerd en risico’s genomen. Zij voelen zich vandaag door de politiek in de steek gelaten. Nog weer drie maanden uitstel en dus onzekerheid, terwijl er zulke grote belangen op het spel staan van bewoners, corporaties en bouwers. Iedereen wil dat er haast wordt gemaakt met de energietransitie, op deze manier dreigt de fut er bij de initiatiefnemers uit te gaan”, aldus Van Dijke.

AMvB wordt gelijktijdig van kracht

Stef Blok, minister van Binnenlandse Zaken, heeft vandaag aan Stroomversnelling toegezegd alles in het werk te stellen om de wet en ook de bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) per 1 augustus van kracht te laten worden. De AMvB bevat de specificaties van de toegestane bedragen per vierkante meter en de condities waaronder de EPV kan worden gevraagd.

Van Dijke: “Blok wil ervoor zorgen dat de AMvB toch snel naar de Raad van State gaat. Op het moment dat de AMvB daar wordt besproken, zal de wet inmiddels in de Eerste Kamer zijn aangenomen. Dan is er geen belemmering meer om zowel de wet als de AMVB per 1 augustus in te laten gaan.”

Deel dit bericht via social media: